PC Talk - Làm thế nào để nén kích thước một tập tin trong Windows Vista

blurb
Sếp của tôi bảo với tôi rằng hãy nén tài liệu Excel mà tôi đã làm và sau đó gởi nó qua e-mail. “Nén” có nghĩa là gì?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Ông chủ của tôi bảo với tôi rằng hãy nén tài liệu Excel mà tôi đã làm và sau đó gởi nó qua e-mail. “Nén” có nghĩa là gì?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Nó có nghĩa là làm cho tập tin có kích thước nhỏ hơn. Phải mất thời gian để gởi một tập tin lớn cỡ như một vài megabyte hoặc hàng chục megabyte và nó có thể gây ra lỗi khi chuyển phát thư đi vì vậy tốt hơn hết là hãy nén tập tin đó lại để làm cho kích thước của nó được nhỏ hơn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Tôi hiểu rồi. Vì vậy làm cách nào để nén một tập tin?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Rất dễ dàng. Nhấp chuột phải vào biểu tượng tập tin và chọn Send To , và chọn tiếp Compressed (zipped) Folder.


Bạn sẽ thấy thư mục nén.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Thư mục nén ư?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Đó là những gì mà chúng tôi gọi bởi vì thư mục này chứa các tập tin đã được nén lại.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Vậy thì làm cách nào để lấy các tập tin đã nén từ thư mục nén này?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Ở đây chúng ta có 2 cách.

Cách thứ nhất, nhấp đôi chuột vào thư mục nén này.


Sau đó, bạn sẽ thấy những tập tin có trong thư mục nén rồi kéo những tập tin này di chuyển đến nơi khác để sao chép.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Nó cùng một cách thức như tôi lấy những tập tin ở thư mục bình thường.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Cách thứ hai, nhấp chuột phải vào thư mục nén này và chọn Extract All và làm theo hướng dẫn “Compressed Folders Extraction Wizard” để lấy được tập tin.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Các cách đều dể dàng. Tôi có thể nén tập tin và gởi đi ngay. Xin cám ơn bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 968148 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:06:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB968148
Phản hồi