Khắc phục Dễ dàng - Cách đăng nhập đồng thời vào cùng một website sử dụng nhiều danh tính trong IE8

Mô tả Tình huống
Giải pháp đơn giản 123

Phương pháp Một. Tạo phiên mới trong IE8


Phương pháp Hai là tuỳ chọn tốt hơn nếu bạn cần đăng nhập thường xuyên vào các website nhất định sử dụng nhiều tài khoản.

Phương pháp Hai. Tạo lối tắt trên màn hình mở các phiên IE khác
Chào mừng bạn đến với cuộc khảo sát ý kiến
Vui lòng cho chúng tôi biết
Bạn có hài lòng với các nội dung của chúng tôi không? Bạn có nghĩ rằng:
"Tuyệt vời! Sự cố đã được khắc phục".」
hoặc "Sự cố chưa được khắc phục. Tôi có ý tưởng hay hơn".」
chúng tôi muốn bạn cung cấp cho chúng tôi các ý kiến quý giá của bạn sử dụng biểu mẫu khảo sát nằm ở cuối bài viết này. Chúng tôi chào đón bất kỳ khuyến khích nào từ bạn và sẽ tạo thêm bài viết kỹ thuật hữu ích cho bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 968341 - Xem lại Lần cuối: 06/02/2014 08:03:00 - Bản sửa đổi: 5.1

Windows Internet Explorer 8

  • kbexpertisebeginner kbprb kbgraphxlink kbtshoot kbstepbystep KB968341
Phản hồi