Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách tải Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2).

Bản cập nhật Windows Server 2008 được cung cấp trong các gói dịch vụ. Các gói dịch vụ giúp Windows Server 2008 luôn cập nhật. Ngoài ra, các gói dịch vụ mở rộng và cập nhật chức năng của máy tính của bạn.

Các gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật, công cụ quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung. Các cấu phần này được đóng gói một cách thuận tiện để tải xuống dễ dàng. Các gói dịch vụ có tính tích lũy. Mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả bản vá được bao gồm trong các gói dịch vụ trước đó cùng với mọi bản vá mới. Bạn không phải cài đặt gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt gói dịch vụ mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Windows Server 2008 SP2


Ngày Phát hành: 26.05.2009

Bạn có thể tải xuống Windows Server 2008 SP2 từ trang web của Windows Update và từ Trung tâm Tải xuống Microsoft. Sẵn có các phiên bản sau của Windows Server 2008 SP2:
  • Phiên bản 32 bit
  • Phiên bản A 64 bit (dựa vào x64)
  • Phiên bản dựa vào Itanium

Tải Windows Server 2008 SP2 từ Windows Update

Bạn có thể tải xuống Windows Server 2008 SP2 từ trang web sau của Windows Update:

Tải Windows Server 2008 SP2 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft

Để tải xuống Windows Server 2008 SP2 từ Trung tâm Tải xuống Microsoft, hãy ghé thăm Web site thích hợp của Microsoft: Chú ý Nếu bạn đã cài đặt phiên bản tiền phát hành của Windows Server 2008 SP2, hãy dỡ cài đặt phiên bản tiền phát hành của gói dịch vụ, sau đó cài đặt sản phẩm cuối cùng từ Trung tâm Tải xuống Microsoft.

Thông tin quan trọng

Bản cập nhật bảo mật và hotfix được bao gồm trong Windows Server 2008 SP2

Để có danh sách bản cập nhật bảo mật và hotfix trong Windows Server 2008 SP2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Chú thích phát hành

Để biết thêm thông tin về các sự cố với Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
948465 Thông tin về Gói Dịch vụ 2 dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tài nguyên bổ sung

Để có tài liệu, công cụ và tài nguyên để giúp bạn đánh giá, triển khai và quản lý Windows Server 2008 SP2 trên máy chủ trong tổ chức của bạn, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về những điều cần biết về Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 và Windows Vista Gói Dịch vụ 2, hãy ghé thăm một trong hai Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 và Windows Vista Gói Dịch vụ 2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết câu hỏi thường gặp về Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 và Windows Vista Gói Dịch vụ 2, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 968849 - Xem lại Lần cuối: 09/29/2011 15:41:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2

  • kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo KB968849
Phản hồi