你目前正处于脱机状态,正在等待 Internet 重新连接

Sử dụng CPU của ứng dụng hoặc một bản ghi dịch vụ sử dụng MSXML 6.0 để xử lý yêu cầu XML đạt đến 100% trong Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 hoặc các hệ thống khác có MSXML 6.0 cài đặt chu...

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 968967
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 1. Một ứng dụng hoặc bản ghi dịch vụ chạy trong Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 (SP3) hoặc một hệ thống khác có Microsoft XML lõi bản ghi dịch vụ (MSXML) 6.0 được cài đặt chuyên biệt.
 2. Các ứng dụng hoặc bản ghi dịch vụ sử dụng MSXML 6.0 để xử lý yêu cầu XML.
Trong các tình huống căng thẳng nặng, sử dụng CPU của một ứng dụng hoặc bản ghi dịch vụ đạt đến 100 phần trăm. Nếu vấn đề này xảy ra trên một máy tính đơn, toàn bộ hệ thống ngừng đáp ứng. Nếu vấn đề này xảy ra trên một máy tính sự, toàn bộ hệ thống gặp sử dụng CPU cao. Trong Task Manager, bạn có thể thấy rằng việc sử dụng CPU xử lý một là 100 phần trăm.

Ví dụ, trình MonitoringHost.exe, hệ thống Trung tâm hoạt động kinh doanh Manager 2007 gặp sử dụng CPU cao vì của vấn đề này.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này xảy ra vì MSXML 6.0 không xử lý các nguồn tài nguyên SpinLock chính xác trong các tình huống căng thẳng nặng.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix cho Windows Vista và Windows Server 2008

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin ghi chú
Quan trọng Bản cập nhật Windows Vista và Windows Server 2008 được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ có một trong những sản phẩm này có thể được liệt kê trên trang "yêu cầu Hotfix". Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho Windows Vista và Windows Server 2008, chỉ cần chọn các sản phẩm được liệt kê trên trang.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmSự kiện quan trọngbản ghi dịch vụ chi nhánh
  6.0.600 0 . 20 xxx Windows RTM LDR
  6.0.600 1 . 22xxx Windows Vista SP1 và Windows Server 2008 SP1 SP1 LDR
 • Service Pack 1 (SP1) được tích hợp vào Windows Server 2008. Vì vậy, RTM mốc quan trọng tập tin chỉ áp dụng cho Windows Vista. RTM mốc quan trọng tập tin có một 6.0.0000.xxxxxx số phiên bản.
 • Biểu hiện tập tin (.manifest) và MUM tập tin (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt . MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) liên quan đến an ninh, rất quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh (thuộc tính không được liệt kê) được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Vista RTM
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.3500.01,343,48824 Tháng tư, 200915: 58x 86SP0
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người24 Tháng tư, 200915: 58x 86SP0
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.4000.01,335,80824 Tháng tư, 200915: 58x 86SP1
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người24 Tháng tư, 200915: 58x 86SP1
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.5001.01,336,32024 Tháng tư, 200915: 41x 86SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người24 Tháng tư, 200915: 41x 86SP2
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên phiên bản của Windows Vista RTM x 64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.3500.01,765,37624 Tháng tư, 200916: 22x 64SP0
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người24 Tháng tư, 200916: 22x 64SP0
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.4000.01,732,09624 Tháng tư, 200916: 04x 64SP1
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người24 Tháng tư, 200916: 04x 64SP1
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.5001.01,797,6324 Tháng tám 200915: 40x 64SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người4 Tháng tám 200915: 40x 64SP2
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.4000.03,765,76024 Tháng tư, 200915: 52IA-64SP2
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người24 Tháng tư, 200915: 52IA-64SP2
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảngSP yêu cầu
Msxml6.dll6.20.5001.03,765,76024 Tháng tư, 200915: 31IA-64SP
Msxml6r.dll6.0.3883.02.048 người24 Tháng tư, 200915: 31IA-64SP

Thông tin hotfix cho Windows XP

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề này cụ thể.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, gửi một yêu cầu bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có Windows XP SP3 được cài đặt chuyên biệt trên máy tính.Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322389Làm thế nào để có được Windows XP service pack mới nhất

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.
Windows XP với Service Pack 3, x 86 dựa trên phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Msxml6.dll6.20.1102.01,382,40030 Tháng ba, 200916: 13x 86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
MSXML 6.0 là bao gồm trong Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP SP3. MSXML 6.0 có thể được cài đặt chuyên biệt trong hệ điều hành sau như một thành phần trong số ban nhạc (OOB).
 • Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP SP1
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Để tải phiên bản mới nhất của MSXML 6.0, hãy truy cập sau Web site của Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:968967 - 上次审阅时间:06/11/2012 17:49:00 - 修订版本: 2.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

 • kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB968967 KbMtvi
反馈