Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các chương trình hỗ trợ Microsoft Agent có thể không hoạt động trong Windows 7

Microsoft Agent là một bộ dịch vụ phần mềm hỗ trợ các ký tự tương tác trong giao diện của Microsoft Windows. Một số ví dụ về các ký tự Microsoft Agent là các Biểu tượng hỗ trợ trong Office. Các ký tự này bao gồm Clipit (kẹp giấy), Dot (bóng đỏ hình mặt cười chuyển đổi hình dạng hoặc màu sắc, Hoverbot (rô-bốt) và Genius (tranh biếm hoạ về Albert Einstein).Các ký tự này sẽ tương tác với người dùng bằng cách cung cấp trợ giúp cho các tác vụ đang được thực hiện. Để biết thêm thông tin về việc từng bước huỷ bỏ Microsoft Agent, hãy xemhttp://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/ms695784(VS.85).aspx.

Nếu bài viết này không trả lời được câu hỏi của bạn, hãy bấm vào nút sau để đưa câu hỏi tới các thành viên khác trong cộng đồng tại Microsoft Answers:

TRIỆU CHỨNG
Khi khởi động chương trình trong Windows 7, có thể bạn nhận được lỗi có liên quan đến Microsoft Agent, sau khi nhận thông báo lỗi, chương trình có thể bị sập.

Ví dụ: khi bạn sử dụng Microsoft Office XP và bạn bấm F1 để mở Hỗ trợ Office, bạn nhận được thông báo sau:
Hỗ trợ Office yêu cầu Microsoft Agent 2.0 hoặc phiên bản mới hơn. Sản phẩm này sẵn có trong Gói Hệ thống Office.

Sau khi bạn bấm OK, cửa sổ Trợ giúp sẽ xuất hiện. Cửa sổ Trợ giúp có thể được sử dụng theo cách thức chuẩn. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng Hỗ trợ Office.

Sự cố này có thể xảy ra với các ứng dụng như Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 và bất kỳ chương trình nào sử dụng Microsoft Agent.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do Microsoft Agent đã bị tạm dừng khi Windows 7 được phát hành.

Microsoft Agent không được bao gồm trong Windows 7 và sẽ không được bao gồm trong bất kỳ phiên bản mới hơn nào của hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống Microsoft Agent dưới dạng hotfix cho máy tính chạy Windows 7 của bạn.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, tải xuống và cài đặt Hotfix 969168 để cài đặt Microsoft Agent cho máy tính của bạn. Để thực hiện việc này, bấm vào liên kết Xem và yêu cầu bản tải xuống hotfix ở đầu bài viết này và làm theo hướng dẫn.

Chú ý Hotfix chỉ cài đặt các cấu phần chính của Microsoft Agent và ký tự Merlin. Các tệp ký tự bổ sung như Dot, Hoverbot, Scribble hoặc các cấu phần khác của Microsoft Agent được yêu cầu cho các ứng dụng cụ thể hỗ trợ Microsoft Agent sẽ không được hotfix này cài đặt. Nếu các ứng dụng hỗ trợ Microsoft Agent vẫn không hoạt động sau khi cài đặt hotfix, bạn có thể phải liên hệ với nhà sản xuất phần mềm để được trợ giúp.

Ngoài ra, trên máy tính chạy Windows 7, bạn có thể được cung cấp Hỗ trợ về Tương thích Chương trình (PCA). Khi hộp thoại PCA xuất hiện, hãy bấm vào Kiểm tra giải pháp trực tuyến. Bạn được nhắc cài đặt Microsoft Agent, sau đó bạn được chuyển hướng đến bài viết này để cài đặt hotfix.

Quan trọng Trang đích của hotfix xác định phiên bản Windows hiện tại của bạn và cung cấp gói tải xuống cho phiên bản đó. Bạn có thể tải xuống hotfix để cài đặt trên máy tính khác. Ví dụ: nếu bạn hiện đang sử dụng phiên bản 32 bit của Windows 7, bạn có thể cài đặt hotfix trên phiên bản 64 bit của Windows 7. Trong tình huống này, bạn cần bấm vào liên kết ở trên hotfix được cung cấp có nhãn là Hiển thị hotfix cho tất cả các nền tảng và ngôn ngữ rồi chuyển hotfix đó đến phiên bản 64 bit của Windows 7 để cài đặt.

Thông tin về hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này đối với các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi yêu cầu đến Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Windows 7 để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin về thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:05x86
Agentanm.dll6.1.7600.1642627,64821-Sep-200909:05x86
Agentctl.dll6.1.7600.16426226,81621-Sep-200909:05x86
Agentdp2.dll6.1.7600.1642649,66421-Sep-200909:05x86
Agentdpv.dll6.1.7600.1642666,04821-Sep-200909:05x86
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,23221-Sep-200909:05x86
Agentsr.dll6.1.7600.1642657,34421-Sep-200909:05x86
Agentsvr.exe6.1.7600.16426294,40021-Sep-200909:05x86
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:05Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642645,56821-Sep-200909:05x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:07x64
Agentanm.dll6.1.7600.1642634,81621-Sep-200909:07x64
Agentctl.dll6.1.7600.16426175,61621-Sep-200909:07x64
Agentdp2.dll6.1.7600.1642654,78421-Sep-200909:07x64
Agentdpv.dll6.1.7600.1642676,80021-Sep-200909:07x64
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,74421-Sep-200909:07x64
Agentsr.dll6.1.7600.1642664,51221-Sep-200909:07x64
Agentsvr.exe6.1.7600.16426344,57621-Sep-200909:08x64
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:07Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642650,68821-Sep-200909:07x64
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)


Để biết thêm thông tin về Microsoft Agent, hãy truy cập Web site sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 969168 - Xem lại Lần cuối: 02/27/2012 16:43:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB969168
Phản hồi