Thông tin về các phiên bản Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 969393
Tóm tắt
Bài viết này chứa thông tin Phiên bản giới thiệu về Internet Explorer. Bài viết này thảo luận về cách xác định phiên bản của Internet Explorer được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn.

Phát hành phiên bản của Internet Explorer dành cho Windows

Số phiên bản Internet Explorer cho Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8 sử dụng định dạng sau:
phiên bản chính.Phiên bản phụ.xây dựng số.subbuild số
Bảng này hiển thị các số phiên bản Internet Explorer.

Phiên bảnSản phẩm
4.40.308Internet Explorer 1.0 (Plus! dành cho Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 và 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 Platform Preview 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 gói bản ghi dịch vụ 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 gói bản ghi dịch vụ 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, build 5.00.2072)
5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, build 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (chỉ Windows 2000 SP3)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (chỉ Windows 2000 SP4)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet Tools Beta
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 dành cho Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 gói bản ghi dịch vụ 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 gói bản ghi dịch vụ 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) Refresh
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 gói bản ghi dịch vụ 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 cho Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 cho Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 (c)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64
6.00.3790.3959Internet Explorer 6 SP2 dành cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64
7.00.5730.1100Internet Explorer 7 cho Windows XP và Windows Server 2003
7.00.5730.1300Internet Explorer 7 cho Windows XP và Windows Server 2003
7.00.6000.16386Internet Explorer 7 cho Windows Vista
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 cho Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441Internet Explorer 7 cho Windows XP SP2 x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 cho Windows Server 2008 và Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 Beta 2
8.00.6001.18372Internet Explorer 8 RC1
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 cho Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 và Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 cho Windows 7 Beta
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 (Phiên bản)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 RTM
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000Xem trước bản phát hành Internet Explorer 10
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 dành cho Windows 8
Internet Explorer 11 sẽ có một số phiên bản Bắt đầu với 11 (ví dụ: 11.0.9600). Số phiên bản sẽ thay đổi dựa trên các bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt cho Internet Explorer. Để xem số phiên bản và bản cập nhật mới nhất được cài đặt chuyên biệt, hãy đi đến menu Trợ giúp và chọn Giới thiệu về Internet Explorer.

Lưu ý:
 • Số phiên bản phụ, mã số đóng gói và subbuild số có thể hiển thị không có dấu kiểm 0. Ví dụ: Phiên bản 7.00.5730.1100 có thể hiển thị như 7.0.5730.11.
 • Tất cả các phiên bản Internet Explorer 5.0 (và các phiên bản mới hơn) được tuỳ chỉnh với Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) bao gồm một chuỗi sau sau số phiên bản. Xem thông tin này, bấm về trên menu Trợ giúp :
  IC = nhà cung cấp nội dung
  = nhà cung cấp dịch vụ Internet
  CO = quản trị viên doanh nghiệp
 • Phiên bản Internet Explorer 4.0 và các phiên bản bao gồm một dòng Phiên bản Cập Nhật danh sách tất cả các bản Cập Nhật được cài đặt chuyên biệt hoặc hotfix Phiên bản hiện tại của Internet Explorer. Bản cập nhật Internet Explorer 4.01 gói bản ghi dịch vụ 2 hoặc Internet Explorer 5.0 và các phiên bản được liệt kê theo số bài viết Cơ sở tri thức Microsoft tương ứng.
 • Số phiên bản của Internet Explorer trong danh sách được dựa trên các phiên bản của Windows. Số danh sách có thể thay đổi hotfix mới nhất.
 • Xây dựng số của Internet Explorer trong phiên bản Windows Vista là giống như các phiên bản khác.
 • Để biết thông tin về sự khác biệt giữa phiên bản 7.00.5730.1100 và phiên bản 7.00.5730.1300 của Internet Explorer 7, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

Thay đổi đối với hộp thoại giới thiệu về Internet Explorer trong Internet Explorer 9, Internet Explorer 10

Bạn có thể mở hộp thoại Giới thiệu về Internet Explorer bằng cách nhấp vào trợ giúp, rồi bấm vào giới thiệu về Internet Explorer. Hoặc nhấn Alt + X và sau đó bấm A.


IE9RTMIE 10 - giới thiệu về Internet Explorer hộpMột thay đổi từ phiên bản trước của Internet Explorer là cách chúng tôi sử dụng trường Phiên bản Cập Nhật . Trường được cập nhật mỗi khi Internet Explorer 9 hoặc Internet Explorer 10 được Cập Nhật. Số phiên bản có các cấu phần sau:

 • Trường phiên bản ứng dụng chính sẽ vẫn còn 9 hoặc 10.
 • Trường phiên bản ứng dụng nhỏ sẽ vẫn là 0.
 • Trường phiên bản Cập Nhật sẽ tăng 1 cho mỗi bản cập nhật Internet Explorer được phát hành.

IE9Parts


Mỗi bản Cập Nhật có một bài viết cơ sở kiến thức liên quan (ví dụ: KB2360131 -MS10-071: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer) liên quan. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về những gì được bao gồm trong bản Cập Nhật và nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về số nhị phân được Cập Nhật. hộp thoại Giới thiệu về Internet Explorer cung cấp liên kết đến bài viết Cơ sở tri thức Microsoft có liên quan đến bản cập nhật mới nhất đã cài đặt chuyên biệt Internet Explorer là một cách dễ dàng để biết thêm thông tin.

Ví dụ: nếu cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật đầu tiên cho Internet Explorer 9, hộp thoại Giới thiệu về Internet Explorer sẽ có một liên kết đến "Cập Nhật phiên bản: 9.0.1 (KB2530548)."


IE9Update
Làm thế nào để xác định phiên bản của Internet Explorer dành cho Windows

Để xác định phiên bản của Internet Explorer, hãy sử dụng những phương pháp sau:
 • Trong các phiên bản của Internet Explorer, bấm Giới thiệu về Internet Explorer trên menu Trợ giúp . Thông tin sản phẩm và phiên bản được hiển thị trong hộp thoại xuất hiện.
 • Sử dụng sổ kiểm nhập. Bạn có thể xác định phiên bản của Internet Explorer bằng cách xem khoá kiểm nhập sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  Nếu giá trị "Phiên bản" xuất hiện trong khoá này, Internet Explorer 4.0 hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt chuyên biệt. Giá trị chuỗi Phiên bản có số phiên bản của Internet Explorer 4.0 (hoặc phiên bản mới hơn) được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn. (Ví dụ: giá trị chuỗi Phiên bản Internet Explorer 5 là "5.0.2014.0216"). Xin lưu ý rằng chỉ có một mạng được lưu trữ trong sổ kiểm nhập cho số phiên bản phụ nếu số phiên bản phụ là 00. Nếu số phiên bản phụ 00, giá trị phiên bản đầy đủ được lưu trữ. (Ví dụ: 5.50.4807.2300 được lưu trữ trong sổ kiểm nhập là 5.50.4807.2300.)

  Lưu ý Giá trị chuỗi Phiên bản Internet Explorer 10 là 9.10.9200.16384 và giá trị chuỗi svcVersion là 10.0.9200.16384.

  Internet Explorer 3.x Thêm giá trị phiên bản vào sổ kiểm nhập. Thay vào đó, nó thêm giá trị "đóng gói" vào cùng một khoá kiểm nhập và Cập Nhật giá trị chuỗi "IVer" thành "103." tương hợp về sau, Internet Explorer 4.0 và phiên bản mới hơn thay đổi hoặc thêm giá trị đóng gói. Internet Explorer 3.x, giá trị đóng gói là một chuỗi chứa số xây dựng bốn kí tự đại diện. (Ví dụ: "1300" là giá trị đóng gói cho Internet Explorer 3.02). Đối với Internet Explorer 4.0 và phiên bản mới hơn, giá trị đóng gói là một chuỗi chứa giá trị 5 kí tự đại diện, theo sau là một dấu kiểm chấm và bốn kí tự đại diện nữa, theo định dạng sau:
  số lượng lớn versionbuild. subbuild số
  Ví dụ: giá trị "đóng gói" cho Internet Explorer 5 là "52014.0216."
 • Xác định phiên bản của Internet Explorer bằng cách sử dụng theShdocvw.dll tệp:

  Đối với Internet Explorer 3.0 đến 6, trình duyệt được thực hiện trong tệp Shdocvw.dll (đối tượng tài liệu vỏ và thư viện điều khiển). Bạn có thể sử dụng phiên bản của tệp Shdocvw.dll để xác định phiên bản của Internet Explorer 3.0 đến 6 được cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn. Để xác định số phiên bản của Internet Explorer 7, bạn phải xác định số phiên bản Iexplore.exe. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầu, chỉ vào Tìmvà bấm Tệp hoặc mục tin thư thoại
  2. Trong hộp tên , nhập ShDocVw.dll, sau đó bấm Tìm ngay bây giờ.
  3. Trong danh sách tệp, bấm chuột phải vào tệp Shdocvw.dll và sau đó bấm thuộc tính.
  4. Nhấp vào tab Phiên bản .
  5. Lặp lại bước 2 đến 4, nhưng trong bước 2, thay vì nhập iexplore.exe. Nếu phiên bản của Iexplore.exe là 7.x, cài đặt chuyên biệt Internet Explorer 7. Sử dụng phiên bản Internet Explorer trước đó trong bài viết này để so sánh số phiên bản của Internet Explorer 7.
  Bảng này liệt kê các phiên bản khác nhau của tệp Shdocvw.dll và các phiên bản tương ứng của Internet Explorer.
  Phiên bảnSản phẩm
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 và 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 Platform Preview 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 gói bản ghi dịch vụ 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 gói bản ghi dịch vụ 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 Developer Preview (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 Beta (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 Beta 3, build 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC1, build 5.00.2072)
  5.00.2919.3800Internet Explorer 5.01 (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 SR-1)
  5.00.2920.0000Internet Explorer 5.01 (Windows 2000, build 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 và Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (chỉ Windows 2000 SP3)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (chỉ Windows 2000 SP4)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 Developer Preview (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Internet Tools Beta
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 dành cho Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 gói bản ghi dịch vụ 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 gói bản ghi dịch vụ 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 Public Preview (Beta)
  6.00.2479.0006Internet Explorer 6 Public Preview (Beta) Refresh
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 gói bản ghi dịch vụ 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 cho Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 cho Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 Update v.01 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 Update v.04 Developer Preview (SP1b Beta)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 (c)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 cho Windows Server 2003 SP1 và Windows XP x 64


  Lưu ý:
  • Số phiên bản phụ, mã số đóng gói và subbuild số có thể hiển thị không có dấu kiểm 0. Ví dụ: Phiên bản 7.00.5730.1100 có thể hiển thị như 7.0.5730.11.
  • Tệp Shdocvw.dll được cài đặt chuyên biệt trong cặp %Windir%\System trong Windows 95, Windows 98 và Windows Millennium Edition. Tệp Shdocvw.dll được cài đặt chuyên biệt trong mục tin thư thoại %Windir%\System32 trong Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003. Nếu tệp Shdocvw.dll không tồn tại, Internet Explorer hoặc được cài đặt chuyên biệt không đúng hoặc không được cài đặt chuyên biệt.
  • Nếu phiên bản của tệp Shdocvw.dll trên máy tính của bạn không được liệt kê trong bảng này, bạn phải cài đặt chuyên biệt một hotfix Internet Explorer, bản Cập Nhật hoặc bản Cập Nhật bảo mật có phiên bản mới hơn của tệp Shdocvw.dll. Ví dụ: Shdocvw.dll Phiên bản 6.0.2800.1170 dành cho Internet Explorer 6 SP1 có trong MS03-015: tháng 4 năm 2003, các bản vá tích luỹ cho Internet Explorer (813489) gói. Nếu phiên bản Shdocvw.dll không được liệt kê trong bảng này, bạn đang chạy phiên bản Internet Explorer có số phiên gần cũ hơn số phiên bản của bạn. Xác định hotfix Internet Explorer, Cập Nhật, hoặc cập nhật bảo mật được cài đặt chuyên biệt, tra cứu số phiên bản Shdocvw.dll trên máy tính của bạn và "Shdocvw.dll" trong Cơ sở tri thức Microsoft.
  • Bản cập nhật Internet Explorer 6 v.01 và v.04 là phiên bản tiền phát hành của Internet Explorer 6 thay đổi hành vi của Internet Explorer khi trình nạp điều khiển ActiveX. Các bản Cập Nhật biểu mẫu chính được cài đặt chuyên biệt trong chế độ song và sẽ không ảnh hưởng đến cài đặt chuyên biệt hoặc phiên bản số của Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106). Bản cập nhật Internet Explorer 6 v.01 và v.04 yêu cầu Windows XP Service Pack 1. Để biết thêm thông tin về các bản Cập Nhật biểu mẫu chính, ghé thăm website sau của Microsoft:
  • Số phiên bản của Internet Explorer trong danh sách được dựa trên các phiên bản của Windows. Số danh sách có thể thay đổi hotfix mới nhất.
 • Xác định phiên bản của Internet Explorer bằng cách sử dụng tập lệnh:

  Tất cả các phiên bản Internet Explorer gửi thông tin Phiên bản Giao thức Truyền Siêu văn bản (HTTP) sử dụng nhân viên thông tin tiêu đề. Thông tin này có thể được đọc từ tập lệnh trên web site. Để biết thông tin về cách sử dụng tập lệnh để lấy số phiên bản của Internet Explorer, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  167820 Làm thế nào để xác định phiên bản trình duyệt từ tập lệnh
  272413 Làm thế nào để xác định loại trình duyệt trong tập lệnh phía máy chủ mà không có đối tượng BrowserType
  Nhà phát triển web site có thể sử dụng thông tin này để tận dụng các tính năng mới trong phiên bản mới hơn của Internet Explorer (chẳng hạn như HTML động hoặc kênh trong Internet Explorer 4.x) và hạ cấp cho các phiên bản Internet Explorer không hỗ trợ các tính năng này.

  Nếu bạn có thể nhận dạng duy nhất Internet Explorer phiên bản 5.0 hoặc phiên bản mới hơn của chương trình (Microsoft Win32 và nền tảng UNIX), sử dụng phương pháp isComponentInstalled hoặc getComponentVersion hành vi CLIENTCAPS. Để biết thông tin về những phương pháp này, hãy xem website sau của Microsoft: Lưu ý: Các phương pháp này không hoạt động nếu máy tính khách không phải là Internet Explorer 5 hoặc phiên bản mới hơn (trên nền Microsoft Win32 và UNIX chỉ).

Internet Explorer phiên bản hệ điều hành khác

Internet Explorer dành cho Windows 3.1, Internet Explorer dành cho UNIX trên Sun Solaris, Internet Explorer dành cho UNIX trên HP-UX và Internet Explorer dành cho Macintosh không còn cung cấp hoặc hỗ trợ của Microsoft.

Internet Explorer dành cho Macintosh hoặc Windows 3.1

Trong Internet Explorer, nhấp vào Giới thiệu về Internet Explorer trên menu Trợ giúp . Trên Macintosh, bấm Giới thiệu về Internet Explorer trên Apple menu. Số phiên bản được hiển thị trong hộp thoại xuất hiện. Số phiên bản có thể bao gồm:
Windows 3.1Macintosh Classic *Macintosh OS X
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Lưu ý: Nếu số phiên bản 3.0, bạn cũng nên kiểm tra mã số đóng gói bên cạnh số phiên bản. Để xác định xem bạn đang chạy phiên bản mật mã hoá mạnh 128-bit của Internet Explorer dành cho Macintosh, Giới thiệu về Internet Explorer vào Apple menu, và sau đó bấm vào hỗ trợ. Hộp mã hoá phải có mức mật mã hoá hiện tại. Đây là ví dụ:
 • Phiên bản quốc tế/xuất khẩu 40 bit
 • Nước 128 bit Mỹ (không dành cho xuất khẩu)
Một cách khác để xác định xem bạn đang chạy phiên bản mật mã hoá mạnh 128-bit là sử dụng lệnh Nhận thông tin trên một trong các tệp sau (tuỳ thuộc vào dòng bộ xử lý của bạn, PowerPC hoặc 68xxx), và sau đó kiểm tra thông tin Phiên bản:
 • System Folder: Extensions: MS Library Folder: MS InternetLibrary (PPC)
 • System Folder: Extensions: MS Library Folder: MS InternetLibrary (68K)

Internet Explorer dành cho UNIX trên Sun Solaris

Để xác định phiên bản Internet Explorer hiện được cài đặt chuyên biệt trên máy tính Solaris SPARC, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở cửa sổ đầu cuối. Xác định đường dẫn của tệp Internet Explorer được cài đặt chuyên biệt. (Đường dẫn mặc định là/usr/local/microsoft /, được sử dụng trong các bước sau đây là đường dẫn mẫu).
 2. Tại dấu kiểm nhắc, gõ CD/usr/local/microsoft, và sau đó nhấn Enter.
 3. Loại ls -d ie *, và sau đó nhấn Enter. Nếu "ie4" được hiển thị, bạn đang chạy Internet Explorer 4.0. Nếu "ie" được hiển thị, bạn đang chạy Internet Explorer 5.0.
 4. Tại dấu kiểm nhắc, gõ CD ie * / sunos5, và sau đó nhấn Enter.
 5. Loại ls -l libschannel.so, và sau đó nhấn Enter.
 6. So sánh thông tin tệp với bảng sau todetermine Phiên bản của Internet Explorer hiện được cài đặt chuyên biệt trên bằng.
  TệpPhiên bảnKích thướcSản phẩm
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40-bit
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128-bit
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 Beta 128-bit

Internet Explorer dành cho UNIX trên HP-UX

Để xác định phiên bản Internet Explorer hiện được cài đặt chuyên biệt trên máy tính HP-UX, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở cửa sổ đầu cuối. Xác định đường dẫn của tệp Internet Explorer được cài đặt chuyên biệt. (Đường dẫn mặc định là/usr/local/microsoft /, được sử dụng trong các bước sau đây là đường dẫn mẫu).
 2. Tại dấu kiểm nhắc, gõ CD/usr/local/microsoft, và sau đó nhấn Enter.
 3. Loại ls -d ie *, và sau đó nhấn Enter. Nếu "ie4" được hiển thị, bạn đang chạy Internet Explorer 4.0. Nếu "ie" được hiển thị, bạn đang chạy Internet Explorer 5.0.
 4. Tại dấu kiểm nhắc, gõ CD ie * / ux10, và sau đó nhấn Enter.
 5. Nếu bạn có Internet Explorer 4.0, gõ ls-llibschannel.sl, và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn có Internet Explorer 5.0, gõ ls -l libcrypt32.sl, và sau đó nhấn Enter.
 6. So sánh thông tin tệp với bảng sau todetermine Phiên bản của Internet Explorer hiện được cài đặt chuyên biệt trên bằng.
  TệpPhiên bảnKích thướcSản phẩm
  libschannel.SL4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40-bit
  libschannel.SL4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128-bit
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40-bit
  libcrypt32.SL5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128-bit


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 Phiên bản hiện tại ActiveX

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 969393 - Xem lại Lần cuối: 07/25/2015 17:15:00 - Bản sửa đổi: 10.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbmt KB969393 KbMtvi
Phản hồi