Mô tả về Silverlight 3

GIỚI THIỆU
Microsoft Silverlight là phần cắm thêm hoạt động trên đa môi trường và trình duyệt chéo; cung cấp thế hệ trải nghiệm phương tiện dựa trên Microsoft .NET tiếp theo và các ứng dụng tương tác đa phương tiện cho Web. Bài viết này mô tả phiên bản Silverlight 3.
TÓM TẮT
Silverlight 3 giới thiệu hơn 50 tính năng mới, trong đó có các tính năng sau:
  • Tính bảo mật và độ tin cậy được nâng cao
  • Khả năng hỗ trợ phương tiện và video được nâng cao, bao gồm hỗ trợ video H.264
  • Khả năng chạy các ứng dụng Silverlight bên ngoài trình duyệt
  • Đồ hoạ, hiệu năng đồ hoạ và các hiệu ứng sáng tạo được cải tiến đáng kể, bao gồm hỗ trợ đồ hoạ Phối cảnh 3D
  • Năng suất phát triển được nâng cao cho các ứng dụng Internet đa phương tiện (RIA)
Silverlight 3 tương thích ngược với các ứng dụng Web được cài sẵn ở các phiên bản Silverlight trước.
THÔNG TIN THÊM

Thông tin cài đặt

Bản cập nhật này sẵn có từ các nguồn sau.

Trang web Microsoft Silverlight

Trình cài đặt Silverlight bao gồm tất cả các bản cập nhật trước đó ngoài bản cập nhật này. Để cài đặt phiên bản mới nhất của Silverlight, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Microsoft Update

Bản cập nhật này cũng sẵn có cho người dùng Microsoft Update. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản trước của Silverlight, bản cập nhật này sẽ được cung cấp là "Bản cập nhật dành cho Microsoft Silverlight (KB 970363)."

WSUS

Bản cập nhật này cũng sẵn có trên Microsoft Update thông qua Dịch vụ Cập nhật Windows (WSUS) của Microsoft.

Nếu máy tính đã được cài đặt phiên bản trước của Microsoft Silverlight, bản cập nhật này sẽ được cung cấp là "Bản cập nhật dành cho Microsoft Silverlight (KB 970363)".

Nếu máy tính chưa được cài đặt Silverlight, bản cập nhật này sẽ được trình cài đặt Silverlight 3.0 mới nhất cung cấp là "Bản cập nhật dành cho Microsoft Silverlight (KB 970363)".

Silverlight 3.0 có cơ chế tự động cập nhật. Theo mặc định, cơ chế này được tắt trong gói WSUS. Các bản cập nhật trong tương lai sẽ được cung cấp qua các bản cập nhật WSUS.
Thuộc tính

ID Bài viết: 970363 - Xem lại Lần cuối: 12/21/2009 16:24:50 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Silverlight for Windows

  • kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB970363
Phản hồi