PC Talk - Làm thế nào thay đổi vị trí của các thư mục trọng thư mục cá nhân của Windows Vista.

blurb
Cuộc trò chuyện này giải thích cách thay đổi vị trí của các thư mục trong thư mục cá nhân của Windows Vista.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Ổ đĩa cứng chính của tôi đã gần đầy. Và tôi có một ổ đĩa cứng thứ hai và nó gần như còn trống.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Tại sao bạn không thay đổi vị trí của thư mục Documents vào ổ cứng thứ hai?

Đầu tiên, nhấn nút Start rồi nhấn chuột phải vào Documents và nhấn Properties.


Trong hộp thoại Documents Properties, nhấn Move trong thẻ Location.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Bây giờ một hộp thoại “Select a Destination” xuất hiện và tôi phải chọn ổ đĩa cứng thứ hai của tôi, có đúng không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Đúng vậy. Một khi bạn chọn vị trí mới cho thư mục Documents, nhấn Select Folder.

Theo như trên, trong hộp thoại sẽ là ổ đĩa E nhưng nó có thể là D hoặc kí tự khác khi bạn sử dụng máy tính.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Nó quay lại hộp thoại Documents Properties. Vị trí mới đã được chọn và tôi sẽ nhấn OK.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Tại cửa sổ thông báo này, nếu bạn muốn giữ nguyên dữ liệu trong thư mục Documents cũ, chọn Nonhưng nếu bạn làm điều đó, bạn không thể tăng không gian trên ổ đĩa cứng chính của bạn nên ở đây bạn phải chọn Yes .
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Và từ lúc này, tất cả dữ liệu tôi tạo với Word hoặc Excel sẽ được lưu trong thư mục Documents mới.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Đúng như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng với một vài ứng dụng, nó sẽ được lưu ở vị trí mặc định trong thư mục Documents.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Tôi nên làm gì khi tôi muốn phục hồi vị trí của thư mục Documents?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Bạn có thể làm điều đó với cách tương tự bạn vừa làm nhưng thay vì nhấn Move, bạn nhấn Restore Default.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Cám ơn rất nhiều. Bây giờ tôi có thể sử dụng tất cả ổ đĩa cứng một cách hiêu quả.
Thuộc tính

ID Bài viết: 972202 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:19:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB972202
Phản hồi