Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk - Hiển thị định dạng ngày không như ý trong Excel 2007

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

blurb
Đoạn hội thoại sau sẽ giải thích cho bạn vấn đề gặp phải với định dạng ngày hiển thị khác ngày bạn đã nhập trong Excel. Để giải quyến vấn đề này, bạn sẽ chỉnh lại thuộc tính định dạng hiển thị của ngày trong ô
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Khi tôi gõ 2009/06/01 thì nó tự động chuyển thành 2009/6/1. Tại sao nó không hiển thị đúng những gì tôi gõ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Tôi hiểu rằng bạn muốn hiển thị số cho ngày và tháng với 2 chữ số bằng việc them số 0 vào đằng trước, phải vậy không ? Bạn có thể làm bằng cách chỉnh lại định dạng của ô. Đầu tiên, bạn nhấp chuột phải vào ô có chứa ngày và chọn Format Cells.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Hộp thoại Format Cells xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Tiếp theo, nhấp vào tab Number và chọn Date trong danh mục. Bạn có thể nhìn thấy một số định dạng của ngày, đúng không ? Bạn có thể chọn định dạng mình thích trong danh sách
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Hmm. Tôi không tìm thấy định dạng theo kiểu “2009/06/01” trong danh sách
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Bạn có thể tủy biến để tạo ra định dạng đó.

Nhấp vào Custom trong danh sách và nhấp vào kiểu bạn muốn tạo, trong trường hợp này là “yyyy/m/d”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
“yyyy” được hiểu là năm, “m” là tháng, “d” được hiểu là ngày phải không
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Vâng, trong hộp Type text, đổi “m” thành “mm”, “d” thành “dd” và nhấp OK.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif
Tuyệt !! Bây giờ nó đã hiển thị thành “2009/06/01”.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Bạn nhớ rằng bạn có thể đổi kiểu lịch. Nhấp vào Date trong danh mục, nhấp vào kiểu lịch trong danh sách và nhấp chuột vào để thay đổi
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
OK, tôi sẽ làm vậy
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Khi bạn gặp vấn đề về hiển thị số không chỉ với ngày, bạn có thể tham khảo thêm “PC Talk – Số hiển thị không chính xác định dạng trong Excel 2007”.
Thuộc tính

ID Bài viết: 972208 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:21:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007

  • kbtypenonkb kbpctalk kbhowto kbexpertisebeginner KB972208
Phản hồi