Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tùy chỉnh hồ sơ người dùng cục bộ mặc định khi chuẩn bị ảnh Windows

Nếu bạn là khách hàng Doanh nghiệp Nhỏ, hãy tìm thêm các tài nguyên kiến thức và khắc phục sự cố bổ sung tại trang web Hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp Nhỏ.
GIỚI THIỆU
Bài viết này thảo luận cách tuỳ chỉnh các thiết đặt hồ sơ người dùng cục bộ mặc định khi bạn tạo một ảnh trên máy tính đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

Sau khi bạn triển khai ảnh, các thiết đặt hồ sơ người dùng cục bộ mặc định được áp dụng cho tất cả những người dùng mới đăng nhập vào máy tính.

Để tùy chỉnh hồ sơ người dùng mặc định hoặc hồ sơ người dùng bắt buộc, trước hết bạn phải tùy chỉnh hồ sơ người dùng mặc định. Sau đó, bạn có thể sao chép hồ sơ người dùng mặc định vào thư mục được chia sẻ thích hợp để đảm bảo rằng hồ sơ người dùng là hồ sơ người dùng mặc định hoặc hồ sơ người dùng bắt buộc.

Khi hồ sơ người dùng mặc định được tùy chỉnh theo mô tả trong bài viết này, việc này sẽ tái cấu trúc hồ sơ nguồn theo định dạng phù hợp để sử dụng cho nhiều người. Đây là phương pháp duy nhất được hỗ trợ cho việc tuỳ chỉnh hồ sơ người dùng mặc định đối với hệ điều hành Windows. Nếu bạn cố sử dụng các phương pháp khác để tuỳ chỉnh hồ sơ người dùng mặc định, điều này có thể dẫn đến việc đưa vào thông tin không liên quan trong hồ sơ người dùng mặc định mới này. Các thông tin không liên quan này có thể dẫn tới những sự cố nghiêm trọng về độ ổn định của ứng dụng và hệ thống.

Lưu ý Bài viết này thay thế tất cả các quy trình đã được công bố trước đó về cách tùy chỉnh hồ sơ người dùng cục bộ mặc định khi bạn chuẩn bị ảnh.

Cách tùy chỉnh hồ sơ người dùng mặc định trong Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Phương pháp được hỗ trợ duy nhất để tùy chỉnh hồ sơ người đùng mặc định là bằng cách sử dụng tham số Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile trong tệp trả lời Unattend.xml. Tệp trả lời Unattend.xml được chuyển qua Công cụ Chuẩn bị Hệ thống (Sysprep.exe).

Bước 1: Đặt cấu hình hồ sơ người dùng mặc định

 1. Đăng nhập vào Windows bằng cách sử dụng tài khoản Quản trị viên cục bộ được cài sẵn.
  Lưu ý Bạn không thể sử dụng tài khoản miền cho quy trình này.
 2. Mở pa-nen điều khiển Tài khoản Người dùng và loại bỏ tất cả các tài khoản người dùng ngoại trừ tài khoản người dùng cấp Quản trị viên mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào Windows.
 3. Đặt cấu hình các thiết đặt mà bạn muốn sao chép vào hồ sơ người dùng mặc định. Điều này bao gồm các thiết đặt màn hình, mục ưa thích và tuỳ chọn menu Bắt đầu.
  Lưu ý Việc tùy chỉnh menu Bắt đầuThanh tác vụ bị giới hạn trong Windows 7. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web sau của Microsoft: http://blogs.technet.com/askcore/archive/2010/03/16/how-to-customize-the-windows-7-start-menu-and-taskbar-using-unattend-xml.aspx
Bước 2: Tạo tệp Unattend.xml chứa tham số Copy Profile

Tạo tệp Unattend.xml chứa tham số Copy Profile (Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile). Bằng cách sử dụng tham số Copy Profile này, các thiết đặt của người dùng hiện đã đăng nhập sẽ được sao chép vào hồ sơ người dùng mặc định. Tham số này phải được đặt thành "true" (đúng) trong đường dẫn chuyên hoá.
Windows System Image Manager (Windows SIM) tạo và quản lý các tệp trả lời Windows Setup không được giám sát trong giao diện người dùng đồ họa (GUI).

Các tệp trả lời là các tệp dựa trên XML được sử dụng trong khi Thiết lập Windows để đặt cấu hình và tùy chỉnh cài đặt Windows mặc định.

Sử dụng công cụ Windows System Image Manager để tạo tệp Unattend.xml. Công cụ Windows System Image Manager được bao gồm trong Bộ Cài đặt Tự động Windows (Windows AIK). Tải AIK cho hệ điều hành của bạn từ một trong các trang web sau:
Để biết thêm thông tin về Windows AIK, hãy xem Bộ Cài đặt Tự động Windows (AIK) (vi-VN). Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn về cách tạo tệp trả lời trong thông tin Trợ giúp đi kèm với Windows AIK. Để biết thêm thông tin về cách tạo tệp trả lời, hãy xem Làm việc với Tệp Trả lời trong Windows SIM. Bước 3: Tùy chỉnh hồ sơ người dùng mặc định trong tệp Unattend.xml

 1. Mở lời nhắc chỉ lệnh mức cao. Để thực hiện việc này, bấm Bắt đầu, nhập cmd trong hộp Tìm kiếm, bấm chuột phải vào cmd trong danh sách Chương trình, sau đó bấm Chạy với vai trò quản trị viên.
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận
 2. Tại dấu nhắc lệnh, nhập lệnh dưới đây, sau đó nhấn ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /shutdown /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Lưu ý: Sysprep.exe nằm trong thư mục %systemdrive%\Windows\System32\sysprep.
 3. Để xác nhận rằng lệnh CopyProfile đã được thực hiện thành công, mở tệp sau: %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
 4. Tìm kiếm các dòng giống như sau (trong thẻ 'specialize'):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory từ c:\Users\Administrator đã thành công.
  [shell unattend] CopyProfile đã thành công.

  Chú ý rằng dòng này xác nhận xem lệnh CopyProfile đã thành công hay chưa và hồ sơ người dùng nào đã được sao chép vào hồ sơ người dùng mặc định.
 5. Chụp ảnh.
 6. Triển khai ảnh.
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Sysprep để chụp và triển khai ảnh, hãy xem Giới thiệu Kỹ thuật Sysprep.
Chú ý
 • Bạn phải sử dụng khóa chuyển /generalize với sysprep.exe để có thể sử dụng tham số Copy Profile. Tuỳ chọn /unattend được sử dụng để trỏ tới tệp Unattend.xml mong muốn. Do đó, trong ví dụ này, tệp Unattend.xml nằm trong thư mục c:\answerfile.
 • Hồ sơ tài khoản quản trị viên cài sẵn bị xoá khi bạn thực hiện cài đặt sạch Windows hoặc khi bạn chạy công cụ Sysprep. Thiết đặt CopyProfile được xử lý trước khi tài khoản quản trị viên cài sẵn bị xoá. Do đó, bất kỳ tuỳ chỉnh nào bạn thực hiện sẽ xuất hiện trong hồ sơ tài khoản người dùng mới. Điều này bao gồm các thiết đặt hồ sơ tài khoản quản trị viên cài sẵn.
 • Nếu có nhiều hồ sơ người dùng, Windows sysprep có thể chọn một hồ sơ không mong muốn để sao chép vào hồ sơ người dùng mặc định. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft 2101557: Tất cả các tùy chỉnh cho hồ sơ người dùng mặc định bị mất (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
 • Không phải tất cả các tuỳ chỉnh đều sẽ chuyển sang hồ sơ mới. Một số thiết đặt được quá trình đăng nhập người dùng mới đặt lại. Để đặt cấu hình các thiết đặt đó, hãy sử dụng viết tập lệnh hoặc thiết đặt Chính sách Nhóm.Bạn cần cân nhắc điều gì nếu sử dụng các Hệ thống Tạo và Triển khai Ảnh Tự động

 • Khi bạn sử dụng công cụ như Bộ công cụ Triển khai của Microsoft hoặc Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống, thì thiết đặt CopyProfile là bắt buộc khi bạn chạy lệnh Sysprep. Những công cụ này thường thay thế hoặc thay đổi tệp Unattend.xml sau khi ảnh được triển khai vào đĩa nhưng trước khi hệ điều hành khởi động lần đầu tiên sau khi bạn chạy lệnh Sysprep. Do đó, tệp Unattend.xml được sử dụng trong quá trình triển khai Bộ công cụ Triển khai của Microsoft hoặc Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống phải chứa thiết đặt CopyProfile.
 • Nếu bạn đặt thiết đặt CopyProfile thành true khi bạn chạy Thiết lập từ phương tiện cài đặt Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2 trong khi diễn ra quy trình tạo ảnh, thiết đặt hồ sơ quản trị viên có thể vô tình bị sao chép vào hồ sơ người dùng mặc định. Thiết đặt hồ sơ quản trị viên thông thường có trong tệp Install.wim file trên phương tiện cài đặt.

Cách chuyển hồ sơ người dùng mặc định thành hồ sơ người dùng mặc định mạng trong Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Để chuyển hồ sơ người dùng mặc định thành hồ sơ người dùng mặc định mạng, hãy làm theo các bước sau:
 1. Sử dụng tài khoản có thông tin đăng nhập quản trị để đăng nhập vào máy tính có hồ sơ người dùng mặc định được tùy chỉnh.
 2. Sử dụng lệnh Run để kết nối với thư mục được chia sẻ NETLOGON của bộ điều khiển miền. Ví dụ: đường dẫn tương tự như sau:
  \\<Server_name>\NETLOGON
 3. Tạo thư mục mới trong thư mục được chia sẻ NETLOGON và đặt tên cặp là Default User.v2.
 4. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính, bấm Thuộc tính, sau đó bấm Thiết đặt hệ thống nâng cao.
 5. Trong Hồ sơ Người dùng, bấm Thiết đặt. Hộp thoại Hồ sơ Người dùng hiển thị danh sách các hồ sơ được lưu trữ trên máy tính.
 6. Chọn Hồ sơ Mặc định rồi bấm Sao chép Vào.
 7. Trong hộp văn bản Sao chép hồ sơ vào, nhập đường dẫn mạng của thư mục hồ sơ người dùng mặc định trong Windows mà bạn đã tạo ở bước 3. Ví dụ: gõ đường dẫn sau:
  \\<Server_name>\NETLOGON\Default User.v2
 8. Trong mục Cho phép sử dụng, bấm Thay đổi, gõ tên Mọi người rồi bấm OK.
 9. Bấm OK để bắt đầu sao chép hồ sơ.
 10. Đăng xuất khỏi máy tính khi quá trình sao chép hoàn tất.

Cách chuyển hồ sơ người dùng mặc định thành hồ sơ người dùng bắt buộc trong Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

Bạn có thể đặt cấu hình hồ sơ người dùng cục bộ mặc định để trở thành hồ sơ bắt buộc. Bằng cách này, bạn có thể có một hồ sơ trung tâm được tất cả những người dùng sử dụng. Để thực hiện việc này, bạn phải chuẩn bị vị trí hồ sơ bắt buộc, sao chép hồ sơ người dùng mặc định cục bộ sang vị trí hồ sơ bắt buộc, sau đó đặt cấu hình vị trí hồ sơ của người dùng để trỏ tới hồ sơ bắt buộc.


Bước 1: Chuẩn bị vị trí hồ sơ bắt buộc

 1. Trên máy chủ tệp trung tâm, tạo một thư mục mới hoặc sử dụng thư mục hiện có mà bạn sử dụng để chuyển các hồ sơ người dùng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tên thư mục "Profiles" sau:
  \Profiles
 2. Nếu bạn đang tạo thư mục mới, hãy chia sẻ thư mục này bằng cách sử dụng tên phù hợp cho tổ chức của bạn.
  Lưu ýQuyền chia sẻ đối với các thư mục được chia sẻ có chứa hồ sơ người dùng chuyển vùng phải cho phép quyền Kiểm soát Hoàn toàn đối với nhóm Người dùng Được xác thực. Quyền chia sẻ đối với các thư mục chuyên dùng để lưu trữ hồ sơ người dùng bắt buộc phải cho phép quyền Đọc đối với nhóm Người dùng được Xác thực và cho phép quyền Kiểm soát Hoàn toàn đối với nhómQuản trị viên.
 3. Tạo thư mục mới trong thư mục được tạo hoặc xác định ở bước 1a. Tên của thư mục mới này phải bắt đầu bằng tên đăng nhập của tài khoản người dùng nếu hồ sơ người dùng bắt buộc là dành cho một người dùng cụ thể. Nếu hồ sơ người dùng bắt buộc là dành cho nhiều người dùng, hãy đặt tên cặp đó tương ứng. Ví dụ: miền sau có hồ sơ bắt buộc và tên thư mục bắt đầu bằng từ "mandatory":
  \Profiles\mandatory
 4. Hoàn tất việc đặt tên thư mục bằng cách thêm .v2 phía sau tên. Ví dụ được sử dụng ở bước 1c có tên thư mục "mandatory". Do đó, tên cuối cùng của thư mục sau cho người dùng này là "mandatory.v2":
  \Profiles\mandatory.v2
Bước 2: Sao chép hồ sơ người dùng mặc định sang vị trí hồ sơ bắt buộc

 1. Đăng nhập vào máy tính có hồ sơ người dùng mặc định cục bộ tuỳ chỉnh bằng tài khoản có thông tin đăng nhập quản trị.
 2. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính, bấm Thuộc tính, sau đó bấm Thiết đặt Hệ thống Nâng cao.
 3. Trong Hồ sơ Người dùng, bấm Thiết đặt. Hộp thoại Hồ sơ Người dùng hiển thị danh sách các hồ sơ được lưu trữ trên máy tính.
 4. Chọn Hồ sơ Mặc định rồi bấm Sao chép Vào.
 5. Trong hộp văn bản Sao chép hồ sơ vào, nhập đường dẫn mạng của thư mục người dùng mặc định trong Windows mà bạn đã tạo ở phần "bước 1: Chuẩn bị vị trí hồ sơ bắt buộc”. Ví dụ: gõ đường dẫn sau:
  \\<Server_name>\Profiles\mandatory.v2
 6. Trong mục Cho phép sử dụng, bấm Thay đổi, gõ tên Mọi người rồi bấm OK.
 7. Bấm OK để bắt đầu sao chép hồ sơ.
 8. Đăng xuất khỏi máy tính khi quá trình sao chép hoàn tất.
 9. Trên máy chủ tệp trung tâm, tìm thư mục mà bạn đã tạo ở phần "bước 1: Chuẩn bị vị trí hồ sơ bắt buộc”.
 10. Bấm Tổ chức rồi bấm Tuỳ chọn thư mục.
 11. Bấm vào tab Xem, bấm để chọn hộp kiểm Hiển thị tệp và thư mục ẩn, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn phần mở rộng của các loại tệp đã biết, bấm để bỏ chọn hộp kiểm Ẩn các tệp hệ điều hành được bảo vệ, bấm Có để bỏ qua cảnh báo rồi bấm OK để áp dụng các thay đổi và đóng hộp thoại.
 12. Định vị và bấm chuột phải vào tệp NTUSER.DAT, bấm Đổi tên, thay đổi tên tệp thành NTUSER.MAN rồi bấm ENTER.
Lưu ý Trước đó, bạn có thể sao chép hồ sơ bằng cách sử dụng mục Pa-nen Điều khiển Hệ thống. Tùy chọn sao chép tới hồ sơ mặc định này hiện bị vô hiệu hóa vì tùy chọn có thể thêm dữ liệu khiến cho hồ sơ không thể sử dụng được.

Bước 3: Chuẩn bị tài khoản người dùng

 1. Với tư cách là quản trị viên miền, hãy mở bảng điều khiển quản lý Người dùng và Máy tính của Active Directory từ máy tính chạy Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008.
 2. Bấm chuột phải vào tài khoản người dùng mà bạn muốn áp dụng hồ sơ người dùng bắt buộc rồi bấm Thuộc tính.
 3. Bấm vào tab Hồ sơ, gõ đường dẫn mạng mà bạn đã tạo ở phần "bước 1: Chuẩn bị vị trí hồ sơ bắt buộc" trong hộp văn bản đường dẫn hồ sơ. Tuy nhiên, không thêm ".v2" vào phía cuối. Trong ví dụ của chúng tôi: đường dẫn sẽ như sau:
  \\<Server_name>\Profiles\mandatory
 4. Bấm OK rồi đóng bảng điều khiển quản lý Người dùng và Máy tính của Active Directory.
Người dùng giờ sẽ sử dụng hồ sơ người dùng bắt buộc đã được tùy chỉnh. 
VẪN CẦN TRỢ GIÚP?
Nếu bài viết này không trả lời được câu hỏi của bạn, hãy bấm nút này để gửi câu hỏi của bạn tới các thành viên cộng đồng khác tại Cộng đồng Microsoft:
Tài nguyên Bổ sung
Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào hồ sơ người dùng, bấm các liên kết sau để xem bài viết trên trang web của Microsoft:
Sửa hồ sơ người dùng bị hỏng
Tạo tài khoản người dùng

Để biết thêm thông tin về các bước tùy chỉnh hồ sơ người dùng cục bộ mặc định khi bạn chuẩn bị ảnh cho Windows XP và Windows Server 2003, hãy xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft 959753: Cách tùy chỉnh hồ sơ người dùng cục bộ mặc định khi bạn chuẩn bị ảnh Windows XP hoặc Windows Server 2003 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)


How to customize a network default user profile or a mandatory user profile in Windows 7
Thuộc tính

ID Bài viết: 973289 - Xem lại Lần cuối: 05/31/2013 15:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289
Phản hồi