Bản cập nhật về tính ổn định và độ tin cậy vào tháng 10 năm 2009 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 đã có sẵn.

TÓM TẮT

Thông tin về Bản cập nhật

Bản cập nhật này nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Bản cập nhật đã được phát hành vào tháng 10 năm 2009.

Để cài đặt phiên bản đúng của bản cập nhật này, bạn phải biết rõ bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows 7 hay Windows Server 2008 R2.

Chú ý Windows Server 2008 R2 chỉ có sẵn cho hệ điều hành 64 bit.

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy phiên bản nào của Windows hoặc đó là phiên bản 32 bit hay 64 bit, hãy xem phần "Cách xác định bạn đang chạy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows".

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Windows 7, phiên bản 32 bit
Tải xuốngTải xuống gói Bản cập nhật cho Windows 7 (KB974431) ngay bây giờ.
Windows 7, phiên bản 64 bit
Tải xuốngTải xuống gói Bản cập nhật cho Windows 7 dành cho Hệ thống dựa trên x64 (KB974431) ngay bây giờ.
Windows Server 2008 R2, phiên bản 64 bit
Tải xuốngTải xuống gói Bản cập nhật cho Windows Server 2008 R2 dành cho Hệ thống dựa trên x64 (KB974431) ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Để xác định bạn đang chạy phiên bản nào của Windows, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vào Máy tính, rồi bấm Thuộc tính.
 2. Một cửa sổ sẽ xuất hiện và bạn có thể xem thông tin cơ bản về máy tính của mình. Trong thông tin Loại Hệ thống trong phần Hệ thống, bạn có thể thấy phiên bản 32 bit hay 64 bit của Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 được liệt kê.

Thông tin dành cho người dùng chuyên sâu và chuyên gia CNTT

Hiện đã có bản cập nhật để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến một số máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Các vấn đề này được báo cáo bởi khách hàng sử dụng dịch vụ Báo cáo Lỗi hoặc Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft.

Các sự cố đã được vá lỗi

Bản cập nhật này nâng cao tính ổn định và độ tin cậy của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 trong nhiều kịch bản khác nhau. Bản cập nhật ngày giải quyết các vấn đề sau:
 • Khi bạn xem tệp PDF được tạo bằng cách sử dụng tài liệu hệ thống Microsoft Office 2007, tệp PDF được hiển thị đúng trên màn hình. Tuy nhiên, tài liệu sẽ bị mất một số ký tự khi in ra. Sự cố này xảy ra ở phông chữ, chẳng hạn như Calibri, Cambria, Courier New hoặc Gabriola trong đó các tổ hợp ký tự như "fi," "ti," "fl" và các tổ hợp chữ khác thường hiển thị thành chữ ghép.
 • Trong một số kịch bản nhất định, thông báo Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) không tự động tương thích với kênh phù hợp trong Windows Media Center.
 • Bạn kết nối màn hình thứ cấp vào máy tính đang chạy Windows 7. Khi máy tính thoát khỏi chế độ ngủ đông, màn hình đen sẽ được hiển thị.
 • Trong một số kịch bản nhất định, thiết lập thông tin chẩn đoán Chương trình Trải nghiệm Khách hàng (CEIP) được thiết lập cấu hình không đúng cho Windows Explorer. Chỉ những người dùng đăng ký tham gia CEIP của Windows 7 CEIP mới bị ảnh hưởng bởi phần này của bản cập nhật. Bản cập nhật này giới hạn thông tin chẩn đoán mà CEIP có thể thu thập.
 • Bạn sử dụng máy tính dựa trên x86 không kích hoạt chế độ Mở rộng Địa chỉ Vật lý (PAE) sang chế độ ngủ đông. Tuy nhiên, máy tính không chuyển sang đúng chế độ ngủ đông. Khi bạn cố gắng đưa máy tính thoát khỏi chế độ ngủ đông, một màn hình đen sẽ được hiển thị. Sự cố này không ảnh hưởng đến máy tính dựa trên x64 hoặc dựa vào Itanium hoặc máy tính có kích hoạt tính năng Ngăn cản Thực thi Dữ liệu (DEP).
 • Sự cố ở Windows 7 ảnh hưởng đến việc phát lại một số tệp đa phương tiện nhất định trong Windows Media Player khi Windows Media Player được khởi động từ Windows Internet Explorer. Chỉ những người dùng có liên kết đa phương tiện bị thay đổi không đúng mới bị ảnh hưởng bởi phần này của bản cập nhật.
 • Trên máy tính đang chạy Windows 7, bạn sử dụng Internet Explorer để mở trang Web đăng ký chứng chỉ và để cài đặt chứng chỉ thực thể cuối. Tuy nhiên, cài đặt thất bại. Sự cố này xảy ra nếu chuỗi chứng chỉ cho chứng chỉ mới không thể xây dựng được hoặc nếu cơ quan chứng nhận gốc (CA) chưa được cài đặt trong Trusted Roots trên máy tính này.
THÔNG TIN THÊM

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản cập nhật hay hotfix nào của Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để giải quyết các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) files đều quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehshell.dll6.1.7600.164106,307,84018-Aug-200905:53x86
Ehshell.dll6.1.7600.205086,307,84018-Aug-200908:43x86
Setbcdlocale.dll6.1.7600.1638549,66414-Jul-200901:16x86
Winload.exe6.1.7600.16411507,56819-Aug-200907:20x86
Winresume.exe6.1.7600.16411442,92019-Aug-200907:20x86
Setbcdlocale.dll6.1.7600.1638549,66414-Jul-200901:16x86
Winload.exe6.1.7600.20509507,56819-Aug-200907:00x86
Winresume.exe6.1.7600.20509442,93619-Aug-200907:00x86
Winload.exe6.1.7600.16411507,56819-Aug-200907:20x86
Winresume.exe6.1.7600.16411442,92019-Aug-200907:20x86
Winload.exe6.1.7600.20509507,56819-Aug-200907:00x86
Winresume.exe6.1.7600.20509442,93619-Aug-200907:00x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200905:55Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,613,24803-Aug-200905:35x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200906:13Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205002,613,24803-Aug-200905:49x86
T2embed.dll6.1.7600.16402108,54430-Jul-200916:29x86
T2embed.dll6.1.7600.20498108,54430-Jul-200916:29x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1640271,16830-Jul-200916:27x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:43x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2049871,16830-Jul-200916:28x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Cdd.dll6.1.7600.16385107,00814-Jul-200901:04x86
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16406721,40807-Aug-200904:29x86
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385211,96813-Jul-200923:25x86
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:32Not Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385107,00814-Jul-200901:04x86
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20503721,40807-Aug-200904:12x86
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385211,96813-Jul-200923:25x86
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:32Not Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86
Wmp.dll12.0.7600.1641511,406,33629-Aug-200906:59x86
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86
Wmplayer.exe12.0.7600.16415164,86429-Aug-200906:56x86
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,40829-Aug-200906:54x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200907:16Not Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86
Wmp.dll12.0.7600.2051811,406,33629-Aug-200907:52x86
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86
Wmplayer.exe12.0.7600.20518164,86429-Aug-200907:49x86
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,40829-Aug-200907:48x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200908:02Not Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.164181,320,96003-Sep-200907:04x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.205201,320,96002-Sep-200907:01x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16410139,26418-Aug-200905:53x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20508139,26418-Aug-200908:44x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200907:35Not ApplicableNot Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,868,22403-Aug-200906:17x64Not Applicable
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200907:41Not ApplicableNot Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205002,868,22403-Aug-200906:19x64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.16402148,48030-Jul-200920:51x64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.20498148,48030-Jul-200920:11x64Not Applicable
Atmfd.dll5.1.2.226366,08030-Jul-200905:07x64Not Applicable
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64Not Applicable
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64Not Applicable
Fontsub.dll6.1.7600.16402100,86430-Jul-200920:51x64Not Applicable
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64Not Applicable
Atmfd.dll5.1.2.226366,08030-Jul-200905:07x64Not Applicable
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64Not Applicable
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64Not Applicable
Fontsub.dll6.1.7600.20498100,86430-Jul-200920:11x64Not Applicable
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64Not Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385143,87214-Jul-200901:25x64Not Applicable
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16406975,36007-Aug-200904:44x64Not Applicable
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64Not Applicable
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not ApplicableNot Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385143,87214-Jul-200901:25x64Not Applicable
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20503975,36007-Aug-200904:39x64Not Applicable
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64Not Applicable
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not ApplicableNot Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Msdxm.ocx12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200920:49Not ApplicableNot Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163859,72814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wmp.dll12.0.7600.1641514,629,37629-Aug-200907:53x64Not Applicable
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200920:52Not ApplicableNot Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:39x64Not Applicable
Wmplayer.exe12.0.7600.16415167,42429-Aug-200907:47x64Not Applicable
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,92029-Aug-200907:45x64Not Applicable
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200908:13Not ApplicableNot Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,91214-Jul-200901:39x64Not Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Msdxm.ocx12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200920:49Not ApplicableNot Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163859,72814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wmp.dll12.0.7600.2051814,629,37629-Aug-200908:52x64Not Applicable
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200920:52Not ApplicableNot Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:39x64Not Applicable
Wmplayer.exe12.0.7600.20518167,42429-Aug-200908:47x64Not Applicable
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,92029-Aug-200908:44x64Not Applicable
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200909:06Not ApplicableNot Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,91214-Jul-200901:39x64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.164181,975,29603-Sep-200907:36x64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.205201,975,29602-Sep-200907:27x64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64Not Applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16410114,68818-Aug-200906:45x86Not Applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20508114,68818-Aug-200906:37x86Not Applicable
Ehshell.dll6.1.7600.164106,307,84018-Aug-200905:53x86Not Applicable
Ehshell.dll6.1.7600.205086,307,84018-Aug-200908:43x86Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,613,24803-Aug-200905:35x86WOW
Explorer.exe6.1.7600.205002,613,24803-Aug-200905:49x86WOW
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86WOW
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86WOW
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86WOW
Fontsub.dll6.1.7600.1640271,16830-Jul-200916:27x86WOW
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86WOW
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:43x86WOW
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86WOW
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86WOW
Fontsub.dll6.1.7600.2049871,16830-Jul-200916:28x86WOW
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86WOW
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Prod_wow64_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not ApplicableWOW
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86WOW
Wmp.dll12.0.7600.1641511,406,33629-Aug-200906:59x86WOW
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not ApplicableWOW
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86WOW
Wmplayer.exe12.0.7600.16415164,86429-Aug-200906:56x86WOW
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,40829-Aug-200906:54x86WOW
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86WOW
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Prod_wow64_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not ApplicableWOW
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86WOW
Wmp.dll12.0.7600.2051811,406,33629-Aug-200907:52x86WOW
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not ApplicableWOW
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86WOW
Wmplayer.exe12.0.7600.20518164,86429-Aug-200907:49x86WOW
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,40829-Aug-200907:48x86WOW
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86WOW
T2embed.dll6.1.7600.16421299,52011-Sep-200904:55IA-64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.20525299,52011-Sep-200905:01IA-64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.164213,849,72811-Sep-200904:52IA-64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.16421112,12811-Sep-200904:50IA-64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.205253,849,72811-Sep-200904:57IA-64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.20525112,12811-Sep-200904:55IA-64Not Applicable

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Thông tin tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8bb359faa2bb4cbd.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200906:16Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8c4fc901bbc99b4e.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200917:18Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mumNot Applicable2,83010-Sep-200921:44Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mumNot Applicable2,89710-Sep-200921:44Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable2,03910-Sep-200921:44Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16411_none_69569d7fede907be.manifestNot Applicable5,54819-Aug-200919:31Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20509_none_69f30c8706f7564f.manifestNot Applicable5,54819-Aug-200919:31Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16411_none_5b44c087cdc549ed.manifestNot Applicable4,22519-Aug-200907:38Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20509_none_5be12f8ee6d3987e.manifestNot Applicable4,22519-Aug-200907:21Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_51e07e31dad00878.manifestNot Applicable98,18503-Aug-200912:20Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_526619d4f3f142e6.manifestNot Applicable98,18503-Aug-200912:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_b5e9f9d280092f0e.manifestNot Applicable2,24730-Jul-200920:15Not Applicable
X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_b6184727996a6534.manifestNot Applicable2,24730-Jul-200917:16Not Applicable
X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_a9fcef03bb9bc457.manifestNot Applicable6,20631-Jul-200900:13Not Applicable
X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_aa2b3c58d4fcfa7d.manifestNot Applicable6,20631-Jul-200900:13Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16406_none_abf67052449e91e3.manifestNot Applicable13,30507-Aug-200918:48Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20503_none_ac7d0c3f5dbee5a8.manifestNot Applicable13,30507-Aug-200918:48Not Applicable
X86_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_0b8bca9cb0348896.manifestNot Applicable601,87231-Aug-200916:22Not Applicable
X86_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_0c186845c94f7465.manifestNot Applicable601,87231-Aug-200916:22Not Applicable
X86_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16418_none_f3bbbf4defbefb1d.manifestNot Applicable368,53704-Sep-200904:29Not Applicable
X86_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20520_none_f43289dd08ebec20.manifestNot Applicable368,53704-Sep-200904:29Not Applicable
X86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8cc87e1a25f82b29.manifestNot Applicable2,43918-Aug-200906:15Not Applicable
X86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8d64ed213f0679ba.manifestNot Applicable2,43918-Aug-200917:17Not Applicable
Thông tin tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_adff19b5932d79ae.manifestNot Applicable98,18903-Aug-200912:33Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_ae84b558ac4eb41c.manifestNot Applicable98,18903-Aug-200912:33Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_120895563866a044.manifestNot Applicable2,25130-Jul-200922:12Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_1236e2ab51c7d66a.manifestNot Applicable2,25130-Jul-200920:56Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_061b8a8773f9358d.manifestNot Applicable6,20831-Jul-200901:30Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_0649d7dc8d5a6bb3.manifestNot Applicable6,20831-Jul-200901:30Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16406_none_08150bd5fcfc0319.manifestNot Applicable13,30907-Aug-200918:50Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20503_none_089ba7c3161c56de.manifestNot Applicable13,30907-Aug-200918:50Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_67aa66206891f9cc.manifestNot Applicable604,61931-Aug-200916:19Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_683703c981ace59b.manifestNot Applicable604,61931-Aug-200916:19Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16418_none_4fda5ad1a81c6c53.manifestNot Applicable368,54104-Sep-200904:31Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20520_none_50512560c1495d56.manifestNot Applicable368,54104-Sep-200904:31Not Applicable
Amd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_e8e7199dde559c5f.manifestNot Applicable2,44118-Aug-200909:47Not Applicable
Amd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_e98388a4f763eaf0.manifestNot Applicable2,44118-Aug-200909:20Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8bb359faa2bb4cbd.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200906:16Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8c4fc901bbc99b4e.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200917:18Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mumNot Applicable4,01210-Sep-200921:44Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mumNot Applicable4,11510-Sep-200921:44Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable2,68510-Sep-200921:44Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_b853c407c78e3ba9.manifestNot Applicable97,11903-Aug-200910:50Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_b8d95faae0af7617.manifestNot Applicable97,11903-Aug-200911:00Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_107034d9a859f788.manifestNot Applicable5,54931-Jul-200901:30Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_109e822ec1bb2dae.manifestNot Applicable5,54931-Jul-200901:30Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_71ff10729cf2bbc7.manifestNot Applicable599,35931-Aug-200916:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_728bae1bb60da796.manifestNot Applicable599,35931-Aug-200916:19Not Applicable
VẪN CẦN TRỢ GIÚP?
Nếu bài viết này không trả lời được câu hỏi của bạn, hãy bấm nút này để đặt câu hỏi cho các thành viên cộng đồng khác tại Microsoft Câu trả lời:

Đặt Câu hỏi
Windows 7 974431 tính ổn định độ tin cậy
Thuộc tính

ID Bài viết: 974431 - Xem lại Lần cuối: 10/06/2011 15:08:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB974431
Phản hồi