Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể truy cập ứng dụng phục hồi OEM trên menu Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống sau khi bạn nâng cấp từ Windows Vista lên Windows 7

TRIỆU CHỨNG
Máy tính của bạn được nhà sản xuất máy tính cài đặt trước Windows Vista. Sau khi bạn nâng cấp từ Windows Vista lên Windows 7 trên máy tính này, bạn phát hiện các ứng dụng phục hồi cụ thể của nhà sản xuất không còn sẵn có trên menu Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống.

Chú ý Đối với các máy tính được cài đặt trước Windows Vista, một số nhà sản xuất máy tính tải trước Môi trường Phục hồi Windows (được gọi là Tuỳ chọn Phục hồi Hệ thống trong Giao diện Người dùng và các chủ đề trợ giúp) trên các hệ thống. Các công cụ Windows RE này rất hay được tuỳ chỉnh để đưa vào các ứng dụng phục hồi cụ thể riêng của nhà sản xuất có thể truy cập được từ menu công cụ Windows RE.
NGUYÊN NHÂN
Khi các hệ thống này được nâng cấp lên Windows 7, tuỳ chọn Windows RE được nhà cung cấp tải trước sẽ được thay thế bằng Windows RE tương thích với Windows 7.
GIẢI PHÁP
Để nhận các ứng dụng phục hồi riêng của nhà sản xuất cho Windows 7, hãy liên hệ nhà sản xuất máy tính của bạn. Để biết thông tin về cách liên hệ với nhà sản xuất phần cứng của mình, bạn hãy truy cập Web site sau: Microsoft cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp tìm kiếm kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không có thông báo. Microsoft không đảm bảo độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
toshiba OEM recovery applications tools OEM recovery Boot Configuration Data
Thuộc tính

ID Bài viết: 975321 - Xem lại Lần cuối: 10/22/2009 06:34:58 - Bản sửa đổi: 1.1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • kboem kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB975321
Phản hồi