Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi Dừng trên máy tính chạy Windows Server 2008 R2 có cài đặt vai trò Hyper-V và sử dụng một hoặc nhiều CPU Intel có tên mã là Nehalem: "0x00000101 - CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT"

TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau:
 • Một máy tính đang chạy Windows Server 2008 R2 và có cài đặt vai trò Hyper-V.
 • Máy tính này sử dụng một hoặc nhiều CPU Intel có tên mã là Nehalem. Ví dụ: CPU Nehalem cho máy chủ là từ bộ xử lý Intel Xeon CPU 5500 series và CPU Nehalem cho máy khách là từ bộ xử lý Intel Core-i series.
Trong tình huống này, bạn nhận được thông báo lỗi Dừng sau đây:


0x00000101 (tham biến1, 0000000000000000, tham biến3, 000000000000000c)
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do gián đoạn không đúng được tạo trên máy tính sử dụng các bộ xử lý Intel có tên mã là Nehalem. Các gián đoạn này bị gây ra bởi lỗi in đã biết được mô tả trong các tài liệu Intel sau đây. Để xem các tài liệu Intel này, hãy bấm vào các liên kết sau đây:
Bản cập nhật Thông số Bộ xử lý Intel Xeon 5500 Series, tháng 09/2009
http://www.intel.com/assets/pdf/specupdate/321324.pdf
Bản cập nhật Thông số Bộ xử lý Màn hình Intel Core i7-800 Seriesvà Intel Core i5-700 Series, Tháng 09/2009
http://download.intel.com/design/processor/specupdt/322166.pdf
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
GIẢI PHÁP
Bản sửa lỗi khẩn cấp này chỉ liên quan đến các máy tính có cài đặt bộ xử lý Intel.

Thông tin về bản sửa lỗi khẩn cấp

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin về thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bất kỳ bản sửa lỗi khẩn cấp nào khác.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản sửa lỗi khẩn cấp này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.
Ghi chú thông tin về tệp Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày trong bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0 . 16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để giải quyết các sự cố quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.
 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê riêng lẻ trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) files đều quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Phiên bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để xem sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen Điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16485643,07213-Dec-200905:55x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.16485707,07213-Dec-200905:55x64
Hvax64.exe6.1.7600.20595643,07213-Dec-200907:08x64
Hvboot.sys6.1.7600.16385118,86414-Jul-200901:48x64
Hvix64.exe6.1.7600.20595707,07213-Dec-200907:08x64

Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_6ac22d266d67e0b790ec450bd08df4d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_c7ffe3a2bc1847cd.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_82285e6be069dec1e715d87517dd0a29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_a9d8b55020e8f787.manifestNot Applicable71014-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16485_none_8c4646ee7f364b85.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Amd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20595_none_8cc513cd985c0740.manifestNot Applicable3,98514-Dec-200909:32Not Applicable
Update.mumNot Applicable1,45614-Dec-200909:32Not Applicable
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Bạn có thể vô hiệu hoá trạng thái C của Cấu hình Nâng cao và Giao diện Mạnh (ACPI) bằng tuỳ chọn chương trình cơ sở BIOS trên máy tính. Nếu chương trình cơ sở không có tuỳ chọn này thì sẽ có một giải pháp phần mềm. Bạn có thể vô hiệu hoá trạng thái C2 và trạng thái C3 của ACPI bằng cách đặt khoá đăng ký. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Tại dấu nhắc lệnh, chạy lệnh sau:
  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e066
 2. Khởi động lại máy tính.
Chú ý Điện năng tiêu thụ của máy tính khi ở trạng thái không hoạt động sẽ tăng đáng kể nếu trạng thái C sâu hơn của ACPI (trạng thái ngủ của bộ xử lý không hoạt động) bị vô hiệu hoá. Windows Server 2008 R2 sử dụng các trạng thái C sâu hơn này trên các Xeon 5500 series như một tính năng tiết kiệm năng lượng chính.

Để tiếp tục tận hưởng các lợi ích từ các trạng thái tiết kiệm năng lượng này, hãy loại bỏ khoá đăng ký mà bạn đặt ở bước 1 sau khi bạn cài đặt bản sửa lỗi khẩn cấp mà bài viết này mô tả. Để loại bỏ khoá đăng ký, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tại dấu nhắc lệnh, chạy lệnh sau:
  reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f
 2. Khởi động lại máy tính.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả về thuật ngữ chuẩn được dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay bảo hành khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 975530 - Xem lại Lần cuối: 10/11/2011 06:39:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

 • kbhyperv kbsurveynew kb3rdpartyhardware kbexpertiseinter kbqfe kbbug kbfix kbautohotfix kbhotfixserver KB975530
Phản hồi