Một LDAP yêu cầu xác thực máy khách không thành công khi sử dụng cơ chế xác thực tiếp theo Digest MD5 SASL

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:975697
TRIỆU CHỨNG
Hãy xem xét kịch bản sau đây:
 • Bạn cài đặt dịch vụ miền Active Directory (AD DS) vai trên một máy tính đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2.
 • Một khách hàng Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà hỗ trợ xác thực tiếp theo SASL Digest-MD5 và sẽ gửi một yêu cầu xác thực bằng cách sử dụng cơ chế xác thực SASL Digest-MD5.
 • Tuy nhiên, dịch vụ miền Active Directory (AD DS) không hỗ trợ xác thực tiếp theo khi Digest-MD5 Simple Authentication and Security Layer (SASL) cơ chế xác thực được sử dụng, nhưng vẫn còn chỉ ra rằng nó không cho khách hàng.

Trong trường hợp này, yêu cầu xác thực máy khách LDAP thất bại.
NGUYÊN NHÂN
Dịch vụ miền Active Directory (AD DS) không hỗ trợ xác thực tiếp theo khi Digest-MD5 Simple Authentication and Security Layer (SASL) cơ chế xác thực được sử dụng.
GIẢI PHÁP

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix không phải là có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính phải chạy một hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
Ngoài ra, máy tính phải có vai trò dịch vụ miền Active Directory (AD DS) được cài đặt.

Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một gói dịch vụ Windows Server 2008, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
968849Làm thế nào để có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Khởi động lại yêu cầu

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt tập tin có thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Những ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Những ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Windows Server 2008 tập tin thông tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham khảo "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SP»n), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng dưới đây.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelDịch vụ chi nhánh
  6.0.600 1. 22xxxWindows Server 2008RTMLDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 được tích hợp vào bản phát hành của Windows Server 2008.
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thông tin bổ sung tập tin cho Windows Server 2008". MUM tệp và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Ntdsai.dll6.0.6001.225411,950,72014 Tháng mười, 200915: 07x 86
Ntdsai.dll6.0.6002.222451,950,72014 Tháng mười, 200914: 11x 86
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Ntdsai.dll6.0.6001.225412,635,77614 Tháng mười, 200915: 08x 64
Ntdsai.dll6.0.6002.222452,635,77614 Tháng mười, 200914: 26x 64
Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin ghi chú
Quan trọng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix được bao gồm trong cùng một gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu cầu được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu các gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, chọn các hotfix được liệt kê dưới "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham khảo "áp dụng để" phần trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mỗi hotfix áp dụng cho.
 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SP»n), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng dưới đây.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelDịch vụ chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Các tập tin bản kê (.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt cho mỗi môi trường là liệt kê một cách riêng biệt trong phần "thông tin bổ sung tập tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và bản kê tệp và tệp catalô (.cat) bảo mật liên quan, là cực kỳ quan trọng để duy trì nhà nước của các thành phần Cập Nhật. Tệp catalô an ninh, mà các thuộc tính không được liệt kê, được ký kết với một chữ ký số Microsoft.
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Ntdsa.MOFKhông áp dụng227,76510 Tháng sáu, 200920: 34Không áp dụng
Ntdsai.dll6.1.7600.210612,726,40030-Sep-201107: 23x 64
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
X86_microsoft-windows-d...toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_f125a6e9d25fe220.manifestKhông áp dụng12,57414 Tháng mười, 200916: 56Không áp dụng
X86_microsoft-windows-d...toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_f31019f9cf829ca0.manifestKhông áp dụng12,57414 Tháng mười, 200915: 30Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008


Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Amd64_microsoft-windows-d...toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22541_none_4d44426d8abd5356.manifestKhông áp dụng12,63214 Tháng mười, 200916: 57Không áp dụng
Amd64_microsoft-windows-d...toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22245_none_4f2eb57d87e00dd6.manifestKhông áp dụng12,63214 Tháng mười, 200916: 12Không áp dụng

Thông tin bổ sung tập tin cho Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2
Tên tệpAmd64_0a42936db200cbe5c4b36d51372fb3d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21061_none_11367a0df37447da.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin716
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Thời gian (UTC)19: 52
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-d...toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21061_none_4d5650aeebe4f2d7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin3,531
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Thời gian (UTC)07: 57
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tập tin2.350 người
Ngày (UTC)30-Sep-2011
Thời gian (UTC)19: 52
Nền tảngKhông áp dụng
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về việc xác thực Simple Authentication and Security Layer (SASL), ghé thăm Web site của Microsoft: Để biết thêm chi tiết về việc thực hiện xác thực tiếp theo DIGEST-MD5 (2.1.3), ghé thăm Web site sau của Internet Engineering Task Force (IETF): Microsoft cung cấp bên thứ ba thông tin liên lạc để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin này có thể thay đổi mà không báo trước. Microsoft không đảm bảo tính chính xác của thông tin liên lạc bên thứ ba này.
Tác giả: stevenxu;MingChen
Nhà văn: v-stxu
Công nghệ cao Reviewer: dhmehta; mayankk; stevenxu;MingChen
Biên tập: v-lynan

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 975697 - Xem lại Lần cuối: 11/09/2011 16:00:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB975697 KbMtvi
Phản hồi