Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk - Làm gì với tin nhắn “Set up backup” xuất hiện trong Windows 7 ?

blurb
Đoạn hội thoại này sẽ giải thích cho bạn cần làm gì khi gặp được tin nhắn “Set up backup”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Tôi thấy biểu tượng lá cờ nhỏ ở góc phải màn hình trong khi sử dụng Windows 7 RC. Khi tôi nhấp chuột lên nó, thấy có thông báo “Set up backup” , nhưng tôi nên làm gì ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-notice.gif
Bạn hiểu đó là thông báo của Action Center trên thanh tác vụ. Thông báo cho bạn hãy sao lưu dữ liệu
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Action Center ư ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Trong Windows 7. Khi bạn nhận được thông báo về bảo mật hoặc đại tu máy tính, biểu tượng Action Center sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ và bạn nhấp chuột vào để đọc chúng
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
Vậy tôi nên làm gì nếu nhận được tin nhắn ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Nhấp vào Open Action Center ở góc cuối cùng và xem tin nhắn
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Cửa sổ Action Center xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Nếu bạn không muốn giữ tin nhắn này cho đến khi gắn ổ đĩa ngoài vào để sao lưu dữ liệu, nhấp chuột vào Turn off messages about Windows Backup.Bằng cách này, ổ đĩa gắn ngoài sẽ an toàn hơn cho việc sao lưu
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Tôi có ổ đĩa ngoài dùng cho việc sao lưu
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
OK, nhấp chuột vào Set up backup và bắt đầu quá trình sao lưu
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-say.gif
Của sổ “Set up backup” xuất hiện
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Chọn ổ đĩa đích chứa bản sao lưu và nhấp vào Next.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-exclamation.gif
Màn hình thay đổi ở bước tiếp theo. Và tôi sẽ theo các bước hướng dẫn trên màn hình để thiết lập sao lưu.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Vâng, tại đây, bạn chọn dữ liệu bạn cần sao lưu. Tôi khuyến cáo bạn nên chọn “Let Windows choose” và bạn không cần phải lo lắng. Nhấp vào Next để tiếp tục.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Màn hình tiếp theo là gì.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Tại màn hình này, nó sẽ hiển thị cấu hình sao lưu của bạn. Ở mục hẹn giờ, bạn có thể thấy khi nào Automatic File Backup chạy.

Sau khi bạn đã xem lại cấu hình, nhấp vào Save settings and reun backup để bắt đầu sao lưu tệp tin của bạn.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-question.gif
Trong trường hợp tôi xóa tệp bị lỗi. Tôi có thể khôi phục lại chúng đúng không ? Tôi phải làm thế nào ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Đầu tiên, bạn nhấp vào nút Start và nhấp vào Control Panel, System and Security, Backup and Restore.Khi màn hình Backup và Restore xuất hiện, nhấp vào Restore my files.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-standard.gif
OK, và tiếp theo ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Khi màn hình tiếp theo xuất hiện, nhấp chuột vào Browse for files, Browse for filders hoặc Search và tìm tệp tin bạn muốn khôi phục, sau đó nhấp vào Next.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Oh, tôi có thể thư giãn them vì bây giờ tôi biết tôi có thể khôi phục tệp tin của tôi
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Bây giờ, bạn nên giữ cẩn thận tệp dự phòng
Thuộc tính

ID Bài viết: 976583 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:41:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbpctalk kbtshoot kbexpertisebeginner kbtypenonkb KB976583
Phản hồi
.com/ms.js">