Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

GIỚI THIỆU
Hiện đã có Gói Dịch vụ 1 (SP1) dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Gói dịch vụ này là bản cập nhật cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 nhằm giải quyết phản hồi của khách hàng và của đối tác. 

SP1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 là tập hợp những cập nhật và cải tiến được đề xuất cho Windows được tích hợp vào một bản cập nhật có thể cài đặt. 

Windows 7 SP1 có thể giúp cho máy tính của bạn an toàn và đáng tin cậy hơn. Windows Server 2008 R2 SP1 cung cấp một tập hợp những cải tiến toàn diện dành cho công nghệ ảo hóa cấp doanh nghiệp. Gói dịch vụ này bao gồm những khả năng ảo hóa với Bộ nhớ Động và Microsoft RemoteFX. 

Người dùng cuối là người tiêu dùng có thể tìm thấy thông tin chung về Windows 7 SP1 tại website sau của Microsoft :
Thông tin thêm

Cách nhận Gói Dịch vụ 1

Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Để lấy Windows 7 SP1, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Windows 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Để lấy Windows 2008 R2 SP1, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Cách nhận hỗ trợ cho Gói Dịch vụ 1

Hỗ trợ cho Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Người dùng cuối là người tiêu dùng có thể sử dụng Cộng đồng Microsoft để thảo luận các vấn đề liên quan đến Windows 7 SP1. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website sau của Microsoft: Các chuyên gia IT có thể sử dụng diễn đàn chuyên gia IT Windows 7 để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Windows 7 SP1. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website sau của Microsoft: Để yêu cầu hỗ trợ về Windows 7 SP1, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý Để được hỗ trợ trực tuyến nhằm khắc phục các sự cố cài đặt SP1, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Tùy chọn hỗ trợ dành cho Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Các chuyên gia IT có thể sử dụng diễn đàn Chuyên gia IT Windows 7 để thảo luận các vấn đề liên quan đến Windows Server 2008 R2 SP1. Để thực hiện việc này, hãy truy cập website sau của Microsoft:Để yêu cầu hỗ trợ về Windows Server 2008 R2 SP1, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Cách lấy thông tin về hotfix và các bản cập nhật bảo mật được bao gồm trong Gói Dịch vụ 1

Để xem danh sách hotfix và các bản cập nhật bảo mật được bao gồm trong SP1, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Các hotfix và các bản cập nhật bảo mật trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1

Lưu ý Hiện tại, danh sách hotfix và các bản cập nhật bảo mật chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Thông tin khác về Gói Dịch vụ 1

Người dùng cuối là người tiêu dùng có thể tìm thấy thông tin về những gì bao gồm trong Windows 7 SP1 tại website sau của Microsoft:Các chuyên gia IT và người dùng cao cấp có thể tìm thấy thêm thông tin, chẳng hạn như chú thích phát hành và hướng dẫn triển khai SP1, tại website sau của Microsoft TechNet:Lưu ý Sau khi bạn áp dụng Gói Dịch vụ 1, thiết đặt khởi động của Dịch vụ Máy khách DHCP thay đổi từ vô hiệu sang tự động. Để tránh điều này, áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết 2684965 của Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB). Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
2684965 Thuộc tính Loại Khởi động trong dịch vụ Máy khách DHCP được thay đổi thành Tự động trong Windows 7 hoặc trong Windows Server 2008 R2


Thuộc tính

ID Bài viết: 976932 - Xem lại Lần cuối: 08/19/2015 21:37:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbinfo kbhowto atdownload kbgraphxlink KB976932
Phản hồi