Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk - Cách chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề trong Windows 7

blurb
Hội thoại này giải thích cách để chẩn đoán và sửa chữa các vấn đề của Windows 7 bằng việc sử dụng công cụ Trouble Shooting Tool (công cụ xử lý sự cố).
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-sad1.gif
Tôi không còn có thể nghe bất cứ âm thanh nào từ máy tính của mình.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Windows 7 được trang bị một tính năng mới gọi là “Trouble Shooting Tool”. Nó chẩn đoán và sửa chữa vấn đề một cách tự động. Khi bạn gặp một sự cố với Windows 7, bạn hãy thử “Trouble Shooting Tool” trước cái đã nhé.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Làm cách nào tôi có thể sử dụng công cụ này?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Hãy click lên nút Start rồi click Control Panel.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Cửa sổ Control Panel xuất hiện rồi kìa. Có phải kế tiếp là tôi sẽ phải click lên nhóm System and Security?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Vâng. Sau đó, bạn click mục Troubleshoot common computer problems (khắc phục các vấn đề máy tính phổ biến).
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
Cửa sổ “Troubleshoot computer problems” xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Ở đây, bạn cần click lên loại vấn đề mà mình đang gặp. Lần này là bạn đang gặp sự cố về âm thanh. Vậy thì hãy chọn mục Troubleshoot audio playback (khắc phục playback âm thanh) trong nhóm Hardware and sound (phần cứng và âm thanh).
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif
Ở cửa sổ kế, tôi sẽ phải click nút Next phải không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Vâng. Nó sẽ dò tìm các vấn đề và tiến hành khắc phục nếu có thể được.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Bây giờ thông báo “Troubleshooting has completed” (việc khắc phục sự cố đã hoàn tất) xuất hiện trên màn hình.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Dường như thiết bị âm thanh đã bị đặt ở chế độ “câm”. Bây giờ vấn đề đã được khắc phục nếu như bạn có thể nghe được âm thanh. Nếu đúng là nó đã được khắc phục, bạn có thể click nút Close để đóng hộp thoại lại.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif
Vâng, tôi đã có thể nghe âm thanh từ máy tính của mình. Đây là một công cụ rất hữu dụng và dể sử dụng. Tôi không phải tự mình thay đổi các thiết đặt.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
Từ nay, nếu bạn gặp bất cứ một vấn dề nào như không thể truy cập Internet hay một số sự cố in ấn nào đó mà bạn không hiểu được, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là mở cửa sổ “Troubleshoot computer problems” (khắc phục các vấn đề máy tính) ra và click lên loại vấn đề.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Cảm ơn bạn. Nếu lại gặp một vấn đề náo đó, tôi sẽ tự mình sử dụng công cụ này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 977658 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:44:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbtypenonkb kbtshoot kbpctalk kbexpertisebeginner KB977658
Phản hồi