PC Talk – Hiệu ứng Windows Aero không hoạt động trong Windows 7

blurb
Cuộc hội thoại tưởng tượng này sẽ cho biết làm thế nào để kích hoạt hiệu ứng Windows Aero trong Windows 7. Thêm vào đó bạn sẽ biết về các phiên bản Windows 7 có thể chạy được hiệu ứng Windows Aero cũng như là yêu cầu về phần cứng để có thể kích hoạt hiệu ứng này.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif
Tôi nghe nói Windows 7 có tính năng hiển thị các cửa sổ với viền trong suốt, nhưng hình như máy tính của tôi không có tính năng đó.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Tôi biết rồi, bạn đang nói về Windows Aero.

Trước tiên bạn phải hiểu, Windows Aero chỉ có thể có trong các phiên bản sau đây của Windows 7.
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate

Additionally, it requires the following computer specifications as minimum requirements.
  • Windows Aero yêu cầu cấu hình tối thiểu cho máy tính.
  • Bộ nhớ RAM tối thiểu 1GB
  • Bộ nhớ Video card: tối thiểu 128MB
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-sad.gif
Nhưng không phải máy tính nào chạy Windows 7 cũng có thể sử dụng tính năng trên.

Máy tính của tôi sử dụng Windows 7 Home Premium, như vậy vấn đề không phải ở phiên bản Windows 7, có thể cấu hình máy tính của tôi không đáp ứng được.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Nếu bạn chạy nhiều chương trình trên máy tính, thỉnh thoảng Windows Aero sẽ tạm thời tắt.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Trong trường hợp này, Windows Aero đã không được kích hoạt từ lúc mở máy lên nên tôi không nghĩ là do chạy nhiều chương trình.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
OK, chúng ta sẽ sử dụng công cụ Windows Troubleshooting có trong Windows 7.

Bạn click nút Start, sau đó click chọn Control Panel.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Cửa sổ Control Panel đã xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Tiếp theo click System and Security, Troubleshoot common computer problems và click Display Aero desktop effects.


Khi cửa sổ chuẩn đoán (Troubleshooting) xuất hiện, click Next.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
Hiệu ứng Windows Aero đã làm việc.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Bạn có thể thấy chuẩn đoán “Problems found” (vấn đề được tìm thấy). Trong trường hợp này thì Desktop Windows Manager đã bị tắt, đó chính là nguyên nhân.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tuyệt, nó không những phát hiện được vấn đề mà còn tự động khắc phục vấn đề nữa.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Máy tính của bạn đã đáp ứng các yêu cầu về cấu hình cho Windows Aero, nhưng các thiết lập của máy tính không đúng cho nó, bạn click Close và như vậy là xong.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Cám ơn! Tôi sẽ sử dụng công cụ Troubleshooting này khi tôi gặp tình trạng trên một lần nữa.

Tuyên bố Không chịu trách nhiệm Nội dung Giải pháp Cộng đồng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ TÍNH PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN Ở ĐÂY. MỌI THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ NGUYÊN MẪU” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM CẢ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, NỖ LỰC CỦA CÔNG VIỆC, TƯ CÁCH VÀ CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM. BẠN ĐỒNG Ý MỘT CÁCH CỤ THỂ LÀ KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ BỊ RÀNG BUỘC VÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, HỆ QUẢ HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI DẠNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN THIỆT HẠI DO MẤT MÁT, DỮ LIỆU HOẶC LỢI ÍCH, XẢY RA HOẶC TRONG MỌI CÁCH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN CÓ Ở ĐÂY, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LỖI GÂY THIỆT HẠI, SƠ SUẤT, NGHĨA VỤ PHÁP LÝ HOẶC BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO KHÁC, NGAY CẢ NẾU MICROSOFT HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ THIỆT HẠI.
Thuộc tính

ID Bài viết: 978448 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:54:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbpctalk kbtypenonkb kbtshoot kbexpertisebeginner KB978448
Phản hồi