Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Cách để hiển thị phần mở rộng tên file trong Windows.

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

blurb
Cuộc hội thoại này giải thích cách để hiển thị các phần mở rộng tên file (hay còn gọi là “đuôi file”) trong Windows 7, Windows Vista và Windows XP. Để làm điều này, bạn sẽ phải “nhờ vả” tới tính năng Folder Options.
public/ja/PCTalk/Faces/a-b_co-worker-wonder.gif
Tôi muốn biết chương trình nào đã được dùng để làm file này…
public/ja/PCTalk/Faces/q-g_co-worker-standard.gif
Nếu bạn nhìn thấy phần mở rộng tên file, bạn sẽ biết được dạng file và chương trình nào đã được sử dụng.
public/ja/PCTalk/Faces/a-b_co-worker-question.gif
Phần mở rộng của file ư?
public/ja/PCTalk/Faces/q-g_co-worker-explain.gif
Một cấu trúc tên file gồm có “TÊN FILE.PHẦN MỞ RỘNG”. Phần mở rộng này gồm 3-4 ký tự, nằm ở cuối cùng, được ngăn cách với tên file bằng một cái dấu chấm.

Thí dụ, file tên “Document 1” được tạo ra bằng Word 2007 sẽ có tên file đầy đủ là “Document 1.docx”. Theo quy định, phần mở rộng tên file khác nhau tùy theo ứng dụng. Vì lẽ đó, khi bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ nhận ra ứng dụng nào đã được sử dụng để tạo ra file đó.
public/ja/PCTalk/Faces/a-b_co-worker-sad.gif
Trên máy tính của tôi, tên file chỉ xuất hiện là “Document 1”……
public/ja/PCTalk/Faces/q-g_co-worker-smile.gif
Nếu bạn thay đổi phần mở rộng tên file không phù hợp, file đó sẽ không thể mở chính xác, thậm chí không thể mở được. Đó là lý do mà các phần mở rộng tên file của các dạng file quen thuộc được mặc định giấu đi trong Windows. Nhưng đôi khi sẽ thuận tiện hơn nếu bạn có thể nhìn thấy các phần mở rộng tên file.
public/ja/PCTalk/Faces/a-b_co-worker-question.gif
Làm cách nào để tôi có thể cho hiển thị các phần mở rộng tên file?
public/ja/PCTalk/Faces/q-g_co-worker-explain.gif
Ở Windows 7, đầu tiên, bạn click lên nút Organize trên thanh menu Folder, rồi chọn Folder and Search Options trong menu xổ xuống.Khi hộp thoại Folder Option xuất hiện, mở thẻ View, click để bỏ dấu chọn ở dòng “Hide extensions for known files types”. Nhấn OK để hoàn tất.
public/ja/PCTalk/Faces/a-b_co-worker-smile.gif
Ồ, phần mở rộng tên file đã xuất hiện.

Xem lại các bước

Cách để hiển thị phần mở rộng tên file trong Windows Vista
  1. Nhấn lên nút Organize trên thanh menu Folder, rồi chọn Folder and Search Options.
  2. Click lên thẻ View rồi click bỏ dấu chọn ở dòng “Hide extensions for known file types”. Nhấn OK để kết thúc.
Trở lại cuộc hội thoại kỳ này.

Cách hiển thị phần mở rộng tên file trong Windows XP
  1. 2. Click lên menu Tools trên thanh menu của cửa sổ một folder nào đó và chọn Folder Options trên menu xổ xuống.
  2. Click lên thẻ View rồi click bỏ dấu chọn ở checkbox của “Hide extensions for known file types”. Nhấn OK để hoàn tất.
Trở lại cuộc hội thoại kỳ này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 978449 - Xem lại Lần cuối: 01/28/2010 10:06:13 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbtypenonkb kbpubtypesc kbhowto kbexpertisebeginner KB978449
Phản hồi