Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Biểu thức Web 3 có thể sụp đổ trong một hoạt động nhập khẩu nếu bảng Danh sách Cặp đóng cửa

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 978503
Triệu chứng
Microsoft Expression Web 3 có thể sụp đổ khi bạn cố gắng để nhập khẩu một tập tin hoặc mục tin thư thoại.
Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra khi bảng Danh sách Cặp đóng cửa trong thao tác nhập khẩu. Vấn đề này lần đầu tiên được báo cáo trong Expression Web 3 Service Pack 1 (SP1).
Workaround Workaround
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Để làm việc xung quanh vấn đề này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Hãy chắc chắn rằng bảng Danh sách Cặp được mở trước khi bạn Bắt đầu để chuyển nhập tệp hoặc cặp.

    Mở bảng cặp danh sách, nhấp vào cặp danh sách trên các Bảng trình đơn. Tùy chọn này cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn Danh sách Cặp bảng.
  • Không sử dụng các Nhập khẩu lệnh trên các Tập tin Menu để nhập khẩu một tập tin. Thay vào đó, mở mục tin thư thoại chứa các tập tin hoặc mục tin thư thoại con mà bạn muốn chuyển nhập, và sau đó kéo nó từ mục tin thư thoại trực tiếp vào biểu thức Web 3.

Các bước để tạo lại vấn đề
Để tái tạo vấn đề, hãy làm theo các bước sau:
  1. Đóng các bảng Danh sách Cặp.
  2. Sử dụng các Nhập khẩu lệnh trên cácTập tin Menu để nhập một tệp hoặc cặp.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 978503 - Xem lại Lần cuối: 06/25/2012 21:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Expression Web 3.00 Standard

  • kbrapidpub kbmt KB978503 KbMtvi
Phản hồi