Mô tả của tài liệu Office 2003 được bảo vệ bằng gói cập nhật AD RMS/RMS: ngày 11 tháng12 năm 2009

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành một bản cập nhật cho Microsoft Office 2003. Bản cập nhật này cung cấp các bản vá lỗi mới nhất cho Office 2003. Ngoài ra, bản cập nhật này còn bao gồm những cải tiến về tính ổn định và hiệu năng.
THÔNG TIN THÊM

Vấn đề mà gói cập nhật này khắc phục

Hiện tượng

Bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 năm 2009, khách hàng sử dụng Office 2003 sẽ không thể mở tài liệu Office 2003 được bảo vệ bằng Dịch vụ Quản lý Quyền Active Directory (AD RMS) hoặc bằng Dịch vụ Quản lý Quyền (RMS). Khách hàng cũng sẽ không thể lưu tài liệu Office 2003 được bảo vệ bằng AD RMS/RMS.

Người dùng có thể nhận được thông báo lỗi sau đây khi họ cố mở tài liệu được bảo vệ bằng AD RMS hoặc bằng RMS khi sử dụng Office 2003:
"Xuất hiện lỗi không mong muốn. Hãy thử lại sau hoặc liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn"
Phạm vi: Hiện tượng này tác động tới các sản phẩm Office 2003 được sử dụng cùng với AD RMS/RMS. Các sản phẩm này bao gồm Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003 và Outlook 2003. Hiện tượng này không tác động tới hệ thống Microsoft Office 2007.

Nguyên nhân

Ngày hết hạn đối với thông tin cấp phép trong tệp danh sách nhận dạng được Office 2003 sử dụng để kích hoạt chức năng IRM (Quản trị Quyền Thông tin) được đặt là ngày 10 tháng 12 năm 2009. Vấn đề này xảy ra vì ngày hết hạn không được gia hạn.

Cách khắc phục

Để khắc phục vấn đề này, hãy mở tài liệu bằng hệ thống Microsoft Office 2007.

Cập nhật thông tin

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẵn có trên Web site của Microsoft Update: Tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft :

Tải xuốngTải xuống gói Office2003-kb978551-fullfile-enu.exe ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện virut cập nhật nhất đã có mặt từ khi tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cách xác định xem bản cập nhật đã được cài đặt hay chưa

Bản cập nhật này chứa các tệp có phiên bản được liệt kê trong bảng sau đây.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Exlprtid.xmlNot Applicable79,66011-Dec-200920:50
Olkprtid.xmlNot Applicable79,69211-Dec-200920:50
Pptprtid.xmlNot Applicable79,71611-Dec-200920:50
Wrdprtid.xmlNot Applicable79,67611-Dec-200920:51
THAM KHẢO
Nhóm sản phẩm Office sẽ cung cấp thêm thông tin khi có tài liệu trên các Trang web sau:
Thuộc tính

ID Bài viết: 978551 - Xem lại Lần cuối: 12/22/2009 12:22:29 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office 2003 Personal Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003

  • kboffice2003presp4fix kbsurveynew kbqfe kbbug kbfix kbpubtypekc KB978551
Phản hồi