Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Lối tắt trên màn hình biến mất trong Windows 7

TÓM TẮT
Trên máy tính cá nhân sử dụng Windows 7 của bạn, các lối tắt mà bạn tạo trên màn hình có thể bị mất.

Điều này có thể xảy ra nếu trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống phát hiện các lối tắt đó khi chúng bị hỏng.
Trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống thực hiện bảo trì hệ điều hành hàng tuần. Trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống khắc phục sự cố tự động hoặc báo cáo sự cố thông qua Trung tâm Hành động. Khi có hơn bốn lối tắt hỏng trên màn hình, trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống sẽ tự động xoá tất cả lối tắt hỏng từ màn hình.
Liên kết bị ngắt là gì?
Lối tắt "Hỏng" là lối tắt đến tệp, thư mục hoặc ổ đĩa có thể luôn không có sẵn, ví dụ: lối tắt trên màn hình cho thiết bị USB có thể được coi là hỏng nếu thiết bị đó không được kết nối khi trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống thực hiện việc bảo trì hoặc thư mục mạng hiện không có sẵn do không có mạng.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Xoá tất cả trừ 4 lối tắt hỏng khỏi màn hình của bạn

Giữ số lượng lối tắt hỏng trên màn hình của bạn đến bốn hoặc ít hơn. Bạn có thể hoàn thành điều này bằng cách xoá tất cả trừ 4 lối tắt được sử dụng nhiều nhất trên Màn hình của bạn. Nếu bạn có hơn 4 lối tắt, bạn cũng có thể tạo một tệp trên màn hình của bạn và di chuyển các lối tắt đến thư mục đó. Các lối tắt này sẽ không bị xoá vì chúng không trực tiếp ở trên màn hình.

Phương pháp 2: Vô hiệu hoá trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống

Nếu bạn có hơn bốn lối tắt hỏng trên màn hình, bạn có thể vô hiệu hoá trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống.

Chú ý Nếu bạn vô hiệu hoá trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống, tất cả tác vụ bảo trì do trình khắc phục sự cố thực hiện sẽ bị vô hiệu hoá. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn sử dụng Phương pháp 1.

Để vô hiệu hoá trình khắc phục sự cố Bảo trì Hệ thống, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm Bắt đầunút bắt đầu, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
  2. Trong Hệ thống và Bảo mật, bấm Tìm và khắc phục sự cố.
  3. Trên ngăn điều hướng bên trái, bấm Thay đổi thiết đặt.
  4. Đặt Bảo trì Máy tính để Tắt.
THÔNG TIN THÊM
Thuộc tính

ID Bài viết: 978980 - Xem lại Lần cuối: 05/04/2012 11:23:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB978980
Phản hồi
ms.js">