Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Kích cỡ trang không chính xác được chọn trong Microsoft Publisher 2010

TRIỆU CHỨNG
Kích cỡ trang không chính xác được chọn sau khi bạn hoàn tác hoặc thực hiện lại tác vụ cài đặt kích cỡ trang trong Microsoft Publisher 2010.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra do Publisher 2010 không có giá trị trong nhật ký hoàn tác hoặc thực hiện lại tác vụ ghi lại kích cỡ trang. Do đó, Publisher 2010 cố gắng sử dụng kích cỡ trang hiện có dựa trên dữ liệu chưa qua xử lý sau khi bạn hoàn tác hoặc thực hiện lại tác vụ đặt kích cỡ trang. Publisher 2010 sử dụng dữ liệu đầu tiên mà nó tìm thấy làm kích cỡ trang.
THÔNG TIN THÊM
Để kiểm tra kích cỡ trang, bấm Kích cỡ trên tab Thiết kế Trang.
Thuộc tính

ID Bài viết: 979631 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 05:52:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Publisher 2010

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb KB979631
Phản hồi
mp;t=">