Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bản xuất bản được in không chính xác trong Publisher 2010

TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau. Trong Microsoft Publisher 2010, bạn chọn kích cỡ trang lớn hơn kích cỡ trang tối đa được máy in hỗ trợ. Ví dụ: kích cỡ trang tối đa là A4 và kích cỡ trang bạn chọn là A3. Bạn in bản xuất bản. Trong trường hợp này, bản xuất bản sẽ không được in ở kích cỡ trang A3. Tuy nhiên, trong bản xem trước khi in, bản xuất bản được hiển thị chính xác.
NGUYÊN NHÂN
Publisher 2010 tạo bản xem trước khi in dựa trên thông tin mà trình điều khiển máy in cung cấp. Tuy nhiên, có ba thứ mà trình điều khiển máy in có thể báo cáo không chính xác: danh sách của kích cỡ trang được hỗ trợ, khả năng in hai mặt và khả năng in màu. Ví dụ: trình điều khiển máy in có thể hiển thị hoạt động sau:
  • Trình điều khiển máy in cho phép bạn chọn kích cỡ trang không được máy in hỗ trợ.
  • Trình điều khiển máy in báo cáo một cách không chính xác là máy in có khả năng in hai mặt.
  • Trình điều khiển máy in báo cáo một cách không chính xác là máy in có khả năng in màu.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để khắc phục sự cố này, bạn phải xác định xem liệu máy in có hỗ trợ những yêu cầu đặc biệt của tài liệu hay không, chẳng hạn như việc in ở kích cỡ trang lớn hơn, in hai mặt và in màu.

Chú ý Một số trình điều khiển máy in có tuỳ chọn căn chỉnh nội dung theo kích cỡ trang. Để bật cài đặt này trong Publisher 2010, hãy làm theo các bước sau:
  1. Bấm vào tab Tệp, sau đó bấm In.
  2. Trong phần Máy in, bấm Thuộc tính Máy in.
  3. Bấm tab Hiệu ứng.
  4. Trong phần Tuỳ chọn sửa lại kích cỡ, bấm chọn tuỳ chọn In tài liệu trên, sau đó bấm chọn hộp kiểm Căn chỉnh kích thước cho phù hợp.
  5. Bấm OK.
Thuộc tính

ID Bài viết: 979639 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 05:56:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Publisher 2010

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB979639
Phản hồi