Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC-Talk - Chữ hiển thị không đúng định dạng trong Excel 2007

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

blurb
Đoạn hội thoại sau đây sẽ giải thích cho bạn vấn đề gặp phải với chữ hiển thị không đúng khi bạn gõ vào trong Excel. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ làm việc với định dạng của ô cho thuộc tính của chữ
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Tôi gõ 1-1 vào ô và chuyển sang ô khác


Nó hiển thị thành 1-Jan. Tại sao thế ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Excel có tính năng tự nhận giá trị mà bạn nhập vào và chuyển đổi thành dữ liệu đã được định dạng từ trước

Nếu bạn nhập “1-1” hoặc “1/1”, nó sẽ nhận ra đây là dạng ngày và sẽ hiển thị dạng ngày tháng. Bạn có thể nhìn trên thanh Formula Bar (thanh công thức), nó hiện “1/1/2010”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
Oh, đúng rồi. OK, tôi cần đổi định dạng trong ô

Tôi sẽ hướng dẫn bạn. Đầu tiên, nhấp chuột phải vào ô và chọn Format Cells.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Để hiển thị “1-1” như bạn đã nhập, nhấp chuột vào tab Number trong hộp thoại Format Cells và nhấp vào danh mục Text nhưng…
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-panic.gif
Bây giờ nó lại hiện “40179” ! Số này là gì ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Ngày “2010/1/4” được chuyển đổi thành số seri của ngày trong Excel

Nó sẽ đếm 1 ngày là “1” theo dạng số nguyen và đếm từ ngày chuẩn (thường là 1900/1/1) đến ngày hiện tại.”40179” được hiểu là ngày thứ “40179”

Bới vì giá trị bạn nhập vào “1-1” được chuyển thành “2010/1/1” trong định dạng ngày, theo seri số. 40179 đã được hiển thị khi bạn đổi định dạng ô thành “Text”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tôi hiểu, vậy thì làm cách nào để hiển thị “1-1” ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Những điều bạn cần làm để hiển thị định dạng chữ trước khi bạn nhập “1-1”
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Tôi hiểu rồi, tôi chỉ cần gõ lại “1-1”, phải không ? Nó đã hiển thị “1-1” cả trong ô và thanh công thức
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Bạn có thể thay đổi định dạng không chỉ trong ô mà còn trong bảng làm việc, các cột đã chọn, các ô, các hang đã chọn. Tất cả việc bạn cần làm là chọn ô và sau đó nhấp chuột phải chọn Format Cells.
Thuộc tính

ID Bài viết: 980313 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:56:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007

  • kbpctalk kbtypenonkb kbtshoot kbexpertisebeginner KB980313
Phản hồi