Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk - “Do you want to allow the following program to make changes to your computer?” (Bạn có muốn cho phép các ứng dụng thay đổi máy tính của bạn không?) trong Windows 7.

blurb
Đoạn hội thoại này giải thích thông điệp “Do you want to allow the following program to make changes to your computer?" và hướng dẫn cho bạn cách xử lý nó với hình ảnh.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Trong khi tôi đang dùng máy tính chạy Windows 7 thì một thông điệp hiện ra “Do you want to allow the following program to make changes to your computer?”. Tôi phải làm bây giờ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Nó được gọi là “User Account Control” (Quản lý tài khoản người dùng) để chống lại các ứng dụng không được phép có thể xâm nhập virus vào máy bạn.

Nếu bạn chắc chắn rằng ứng dụng không có gì nghi ngờ thì nhấn Yes.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-soursmile.gif
À, tôi thấy rồi.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Bạn nhận được bảng thông báo bởi vì tài khoản người dùng của bạn là administrator (người quản trị). Nếu bạn có một tài khoản người dùng cơ bản thì thông báo sau sẽ xuất hiện, bạn cần hỏi người quản trị mật khẩu và nhập chúng vào sau đó click Yes.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
OK, tôi làm được rồi.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Có bốn loại thông báo trong “User Account Control” phụ thuộc vào cấp độ bảo mật. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này, hãy vào link sau để đọc: “What is User Account Control?”.
Thuộc tính

ID Bài viết: 980324 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 08:57:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbpctalk kbtypenonkb kbtshoot kbexpertisebeginner KB980324
Phản hồi