Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

PC Talk – Trình đơn File bị lỗi trong Internet Explorer ?

blurb
Bài viết sau sẽ giải thích cho bạn làm cách nào để hiện trình đơn trong Internet Explore thông qua hình ảnh
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-panic.gif
Tôi đã cập nhật trình duyệt từ Internet Explorer 6 lên Internet Explorer 8 và mất trình đơn File hoặc Edit !
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-smile.gif
Thanh trình đơn trong Internet Explorer 7 hoặc Internet Explorer 8 mặc định là ẩn để có nhiều không gian hơn cho hiển thị trang web. Hãy bấm phím Alt trên bàn phím
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-smile.gif
Woww, tôi đã thấy thanh trình đơn!


Nhưng nó lại mất đi sau khi chọn chức năng từ trình đơn
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-explain.gif
Thanh trình đơn chỉ xuất hiện tạm thời khi bạn ấn phím Alt

Nếu bạn muốn nó luôn xuất hiện, nhấp chuột vào nút Tools , chỉ đến Toolbars, sau đó chọn Menu Bar.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_co-worker-yes.gif
Tôi hiểu. Tôi đã có thể sử dụng Internet Explore với thanh trình đơn luôn luôn xuất hiện
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_co-worker-standard.gif
Khi bạn muốn ẩn đi, nhấp chuột vào nút Tools , chỉ đến Toolbars, sau đó bỏ mục Menu Bar.
Thuộc tính

ID Bài viết: 980407 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 09:01:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Internet Explorer 8

  • kbpctalk kbtypenonkb kbtshoot kbpubtypesc kbexpertisebeginner KB980407
Phản hồi