Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Bạn không thể sử dụng chế độ Chỉnh sửa khi xem trước bản in trong Word 2010

TRIỆU CHỨNG
Trong Microsoft Word 2010, bạn không thể sử dụng chế độ Chỉnh sửa khi xem trước bản in. Chế độ chỉnh sửa cho phép bạn chỉnh sửa bản xem trước mà không cần quay trở về tài liệu.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết sự cố này, hãy sử dụng tính năng Chế độ Chỉnh sửa khi Xem trước Bản in thay vì xem trước bản in. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1 Thêm tính năng Chế độ Chỉnh sửa khi Xem trước Bản in vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh
  1. Trên menu Tệp, bấm Tuỳ chọn.
  2. Bấm Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, sau đó bấm Tất cả các Lệnh trong danh sách thả xuống Chọn các lệnh từ.
  3. Bấm Chế độ Chỉnh sửa khi Xem trước Bản in, sau đó bấm Thêm.
  4. Bấm OK.
Phương pháp 2 Thêm tính năng Chế độ Chỉnh sửa khi Xem trước Bản in bằng cách tuỳ chỉnh ruy băng
  1. Trên menu Tệp, bấm Tuỳ chọn.
  2. Bấm Tuỳ chỉnh Ruy băng, sau đó bấm Tất cả các Lệnh trong danh sách thả xuống Chọn các lệnh từ.
  3. Bấm Chế độ Chỉnh sửa khi Xem trước Bản in, sau đó bấm Thêm.
  4. Bấm OK.
Nhà phát triển có thể thêm điều khiển Chế độ Chỉnh sửa khi Xem trước Bản in vào ruy băng tuỳ chỉnh. Hoặc, nhà phát triển có thể tạo một điều khiển tuỳ chỉnh để chạy tính năng Chế độ Chỉnh sửa khi Xem trước Bản in thông qua phương pháp gọi lại OnAction của điều khiển này.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về cách tuỳ chỉnh ruy băng, ghé thăm Web site Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN):
Thuộc tính

ID Bài viết: 980515 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 06:00:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Word 2010

  • kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb KB980515
Phản hồi