Xuất dữ liệu email, liên hệ và lịch từ Windows Live Mail sang Outlook

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU

Mặc dù từ Microsoft Outlook 2003 đến Outlook 2013 và Windows Live Mail có thể gửi và nhận thư email qua Internet nhưng bạn không thể tự động đồng bộ hoá thông tin được lưu trữ trong những chương trình này. Cụ thể, một thư email được lưu trữ trong Windows Live Mail không tự động có sẵn trong Outlook. Bài viết này mô tả cách xuất thư từ Windows Live Mail sang Outlook.

Để hoàn tất các bước, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Microsoft Outlook và tạo một hồ sơ email.
Nếu bạn cần giúp cài đặt Microsoft Outlook hoặc tạo hồ sơ email, hãy đọc bài viết sau:
Cách tạo và đặt cấu hình hồ sơ trong Outlook 2010, Outlook 2007 và Outlook 2003:
http://support.microsoft.com/kb/829918
Giải pháp

Di chuyển thư email từ Windows Live Mail vào Microsoft Outlook:Quy trình này di chuyển trực tiếp tệp thư từ Windows Live Mail vào Outlook của bạn.
 1. Mở Microsoft Outlook.
 2. Mở Windows Live Mail.
 3. Trong cửa sổ Windows Live Mail, bấm vào nút Tệp và chọn Xuấtvà sau đó chọn Thư email.
 4. Chọn Microsoft Exchange làm định dạng rồi bấm vào Tiếp theo.
 5. Bạn sẽ thấy thông báo rằng tất cả các email sẽ được xuất sang Microsoft Outlook hoặc Microsoft Exchange, hãy bấm vào Ok để tiếp tục.
 6. Bạn có thể xuất tất cả các thư mục email hoặc chọn thư mục thích hợp mà bạn muốn xuất bằng cách sử dụng tuỳ chọn Chọn thư mục.
 7. Sau khi chọn tuỳ chọn thích hợp, bấm vào OK và đợi quá trình xuất hoàn tất.
 8. Khi hộp thoại Xuất Hoàn tấtxuất hiện, bấm vào Kết thúc.

  Lưu ý: Quá trình này có thể mất một chút thời gian, tuỳ vào số thư mà bạn đang xuất.
Quan trọng: Việc xuất thư từ Windows Live Mail hoặc Outlook Express sang Outlook 2013 yêu cầu Outlook 2013 32bit. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo: Sự cố khi di chuyển Địa chỉ và Thư trên Internet sang Outlook 2013 (64 bit)

Xuất Liên hệ từ Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2003 đến 2010:

 1. Mở Windows Live Mail.
 2. Bấm vào thư mục Liên hệ , bấm vào nút Xuất và chọn giá trị được phân tách bởi dấu phẩ̉y (.CSV).
 3. Trong cửa sổ Xuất CSV, bấm vào duyệt và chọn thư mục Màn hình.
 4. Nhập WLMContacts vào tên tệp và sau đó bấm nút Lưu.
 5. Bấm Tiếp theo và chọn tất cả các trường bạn muốn xuất, bấm nút Kết thúc và đợi quá trình xuất hoàn tất.

  Lưu ý: Trường phổ biến nhất là Tên, Họ, Địa chỉ email và Điện thoại. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin, hãy chọn tất cả các trường.

  Lưu ý: Quá trình này có thể mất một chút thời gian, tuỳ vào số thư mà bạn đang xuất.
 6. Đóng Windows Live Mail.
 7. Mở Microsoft Outlook.
 8. Chọn thư mục Liên hệ , bấm vào Tệp, chọn Mở rồi bấm Nhập.
 9. Chọn tuỳ chọn Nhập từ chương trình hoặc tệp khác rồi bấm nút Tiếp theo .
 10. Chọn Giá trị được Phân tách bởi Dấu phẩ̉y (Windows) rồi bấm nút Tiếp theo .
 11. Bấm Duyệt  và chọn tệp đã xuất WLMContacts trong thư mục Màn hình của bạn rồi bấm Mở.

  Lưu ý: Bạn có thể chọn một số tuỳ chọn bổ sung để thay thế, nhân bạn hoặc không nhập các địa chỉ liên hệ trùng lặp.
 12. Bấm nút Tiếp theo và sau đó đảm bảo rằng thư mục Liên hệ được tô sáng. Nếu thư mục Liên hệ không được tô sáng, hãy chọn thư mục Liên hệ rồi bấm vào nút Tiếp theo .
 13. Bấm nút Kết thúc và đợi quá trình nhập hoàn tất.

  Lưu ý: Quá trình này có thể mất một chút thời gian, tuỳ vào số thư mà bạn đang xuất.

Xuất Lịch từ Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2003 đến 2010:

 1. Mở Windows Live Mail.
 2. Chọn thư mục Lịch và đảm bảo rằng bạn đăng nhập bằng cách sử dụng Windows Live ID của mình.
 3. Bấm vào Gửi/Nhận để đồng bộ hoá lịch của bạn.
 4. Đóng Windows Live Mail.
 5. Ghé thăm trang web Windows Live Calendar http://calendar.live.com và đăng nhập bằng cách sử dụng Windows Live ID của bạn.
 6. Bấm nút Chia sẻ và chọn lịch bạn muốn xuất.
 7. Chọn tùy chọn Chia sẻ lịch này.
 8. Đặt dấu kiểm vào chủ đề mục Gửi cho mọi người liên kết chỉ xem đến lịch của bạn.
 9. Bạn sẽ thấy một số liên kết để chia sẻ lịch của bạn. Nếu liên kết không được hiển thị, bấm vào “Tải liên kết lịch của bạn (thao tác này cũng lưu thiết đặt của bạn)” và sau đó bấm OK để xác nhận.
 10. Trong danh mục Liên kết hiển thị chi tiết sự kiện, bấm ICS: Nhập vào ứng dụng lịch khác.
 11. Chọn và sao chép URL được hiển thị không có tiền tố webcal://.
 12. Mở cửa sổ Internet Explorer mới, dán URL không có tiền tố webcal:// vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.
 13. Lưu tệp lịch .ICS trên Màn hình của bạn.
 14. Lặp lại các bước từ 5 đến 13 cho mỗi lịch mà bạn muốn xuất.

  Lưu ý: Sau khi hoàn tất các bước này, thiết đặt Windows Live Calendar của bạn từ trang web được lưu thành Đã chia sẻ. Bạn có thể đặt lại lịch ở chế độ riêng tư bằng cách làm theo các bước từ 5 đến 7 ở trên. Chọn tuỳ chọn "Không chia sẻ lịch này (giữ riêng tư) và sau đó bấm Lưu.
 15. Đóng cửa sổ Internet Explorer sau khi bạn lưu tất cả các tệp .ICS mong muốn.
 16. Mở Microsoft Outlook.
 17. Bấm Tệp, chọn Mở và sau đó chọn tuỳ chọn Nhập .
 18. Chọn tuỳ chọn Nhập tệp iCalendar (.ics) hoặc vCalendar (.vcs) rồi bấm nút Tiếp theo .
 19. Chọn tệp lịch .ICS trong thư mục Màn hình của bạn và sau đó bấm nút Ok .
 20. Bấm nút Nhập trong hộp thoại và đợi quá trình nhập hoàn tất.
 21. Lặp lại các bước từ 17 đến 20 cho mỗi lịch mà bạn muốn nhập.

Xuất Liên hệ từ Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2013:

 1. Mở Windows Live Mail.
 2. Bấm vào thư mục Liên hệ, rồi bấm Xuất.
 3. Chọn Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (.CSV).
 4. Trong cửa sổ Xuất CSV, bấm Duyệt và chọn thư mục Màn hình nền.
 5. Nhập WLMContacts vào tên tệp và bấm nút Lưu.
 6. Bấm Tiếp theo và chọn tất cả các trường bạn muốn xuất, bấm nút Kết thúc và đợi quá trình xuất hoàn tất.

  Chú ý: Trường phổ biến nhất là Tên, Họ, Địa chỉ email và Điện thoại. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin, hãy chọn tất cả các trường.

  Chú ý: Quá trình này có thể mất một chút thời gian, tuỳ vào số thư mà bạn đang xuất.
 7. Đóng Windows Live Mail.
 8. Mở Excel, chọn Tệp, rồi bấm Mở.
 9. Chọn thư mục Màn hình nền và chọn để hiển thị Tất cả Tệp.
 10. Chọn và mở tệp WLMContacts.csv bạn đã tạo ở bước 5.
 11. Chọn Tệp, rồi bấm Lưu Dưới dạng.
 12. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, thay đổi Kiểu Lưu: thành CSV (Ngăn cách bằng dấu phẩy) (*.csv) rồi bấm vào Lưu.
 13. Bấm nếu được yêu cầu thay thế hoặc ghi đè tệp hiện có.
 14. Bấm vào nếu được yêu cầu giữ định dạng CSV.
 15. Đóng Excel.
 16. Mở Outlook, chọn Liên hệ và bấm Tệp.
 17. Chọn Mở & Xuất và bấm Nhập/Xuất.
 18. Trong cửa sổ mở ra, chọn Nhập từ chương trình hoặc tệp khác và bấm Tiếp theo.
 19. Tô sáng Giá trị được Phân tách bởi Dấu phẩ̉y và bấm Tiếp theo.
 20. Bấm nút Duyệt và chọn thư mục Màn hình nền.
 21. Chọn tệp WLMContacts.csv, rồi bấm vào OK.

  Chú ý: Bạn có thể chọn một số tuỳ chọn bổ sung để thay thế, nhân bản hoặc không nhập các liên hệ trùng lặp. 
 22. Trong cửa sổ tiếp theo, hãy tô sáng thư mục Liên hệ của bạn và bấm Tiếp theo.
 23. Bấm vào Kết thúc trong cửa sổ mở ra.

Quan trọng: Việc xuất thư từ Windows Live Mail hoặc Outlook Express sang Outlook 2013 yêu cầu Outlook 2013 32bit. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo: Sự cố khi di chuyển Địa chỉ và Thư trên Internet sang Outlook 2013 (64 bit)

Xuất Lịch từ Windows Live Mail sang Microsoft Outlook 2013:

 1. Mở Windows Live Mail.
 2. Chọn thư mục Lịch và đảm bảo rằng bạn đăng nhập bằng cách sử dụng Windows Live ID của mình.
 3. Bấm Chia sẻ và chọn tài khoản Windows Live của bạn, nếu bạn có tài khoản Outlook, tài khoản đó sẽ được hiển thị.
 4. Bạn sẽ được cung cấp tuỳ chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ lịch, chọn Chia sẻ lịch này và bấm Lưu.
 5. Đặt dấu kiểm vào Gửi cho mọi người liên kết chỉ xem đến lịch của bạn và bấm Lưu.
 6. Bấm Tải liên kết lịch của bạn (Thao tác này cũng lưu thiết đặt của bạn) và bấm OK trong cửa sổ cảnh báo mở ra.
 7. Bây giờ có thể sử dụng liên kết chuyển sang màu xám, hãy bấm vào liên kết mô tả chính xác nhất lượng thông tin lịch mà bạn muốn chia sẻ.
 8. Một cửa sổ sẽ mở ra với liên kết cho phép bạn có thể gửi email đến những người muốn xem lịch hoặc nhập dữ liệu lịch của bạn.

Quan trọng: Việc xuất thư từ Windows Live Mail hoặc Outlook Express sang Outlook 2013 yêu cầu Outlook 2013 32bit. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo: Sự cố khi di chuyển Địa chỉ và Thư trên Internet sang Outlook 2013 (64 bit)

Thông tin thêm
Cách nâng cấp từ Outlook Express lên Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 hoặc Outlook 2002
http://support.microsoft.com/kb/291602/vi-vn

Sử dụng tài khoản Outlook.com trong Outlook
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/use-a-windows-live-hotmail-account-in-outlook-HA010354935.aspx?CTT=1

Microsoft Outlook lưu thông tin và cấu hình của tôi ở đâu?
http://office.microsoft.com/vi-vn/outlook-help/locating-the-outlook-data-files-HA103412630.aspx?CTT=1

Để biết thêm thông tin về cách xuất thư email từ Windows Mail, hãy bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
196347 Cách xuất thư email từ Windows Mail và Outlook Express sang Outlook
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.
Thuộc tính

ID Bài viết: 980534 - Xem lại Lần cuối: 11/21/2015 15:32:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager

 • kbemail kbexpertisebeginner kbhowto kbsurveynew kbinfo KB980534
Phản hồi