Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các ô văn bản trong thư email được tạo trong Publisher 2010 được chuyển đổi thành hình ảnh bitmap khi email được gửi

TRIỆU CHỨNG
Xem xét kịch bản sau:
 • Trong Microsoft Publisher 2010, bạn tạo một bản xuất bản mới.
 • Trên tab File (Tệp), bạn bấm vào Save (Lưu) & Send (Gửi).
 • Bạn bấm vào Send Using Email (Gửi Bằng Email) rồi bấm vào Send Current Page (Gửi Trang Hiện tại) hoặc Send All Pages (Gửi Tất cả các Trang).
 • Bạn thêm thông tin cần thiết vào các trường email, chẳng hạn như người nhận và chủ đề rồi bấm Send (Gửi).
Trong tình huống này, người nhận thư email không thể chọn một số từ riêng lẻ trong phần thân thư do một số ô văn bản được chuyển đổi thành hình ảnh bitmap. 
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra khi một số ô văn bản chứa văn bản được định dạng để sử dụng một trong các phông chữ ClearType trong Bộ sưu tập Phông chữ ClearType của Microsoft. Đó là các phông chữ sau:
 • Constantia
 • Corbel
 • Calibri
 • Cambria
 • Candara
 • Consolas
Sự cố này xảy ra do các phông chữ ClearType chưa sẵn dùng cho web. Khi Publisher 2010 gửi thư email chứa các phông chữ ClearType, mọi ô văn bản có chứa phông chữ ClearType được chuyển đổi thành hình ảnh bitmap.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để khắc phục sự cố này, hãy thay đổi mọi văn bản được định dạng để sử dụng phông chữ ClearType thành một phông chữ khác, chẳng hạn như Arial, trước khi bạn gửi bản xuất bản dưới dạng thư email. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Sử dụng Bộ kiểm tra Thiết kế

 1. Trên tab File (Tệp), bấm vào Info (Thông tin) rồi bấm Run Design Checker (Chạy Bộ kiểm tra Thiết kế.
 2. Trong ngăn Design Checker (Bộ kiểm tra Thiết kế), bấm chọn hộp kiểm Run e-mail checks (current page only) (Chạy kiểm tra e-mail) (chỉ trang hiện tại).
 3. Trong phần Select an item to fix (Chọn mục cần sửa), bấm vào mục đầu tiên trong danh sách có thông báo sau:

  Văn bản chứa phông chữ chưa sẵn dùng cho web. Văn bản sẽ được xuất dưới dạng hình ảnh.
  Bạn sẽ thấy một ô văn bản chứa phông chữ ClearType được chọn.
 4. Trong Text Box Tools (Công cụ Ô Văn bản), bấm Định dạng.
 5. Chọn văn bản sử dụng phông chữ ClearType rồi trong nhóm Font (Phông chữ), chọn một phông chữ khác để sử dụng từ danh sách Phông chữ thả xuống. Khi vấn đề về phông chữ xảy ra với ô văn bản đã được khắc phục, mục Bộ kiểm tra Thiết kế sẽ đóng lại.
 6. Lặp lại bước 3 tới bước 5 cho từng ô văn bản chứa phông chữ ClearType.

Phương pháp 2: Thay đổi bộ phông chữ

Nếu bạn đang sử dụng khuôn mẫu, bạn có thể thay đổi bộ phông chữ được dùng trong bản xuất bản. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau. 

Chú ý Phương pháp này thay đổi tất cả phông chữ trong bản xuất bản sang phông chữ được sử dụng trong bộ phông chữ.
 1. Trên tab Page Design (Thiết kế Trang), trong nhóm Schemes (Các bộ phông chữ), bấm Fonts (Phông chữ).
 2. Chọn bộ phông chữ không sử dụng phông chữ ClearType.

THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng phông chữ ClearType, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 980556 - Xem lại Lần cuối: 09/16/2011 17:09:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Publisher 2010

 • kbprb kbtshoot kbfont kbexpertisebeginner kbsurveynew kbpubtypekc KB980556
Phản hồi