Lỗi sao lưu trạng thái hệ thống trong Windows Server 2008, trong Windows Vista, trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2: "Không liệt kê được các tệp"

Triệu chứng
Khi bạn thực hiện thao tác sao lưu trạng thái hệ thống trên máy tính chạy Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, thao tác sao lưu trạng thái hệ thống gặp thất bại và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Không liệt kê được các tệp.
Tham số không chính xác.
Ngoài ra, sự kiện sau được ghi vào nhật ký sự kiện trên máy tính:

Tên Nhật ký: Ứng dụng
Nguồn: Microsoft-Windows-Backup
Ngày: ngày
ID Sự kiện: 517
Danh mục Tác vụ: Không có
Mức: Lỗi
Từ khóa:
Người dùng: tên người dùng
Máy tính: tên máy tính
Mô tả:
Quá trình sao lưu bắt đầu lúc 'thời gian' đã thất bại với mã lỗi sau '2155348237' (Không liệt kê được các tệp.). Vui lòng chạy lại sao lưu sau khi vấn đề được giải quyết.

Sự cố này xảy ra nếu các điều kiện sau đây đúng:
 • Có là khóa registry trong khóa registry con sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service name>
  Lưu ý Trình giữ chỗ <tên dịch vụ> được sử dụng cho tên của tên dịch vụ.
 • Giá trị của mục nhập registry imagepath ở trong khóa con này trỏ đến ổ đĩa không tồn tại cục bộ.
Chẳng hạn, giả sử như bạn thực hiện thao tác sao lưu trạng thái hệ thống trên nút thụ động. Ngoài ra, giả sử rằng mục nhập registry imagepath của một dịch vụ ở nút thụ động trỏ đến ổ đĩa không tồn tại trên nút thụ động đó. Trong tình huống này, thao tác sao lưu trạng thái hệ thống không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Giải pháp

Thông tin về Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ được tạo để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ được áp dụng cho các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính của bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Vista Gói Dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Để biết thêm thông tin về cách tải gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791 Cách tải gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách tải gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849 Cách tải gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Thông tin sổ đăng ký

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện các bước sau một cách cẩn trọng. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows
Để sử dụng một trong các hotfix có trong gói này, bạn phải tạo khóa registry. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầunút bắt đầu, gõ regedit vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp, sau đó nhấn ENTER.
  UACNếu bạn được nhắc nhập mật khẩu của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu. Nếu bạn được nhắc xác nhận, hãy cung cấp xác nhận.
 2. Tìm, sau đó bấm vào khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemWriter
  Lưu ý Nếu khóa registry con này không tồn tại, hãy tạo thủ công khóa đó.
 3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ đến Mới, rồi bấm vào Giá trị Nhiều Chuỗi.
 4. Nhập ExcludedBinaryPaths, rồi nhấn ENTER. Chú ý
 5. Bấm chuột phải vào ExcludedBinaryPaths, rồi bấm vào Sửa đổi.
 6. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập tất cả các đường dẫn nhị phân cần loại ra khỏi thao tác sao lưu trạng thái hệ thống, rồi bấm vào OK.

  Lưu ý Đường dẫn nhị phân phải là đường dẫn tuyệt đối. Chúng không được chứa các biến môi trường (như: %windir%) và không được đưa vào dấu trích dẫn đơn hoặc kép. Bảo đảm thêm cả tên nhị phân đầy đủ với đường dẫn cần loại trừ, ví dụ:
  D:\ProgramFolder\bin\program.exe
 7. Thoát khỏi Registry Editor.
Chú ý
 • Nếu bạn sử dụng phương thứ này để loại trừ dữ liệu dịch vụ khỏi phạm vi sao lưu trạng thái hệ thống, thì bạn phải sao lưu thủ công dữ liệu dịch vụ trên ổ đĩa được chia sẻ.
 • Nếu bạn chỉ định tên ổ cho ổ đĩa được chia sẻ bị loại trừ khỏi phạm vi sao lưu trạng thái hệ thống, thì bạn nhập lại thủ công tất cả các khóa registry bằng đường dẫn mới, vì tên ổ đĩa được chỉ định không còn hoạt động nữa.
Quan trọng Bạn cần phải loại trừ dịch vụ một cách cẩn thận, vì các mục nhập sai có thể làm hỏng trạng thái hệ thống.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của hotfix này cài đặt các tệp chứa các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008
Quan trọng Các hotfix Windows Vista và các hotfix Windows Server 2008 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi bản hotfix được áp dụng.
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau.
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelChi nhánh dịch vụ
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Gói Dịch vụ 1 được tích hợp vào phiên bản đã phát hành của Windows Server 2008. Do đó, các tệp mốc RTM chỉ áp dụng cho Windows Vista. Các tệp mốc RTM có số phiên bản 6.0.0000. xxxxxx.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 và Windows Vista". Các tệp MUM và tệp MANIFEST, cùng với các tệp danh mục bảo mật có liên quan (.cat), có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 và Windows Vista dựa trên x86 được hỗ trợ
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 và Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636168,44818-Feb-201014:24x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341169,47218-Feb-201013:42x64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636343,55218-Feb-201014:58IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341343,55218-Feb-201013:26IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Các hotfix Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được cung cấp trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê dưới cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong các bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi hotfix được áp dụng.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756176,64016-Jul-201010:46x64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756367,61616-Jul-201009:49IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin về tệp bổ sung

Thông tin về tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản Windows Vista và Windows Server 2008 dựa trên x86 được hỗ trợ.
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,565
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_0b89d40099f195e886747774f99bfd97_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ca686c57238fc48.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_6eb5a8b8e210dbc04e05b946c4a7e5c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_93bc4f28b8c4e721.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
File nameAmd64_62643131e92caea4f009bd1e99d4889d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_e580bb45464b1e1d.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bbc3143d862c7c34b8903979fdfe8348_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b460e83b58b8c10a.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f72ebfa48e1af8cecbe291eeeeefa164_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_47ca12c7c24fd240.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d28d6d296c5d3c89.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d4640db369902eeb.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:32
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,593
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008
File nameIa64_031fca498ff4112e58cc2269287c7bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_eecb20e221a64a14.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_2a3815ed81467e80940084b67de47169_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c58af6100d4e79a3.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_e9583df3df6d4ed5ea8485b011b50b9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1feb1da6a2984667.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_7670759bb3fdd44f.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_78471625b130c6b1.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,748
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable

Thông tin về tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,818
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,823
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,803
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,421
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_47302adfdf4fbfd8.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_4f0cb7996ce618763382a7bd84c9a9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_0fe37d3550795015.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_a34ec66397ad310e.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e062b269ea94dd608d3d56e4c37b92f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_2d81e99e778b6e3d.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_d29f9d96cd84b153.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,253
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,055
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,031
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,357
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_3ca4d2049da197559a82c3548b34c610_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_f1da99aaaa8f6591.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_4731ced5df4dc8d4.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_7682a60915254919.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,049
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
Thuộc tính

ID Bài viết: 980794 - Xem lại Lần cuối: 09/30/2015 22:13:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbfix kbsurveynew kbqfe KB980794
Phản hồi