Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Analyzer thực tiễn tốt nhất cho vai diễn tập tin bản ghi dịch vụ trong x 64 Phiên bản của Windows Server 2008 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 981111
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả một bản Cập Nhật cho Analyzer thực tiễn tốt nhất cho vai diễn bản ghi dịch vụ tập tin trên một máy tính đang chạy bất kỳ x 64 dựa trên phiên bản của Windows Server 2008 R2.

Bản cập nhật này đã được sửa đổi ngày 9/10 12 để mở rộng cung cấp cho Windows Server 2008 R2 Service Pack 1.  Những áp dụng bản cập nhật này trước khi cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ 1 khách hàng không bị ảnh hưởng.  Khách hàng những người trước đây không áp dụng bản cập nhật này bây giờ có thể áp dụng nó sau khi cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ 1
Thông tin thêm

Analyzer thực tiễn tốt nhất cho vai diễn bản ghi dịch vụ tập tin là gì?

Trên một máy tính mà có vai trò của bản ghi dịch vụ tập tin cài đặt chuyên biệt, Analyzer thực tiễn tốt nhất quét máy tính để xác định xem các vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ cài đặt chuyên biệt và cấu hình đúng. Ngoài ra, Analyzer thực tiễn tốt nhất quét một hoặc nhiều sau các bản ghi dịch vụ địa phương và các bản ghi dịch vụ vai trò:
 • Không gian tên DFS
 • Sao chép DFS
 • Quản lý tài nguyên máy chủ tập tin
 • Các bản ghi dịch vụ hệ thống tệp mạng
 • Các bản ghi dịch vụ Server

  Lưu ý Các bản ghi dịch vụ Server xử lý bất kỳ yêu cầu máy chủ tin thư thoại chặn (SMB).
Quan trọng Các hoạt động quét của Analyzer thực tiễn tốt nhất không thay đổi bất kỳ cấu hình hệ thống.

Analyzer thực tiễn tốt nhất tạo ra một báo cáo của các kết quả quét. Nếu bất kỳ vấn đề được xác định, họ được hiển thị trong báo cáo như là một danh sách các vấn đề mà bạn có thể sắp xếp bởi mức độ nghiêm trọng. Báo cáo cũng chứa các khuyến nghị cùng với liên kết đến các hướng dẫn Mô tả làm thế nào để giải quyết những vấn đề này.

Để biết thêm chi tiết về vai trò của các bản ghi dịch vụ tập tin, hãy truy cập trang Microsoft TechNet Web sau đây:Để biết thêm chi tiết về Analyzer thực tiễn tốt nhất, hãy truy cập trang Microsoft TechNet Web sau đây:

Cập nhật thông tin

Tệp sau có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Tải vềTải xuống gói cập nhật bây giờ.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết được yêu cầu để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, các thành phần vai trò của các bản ghi dịch vụ tập tin được cập nhật bất kể cho dù bạn có cài đặt chuyên biệt vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ hay không. Hành vi này đảm bảo rằng bạn có kinh nghiệm cùng khi bạn sử dụng Analyzer thực tiễn tốt nhất cho vai diễn bản ghi dịch vụ tập tin ngay cả khi bạn cài đặt chuyên biệt vai trò sau.

Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt các vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ

Bạn phải cài đặt chuyên biệt một cách chính xác vai trò tập tin bản ghi dịch vụ để đảm bảo rằng Analyzer thực tiễn tốt nhất được kích hoạt cho vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ. Một trong những phương pháp là để cài đặt chuyên biệt các vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ bằng cách sử dụng máy chủ quản lý. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm chuột Bắt đầu, bấm vào Tất cả các chương trình, bấm vào Công cụ quản trị, và sau đó nhấp vào Máy chủ quản lý.
 2. Trong quản lý máy chủ, bấm chuột phải vào Vai trò, và sau đó nhấp vào Thêm vai trò để Bắt đầu thuật sĩ thêm vai trò.
 3. Trên các Trước khi bạn Bắt đầu Trang, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 4. Trên các Vai trò máy chủ Trang, bấm để chọn các bản ghi dịch vụ tập tin kiểm tra hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 5. Trên các bản ghi dịch vụ tập tin Trang, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 6. Trên các Chọn bản ghi dịch vụ vai trò Trang, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 7. Trên các Xác nhận cài đặt chuyên biệt lựa chọn Trang, hãy nhấp vào cài đặt chuyên biệt.
Lưu ý Nếu một cặp dùng chung tồn tại trên máy tính trước khi vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ, quản lý máy chủ cho thấy rằng vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ đã được cài đặt chuyên biệt. Trong trường hợp này, phân tích thực tiễn tốt nhất cho vai diễn bản ghi dịch vụ tập tin là không có sẵn. Để làm việc xung quanh vấn đề này, thực hiện bất kỳ một trong các tác vụ sau:
 • Loại bỏ tất cả các cặp dùng chung hiện có, và sau đó cài đặt chuyên biệt vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ.
 • cài đặt chuyên biệt bất kỳ bản ghi dịch vụ vai trò của vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ bằng cách sử dụng quản lý máy chủ.

Làm thế nào để loại bỏ vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ

Để loại bỏ vai trò của tập tin bản ghi dịch vụ, hãy làm theo các bước sau:
 • Bấm chuột Bắt đầu, bấm vào Tất cả các chương trình, bấm vào Công cụ quản trị, và sau đó nhấp vào Máy chủ quản lý.
 • Trong quản lý máy chủ, bấm chuột phải vào Vai trò, và sau đó nhấp vào Xoá vai trò để Bắt đầu loại bỏ vai trò hướng dẫn.
 • Trên các Trước khi bạn Bắt đầu Trang, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 • Trên các Loại bỏ vai trò máy chủ Trang, bấm vào để rõ ràng các bản ghi dịch vụ tập tin kiểm tra hộp, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 • Trên các Xác nhận loại bỏ lựa chọn Trang, hãy nhấp vào Loại bỏ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 981111 - Xem lại Lần cuối: 10/12/2012 02:11:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbhowto kbinfo atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB981111 KbMtvi
Phản hồi