Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mã lỗi “0x8007F0F4” hoặc “FFFFFFFF” khi bạn cài đặt bản cập nhật dành cho Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng cài đặt bản cập nhật dành cho Windows, tác vụ cài đặt không thành công và bạn nhận được một trong các mã lỗi sau:

Windows XP và Windows Server 2003
Mã Lỗi 0x8007F0F4

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2
Mã Lỗi FFFFFFFF
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu hệ thống bị nhiễm phần mềm độc hại.

Trong quá trình cài đặt bản cập nhật, máy tính của bạn được kiểm tra các vấn đề về tương thích có thể phát sinh từ việc cài đặt bản cập nhật. Nếu các vấn đề về tương thích được phát hiện, bạn sẽ nhận được một trong các mã lỗi được liệt kê trong phần "Hiện tượng". Việc phát hiện ra vấn đề về tương thích có thể cho thấy phần mềm độc hại đang tồn tại trên máy tính của bạn. Bạn phải xác định xem máy tính của bạn có bị nhiễm không rồi xoá mọi phần mềm độc hại trước khi có thể cài đặt thành công trên máy tính của bạn.
GIẢI PHÁP
Sử dụng phần mềm chống vi-rút để kiểm tra vi-rút trên máy tính của bạn. Khởi động chương trình chống vi-rút, xác minh rằng đó là chương trình hiện hành và được cập nhật rồi chạy quét vi-rút. Nếu có bất kỳ vi-rút hoặc phần mềm độc hại nào được phát hiện, hãy xoá hoặc loại bỏ các vấn đề mà chương trình chống vi-rút chỉ định.

Một số chương trình chống vi-rút được bán theo gói đăng ký hàng năm có thể gia hạn nếu cần. Tuy nhiên, cũng có nhiều chương trình được cung cấp miễn phí. Microsoft cung cấp Microsoft Security Essentials, một chương trình chống vi-rút miễn phí có thể tải xuống từ website Microsoft Security Essentials. Bạn cũng có thể truy cập website Các nhà cung cấp phần mềm Bảo mật Windows để tìm phần mềm chống vi-rút của bên thứ ba.
Thông tin Hỗ trợ
Khách hàng ở Hoa Kỳ và Canada có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng cách gọi 1-866-PCSAFETY hoặc 1-866-727-2338. Các cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ liên quan đến các bản cập nhật bảo mật không bị tính phí. Để biết thêm thông tin về các tuỳ chọn hỗ trợ sẵn có, vui lòng xem Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft.
Thuộc tính

ID Bài viết: 981198 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2011 04:49:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbtshoot kbexpertisebeginner KB981198
Phản hồi