Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một số ứng dụng không tương thích với cài đặt Click-to-Run của Outlook 2010

TRIỆU CHỨNG
Một số ứng dụng không tương thích với cài đặt Click-to-Run của Microsoft Outlook 2010. Ví dụ: Trung tâm Thiết bị Di động của Windows hoặc Exchange ActiveSync không phát hiện được Outlook 2010 là đã được cài đặt.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về ma trận hỗ trợ khả năng mở rộng cho nền Outlook trên Click-to-Run, hãy xem bảng dưới đây.

Tính năng Khả năng mở rộngClick-to-Run trên phiên bản 32 bit của hệ điều hành mà không cài đặt OutlookClick-to-Run trên phiên bản 32 bit của hệ điều hành cài đặt Microsoft Office Outlook 2007 hoặc phiên bản trướcClick-to-Run trên phiên bản 32 bit của hệ điều hành cài đặt Outlook 2010Click-to-Run trên phiên bản 64 bit của hệ điều hành mà không cài đặt OutlookClick-to-Run trên phiên bản 64 bit của hệ điều hành cài đặt phiên bản 32 bit của OutlookClick-to-Run trên phiên bản 64 bit của hệ điều hành cài đặt phiên bản 64 bit của Outlook
Bổ trợ của Outlook sử dụng Đối tượng Cấu phần của Outlook (OM) Được hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợBổ trợ sẽ hoạt động, với việc hiểu rằng bổ trợ cũ hơn có thể phá hỏng vì sự phản kháng của các thanh lệnh trong Outlook 2010, không tải hoặc cài đặt do sự cố thiết đặt hoặc các sự cố tương thích khác.
Các ứng dụng bên ngoài chỉ sử dụng Outlook OMKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợ
Bổ trợ của Outlook sử dụng Outlook OM và MAPI mở rộngKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợ
Các ứng dụng bên ngoài sử dụng MAPI MAPISendMail đơn giảnĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợKhông được hỗ trợ
Các ứng dụng bên ngoài sử dụng cuộc gọi MAPI đơn giản ngoài MAPISendMailKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợ
Các ứng dụng bên ngoài sử dụng MAPI mở rộngKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợKhông được hỗ trợ
Trình xử lý giao thức gửi thư tớiĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợĐược hỗ trợ
Thuộc tính

ID Bài viết: 981242 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 14:25:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB981242
Phản hồi