Hiện có một bản cập nhật nâng cao tính tương thích của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 với Đĩa Định dạng Nâng cao

TÓM TẮT

Bài viết này mô tả bản cập nhật nâng cao tính tương thích của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 với Đĩa Định dạng Nâng cao có kích thước cung vật lý 4KB. Hotfix này chỉ áp dụng cho các đĩa Định dạng Nâng cao tự báo cáo là có kích thước cung vật lý 4 KB và mô phỏng giao diện xử lý logic 512 byte.

Chú ý Đĩa Định dạng Nâng cao cung cấp cung vật lý lớn hơn (4 KB). Tuy nhiên, để làm cho các phiên bản ban đầu tương thích hơn với các hệ thống máy tính hiện tại, các ổ đĩa duy trì giao diện xử lý logic 512 byte. Do đó, chúng được gọi là “đĩa mô phỏng 512 byte” hoặc rút gọn là “512e”. Để biết thêm thông tin về đĩa Định dạng Nâng cao, vui lòng truy cập website của Hiệp hội Quốc tế về Thiết bị và Vật liệu Ổ đĩa (IDEMA) được liệt kê ở cuối bài viết này.
GIỚI THIỆU
Ổ đĩa cứng theo truyền thống được dựa trên cung 512 byte và tất cả các truy cập vào phương tiện vật lý đã được xử lý dựa trên đơn vị này. Gần đây, các nhà cung cấp đĩa cứng đã bắt đầu chuyển đổi sang các đĩa mới có kích thước cung 4096 byte (4 KB). Những đĩa này được gọi chung là “Đĩa Định dạng Nâng cao”. Vì các đĩa chỉ có khả năng thực hiện các cập nhật phương tiện vật lý theo độ chi tiết của cung vật lý (4 KB trong trường hợp này), bản ghi 512 byte được hướng tới ổ đĩa sẽ yêu cầu công việc bổ sung nào đó hoàn tất. Công việc này đến với điều kiện là hiệu năng và độ tin cậy,với chi phí cụ thể khác nhau dựa trên việc triển khai mức tải và phần cứng. Để tránh công việc bổ sung này, các ứng dụng phải được cập nhật lên bản ghi hỗ trợ sẵn dựa trên độ chi tiết của cung 4 KB.

Bài viết KB này giới thiệu cơ sở hạ tầng lưu trữ mới để hỗ trợ truy vấn dành cho kích thước cung vật lý của thiết bị lưu trữ. Ngoài ra, bài viết KB này giới thiệu hướng dẫn trong các cấu phần hệ thống chính nhất định cho các loại đĩa này nhằm nâng cao hiệu năng, độ tin cậy và tính tương tác chung.

Cuộc thảo luận kỹ thuật chi tiết hơn về các nhà phát triển xem xét đặc biệt phải được thực hiện với những loại đĩa này nằm ngoài phạm vi của bài viết KB này và sẽ được nêu chi tiết trong tài liệu đi kèm trên MSDN.

Các sự cố mà gói bản cập nhật hotfix này khắc phục

Gói bản cập nhật hotfix này khắc phục các sự cố trước đó chưa được ghi lại sau trong bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft. Bạn có thể gặp phải bất kỳ sự cố nào trong số các sự cố sau khi bạn sử dụng đĩa Định dạng Nâng cao.

Sự cố 1

API Công cụ Lưu trữ Có thể mở rộng (ESENT) là một công cụ cơ sở dữ liệu máy tính hiệu năng cao được nhiều ứng dụng sử dụng, bao gồm Windows Update. Các trình điều khiển lưu trữ nhất định có các loại hỗ trợ khác nhau dành cho truy vấn kích thước cung vật lý của đĩa cứng trong một ổ đĩa cứng và khi ổ đĩa như vậy được nâng cấp, kích thước cung vật lý được báo cáo của đĩa cứng có thể thay đổi. Do cấu trúc ghi nhật ký của ESENT, các ứng dụng được xây dựng dựa trên ESENT nhận được thông báo lỗi và dừng đáp ứng khi kích thước cung vật lý được báo cáo thay đổi giữa các phiên hệ điều hành.

Chú ý Các ứng dụng được xây dựng dựa trên ESENT bao gồm Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, cơ quan chứng nhận (CA), WINS, DHCP và Windows Live Mail.

Bạn nhận được thông báo lỗi sau khi bạn bấm nút Kiểm tra Bản cập nhật trên trang web của Windows Update:
Windows Update hiện không thể kiểm tra bản cập nhật vì dịch vụ không chạy. Có thể bạn phải khởi động lại máy tính.


Ngoài ra, lỗi sau được ghi vào nhật ký Ứng dụng:

Tên Nhật ký: Ứng dụng
Nguồn: ESENT
Ngày: <Ngày giờ>
ID Sự kiện 412
Danh mục Tác vụ: Ghi nhật ký/Phục hồi
Mức: Lỗi
Từ khoá: Cổ điển
Mô tả
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Không thể đọc tiêu đề của tệp nhật ký C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Lỗi -546.


Nhị phân Esent.sys đã cập nhật giúp làm giảm tác động của thay đổi trong kích thước cung được báo cáo được bao gồm với hotfix này.

Chú ý Esent.sys không hỗ trợ các kích thước cung vật lý ngoài 512 byte và 4 KB.

Sự cố 2

Trước khi đĩa Định dạng Nâng cao sẵn có, NTFS giả sử rằng kích thước cung logic được thể hiện bởi giao diện đĩa bằng với kích thước cung vật lý của đĩa. Mặc dù NTFS ban đầu được thiết kế theo lý thuyết nhằm hỗ trợ các kích thước cung lớn hơn, NTFS giả sử rằng hai kích thước cung này bằng nhau. Khi NTFS thực hiện việc ghi được lưu trong bộ đệm ở cuối tệp trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2, NTFS đệm hoạt động ghi vào cuối của kích thước cung được thể hiện bởi giao diện đĩa (kích thước cung logic). Hành vi này đảm bảo căn chỉnh cung. Tuy nhiên, vì kích thước của cung logic của ổ đĩa 512e là 512 byte, việc ghi được lưu trong bộ đệm không căn chỉnh với kích thước cung vật lý của đĩa cứng của ổ đĩa. Điều này khiến đữa Định dạng Nâng cao cập nhật nội bộ cung logic 512 byte trong cung vật lý 4KB của nó, điều này có thể dẫn đến sự cố về hiệu năng và độ tin cậy.

Hotfix này giới thiệu hành vi tới NTFS giúp đảm bảo rằng việc ghi được lưu trong bộ đệm ở cuối tệp được đệm vào kích thước cung vật lý được báo cáo của đĩa.

Sự cố này có thể tự biểu thị với các ứng dụng hàng ngày trên đĩa Định dạng Nâng cao. Tuy nhiên, sự cố này xuất hiện thường xuyên nhất khi bạn thực hiện nhiều lần ghi nhỏ, ví dụ như sử dụng công cụ dòng lệnh ImageX trong Windows 7 hoặc trong Windows Server 2008 R2 để áp dụng Microsoft Windows Image (tệp .wim) vào đĩa Định dạng Nâng cao. Không có hotfix, ImageX mất nhiều thời gian hơn một cách đáng kể để hoàn tất hành động so với nếu bạn áp dụng cùng hành động đó cho đĩa cứng truyền thống.

Chú ý Việc khắc phục sự cố này phụ thuộc vào trình điều khiển lưu trữ và ổ đĩa, cả hai đều báo cáo kích thước cung vật lý đúng. NTFS không hỗ trợ các đĩa đã báo cáo kích thước cung vật lý ngoài 512 byte hoặc 4 KB hoặc trên các đĩa có kích thước cung logic không phải 512 byte.

Sự cố 3

USBStor là trình điều khiển cổng lưu trữ USB của Microsoft được tự động tải cho thiết bị phù hợp với lớp lưu trữ lớn USB. Hộp thư đến trình điều khiển USBStor có Windows 7 không hỗ trợ yêu cầu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY có cấu trúc STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR để truy lục dữ liệu trình mô tả căn chỉnh truy cập lưu trữ cho đĩa đi kèm. Cấu trúc này chứa thông tin kích thước cung vật lý và logic và không có thông tin này, NTFS cùng các ứng dụng khác không thể thực hiện việc ghi được căn chỉnh vào thiết bị lưu trữ USB, điều đó có thể tác động xấu đến hiệu năng và độ tin cậy.

Không có hotfix này, các ứng dụng không thể truy vấn kích thước cung vật lý của thiết bị lưu trữ bên ngoài.

Trình điều khiển USBStor (Usbstor.sys) đã cập nhật hỗ trợ yêu cầu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, cùng với cấu trúc STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR, được bao gồm trong hotfix này.

Chú ý Yêu cầu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY dẫn đến việc dịch sang lệnh SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Thiết bị USB đi kèm phải báo cáo chính xác thông tin kích thước cung qua lệnh SBC3 READ_CAPACITY(16). Thiết bị USB đi kèm cũng phải đảm bảo rằng dưới dạng một phản hồi với lệnh INQUIRY ban đầu, 0x04C0 (SBC3 Phiên bản Không Xác định) được trả về là trình mô tả phiên bản.

Để biết thêm thông tin về mã kiểm soát IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, hãy truy cập vào trang web sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về cấu trúc STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, hãy truy cập vào trang web sau của Microsoft:

Sự cố 4

Storport là một mẫu trình điều khiển lưu trữ được nhiều nhà sản xuất bộ điều khiển lưu trữ sử dụng. Trình này được bao gồm trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Storport không hỗ trợ yêu cầu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY có cấu trúc STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR để truy lục dữ liệu trình mô tả căn chỉnh truy cập lưu trữ cho đĩa đi kèm. Cấu trúc này chứa thông tin kích thước cung vật lý và logic. Không có thông tin này, NTFS và các ứng dụng khác không thể thực hiện việc ghi được căn chỉnh vào đĩa. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và độ tin cậy.

Không có hotfix này, các ứng dụng không thể truy vấn kích thước cung vật lý của thiết bị lưu trữ.

Trình điều khiển Storport (Storport .sys) hỗ trợ yêu cầu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, cùng với cấu trúc STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR, được bao gồm trong hotfix này.

Chú ý Yêu cầu IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY dẫn đến việc dịch sang lệnh SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Trình điều khiển cổng nhỏ cắm vào mẫu trình điều khiển Storport phải hỗ trợ lệnh SBC3 READ_CAPACITY(16). Ngoài ra, đĩa phải báo cáo chính xác thông tin kích thước cung qua lệnh SBC3 READ_CAPACITY(16).

Để biết thêm thông tin về mã kiểm soát IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, hãy truy cập vào trang web sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về cấu trúc STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, hãy truy cập vào trang web sau của Microsoft:

Sự cố 5

Nhiều trình điều khiển lưu trữ không hỗ trợ báo cáo kích thước cung chính xác cho đĩa Định dạng Nâng cao. Các bản cập nhật cho các trình điều khiển sau được bao gồm trong hotfix này:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Chú ý Các trình điều khiển lưu trữ khác của bên thứ ba có thể không được cập nhật để hỗ trợ các lệnh SBC3 mới này. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp bộ điều khiển lưu trữ để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, gói bản cập nhật hotfix này bao gồm các cách khắc phục được ghi trong các bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
981208 Hiệu năng kém khi bạn truyền nhiều tệp nhỏ trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2
Sự cố 6

Bản cập nhật này đồng thời cập nhật công cụ Fsutil.exe. Công cụ đã cập nhật tạo văn bản "Byte Mỗi Cung Vật lý" mới trong đầu ra. Ví dụ: khi bạn chạy lệnh fsutil fsinfo ntfsinfo C: để biết thông tin về ổ đĩa C:, bạn nhận được đầu ra giống như sau:
Số Sê-ri Ổ đĩa NTFS:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Phiên bản :             3.1 Số Cung :         0x000000001d1927ff Tổng số Cụm :         0x0000000003a324ff Cụm Tự do :         0x0000000001f8bae8 Tổng số Đã bảo lưu :         0x00000000000007f0 Byte Mỗi Cung :        512 Byte Mỗi Cung Vật lý :    4096 Byte Mỗi Cụm :        4096 Byte Mỗi Phân đoạn Bản ghi Tệp  : 1024 Cụm Mỗi Phân đoạn Bản ghi Tệp : 0 Mft Độ dài Dữ liệu Hợp lệ :      0x0000000020980000 Mft Lcn Bắt đầu :         0x00000000000c0000 Mft2 Lcn Bắt đầu :         0x0000000000000002 Mft Bắt đầu Vùng :         0x000000000109c060 Mft Kết thúc Vùng  :         0x00000000010a8880 Mã định dạng RM:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Chú ý Giá trị cho "byte mỗi cung vật lý" có thể là bất kỳ giá trị nào sau đây:
 • 512 – dành cho ổ đĩa Riêng 512 Hợp lệ
 • 4096 – dành cho ổ đĩa Định dạng Nâng cao
 • <Không được hỗ trợ> - nếu phần cứng hoặc ổ đĩa không hỗ trợ mã kiểm soát IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY
GIẢI PHÁP

Thông tin về bản cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhCập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính của bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên tệp.
Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng bản sửa lỗi khẩn cấp Windows 7 và bản sửa lỗi khẩn cấp Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, các bản sửa lỗi khẩn cấp trên trang Yêu cầu Bản sửa lỗi khẩn cấp được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi hotfix áp dụng.
Dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Microsoft đã thêm mã mẫu vào WDK cung cấp chi tiết về cách các nhà phát triển có thể trích xuất thông tin căn chỉnh truy cập lưu trữ đã báo cáo từ cấu trúc STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR khi bạn thực hiện cuộc gọi tới mã kiểm soát IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Mặc dù Microsoft đã tiến hành các bước nhằm cải thiện hỗ trợ cho đĩa Định dạng Nâng cao chạy theo Windows 7 và Windows Server 2008 R2, việc có cập nhật các ứng dụng hay không phụ thuộc vào các nhà phát triển phần mềm. Xu hướng chung quan sát được của Ngành Lưu trữ là chuyển đổi sang kích thước cung lớn hơn trong những năm tới và các ứng dụng phải đảm bảo rằng chúng sẵn sàng cho sự chuyển đổi này. Microsoft đang chuẩn bị tài liệu MSDN và TechNet bổ sung giúp đào tạo các Nhà phát triển và Chuyên gia CNTT vì cần phải chú ý đặc biệt đến họ để hỗ trợ đĩa Định dạng Nâng cao. Bảng sau nêu chi tiết các hỗ trợ của Microsoft dành cho các định dạng đĩa cứng khác nhau.

Hỗ trợ dành cho Định dạng Đĩa Cứng dựa trên Phiên bản Hệ Điều hành
(Các) tên Phổ biếnKích thước cung vật lýKích thước cung logicPhiên bản Windows có Hỗ trợ
Ổ đĩa Riêng 512 Hợp lệ, Riêng 512, Hợp lệ 512 byte512 byteTất cả các phiên bản Windows
Định dạng Nâng cao, Mô phỏng 512 byte, 512e, 4k/512e4 KB512 byteWindows 7 có MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 có MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
Riêng 4K, 4k/4k4 KB4 KBKhông được hỗ trợ do của Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft đang tiến hành điều tra tính khả thi của việc hỗ trợ những loại đĩa này trong tương lai và sẽ phát hành các bài viết trong Cơ sở Kiến thức khi thích hợp.
KhácKhông phải 4 KB hoặc 512 byte.Không phải 4 KB hoặc 512 byte.Không được hỗ trợ
Chú ý Hỗ trợ dành cho đĩa Định dạng Nâng cao dựa trên đĩa tự báo cáo là có cung vật lý 4KB và dựa trên Trình điều khiển Lưu trữ báo cáo kích thước cung vật lý.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website sau: Để biết thêm thông tin về Đĩa Định dạng Nâng cao, hãy truy cập website IDEMA sau: Microsoft cung caaos thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 982018 - Xem lại Lần cuối: 07/12/2011 13:14:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbHotfixServer kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced KB982018
Phản hồi