Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Hàm QueryPathOfRegTypeLib không trả về đường dẫn chính xác cho phiên bản 32-bit của một ứng dụng trong phiên bản 64-bit của Windows 7 hoặc trong Windows Server 2008 R2

TRIỆU CHỨNG
Bạn có một máy tính đang chạy phiên bản 64-bit của Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Bạn chạy phiên bản 32-bit của một ứng dụng sử dụng hàm QueryPathOfRegTypeLib để truy lục đường dẫn của một hệ thống lưu trữ dữ liệu đã đăng ký. Tuy nhiên, hàm QueryPathOfRegTypeLib không trả về đường dẫn chính xác. Đường dẫn của phiên bản 64-bit của hệ thống lưu trữ dữ liệu được trả về thay cho đường dẫn của phiên bản 32-bit của hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Để biết mã mẫu để tái tạo sự cố này, hãy xem phần "Thông tin bổ sung".
GIẢI PHÁP

Thông tin bản cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Microsoft Update
Bản cập nhật này sẵn có trên trang Web Microsoft Update:
Trung tâm Tải xuống của Microsoft
Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Hệ điều hànhCập nhật
Tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.
Ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh dịch vụ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản khắc phục sự cố được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn có các bản cập nhật.
 • Tệp MANIFEST (.manifest) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Oleaut32.dll6.1.7600.16567861,18407-Apr-201007:37x64
Oleaut32.dll6.1.7600.20685861,18407-Apr-201007:46x64
Oleaut32.dll6.1.7600.16567571,90407-Apr-201007:10x86
Oleaut32.dll6.1.7600.20685571,90407-Apr-201007:33x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Oleaut32.dll6.1.7600.165672,038,78407-Apr-201006:27IA-64
Oleaut32.dll6.1.7600.206852,039,29607-Apr-201006:15IA-64
Oleaut32.dll6.1.7600.16567571,90407-Apr-201007:10x86
Oleaut32.dll6.1.7600.20685571,90407-Apr-201007:33x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM

Mã mẫu để tái tạo sự cố này

Ví dụ: mã mẫu sau đây phát triển phiên bản 32-bit của một ứng dụng:
#include "windows.h" #include "Oleauto.h"int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { GUID guid; //OLE Automation(2.0) IIDFromString(L"{00020430-0000-0000-C000-000000000046}", &guid);    DWORD lcid = 0x0409; BSTR str; QueryPathOfRegTypeLib(guid, 2, 0, lcid, &str);    wprintf(L"%s\n",(LPCTSTR)str);    ::SysFreeString(str); return 0; }
Khi bạn chạy ứng dụng này ở phiên bản 64-bit của Windows 7, bạn mong đợi sẽ nhận được kết quả sau đây:
C:\Windows\SysWoW64\stdole2.tlb
Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được kết quả sau đây:C:\Windows\system32\stdole2.tlb

Để biết thêm thông tin về hàm QueryPathOfRegTypeLib, hãy truy cập website sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và của Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_5f0224883f1e3f45f188d955acd5b319_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_c73d9dc5cd4cf33e.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6b59bf1cd819ae9ea3518c7fbaf0c41f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_c1f8f7f01cc04c9f.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cb6ff6bc1d40ee81862267567358a60c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_97d7af021628a60b.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f425ab8a4e3417e884da49f61bed5d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_9df88a761d9814a3.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_190cc06d15192ee9.manifest
File versionNot applicable
File size49,750
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)08:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_197ebccc2e48d3e7.manifest
File versionNot applicable
File size49,750
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)09:05
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_23616abf4979f0e4.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:33
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_23d3671e62a995e2.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:57
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_5f0224883f1e3f45f188d955acd5b319_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_6b20a63814ed8b04.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_7282cf41f4460fcddc317480f8ebfc27_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_766c04d51f0d7c5d.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_e64017c9d87c7f5789e5a7764094b15d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_9bdc591049e8e5a5.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_f425ab8a4e3417e884da49f61bed5d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_41db92e86538ac69.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_bcefc8df5cb9c6af.manifest
File versionNot applicable
File size49,749
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)08:38
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_bd61c53e75e96bad.manifest
File versionNot applicable
File size49,749
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)09:05
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_23616abf4979f0e4.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:33
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_23d3671e62a995e2.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:57
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Thuộc tính

ID Bài viết: 982110 - Xem lại Lần cuối: 11/10/2010 12:48:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbhotfixserver kbexpertiseinter kbfix atdownload kbsurveynew kbprb KB982110
Phản hồi