Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi "Phần mềm beta của bạn đã hết hạn" khi bạn cố gắng khởi động ứng dụng Office 2010

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng khởi động ứng dụng Microsoft Office 2010, bạn nhận được thông báo sau:
Phần mềm beta của bạn đã hết hạn. Sử dụng tính năng Thêm hoặc Xoá Chương trình trong Pa-nen Điều khiển để xoá phần mềm beta đó khỏi máy tính của bạn.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra vì phiên bản beta của ứng dụng Office 2010 mà bạn đang sử dụng đã hết hạn. Các phiên bản beta 1 và beta 2 của ứng dụng Office 2010 hết hạn vào các ngày sau:
 • Phiên bản Beta 1 của Microsoft Office 2010: ngày 31 tháng 12 năm 2010
 • Phiên bản Beta 2 của Microsoft Office 2010: ngày 1 tháng 11 năm 2010
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Xoá các phiên bản beta 1 và beta 2 của ứng dụng Office 2010 khỏi máy tính của bạn. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

  Đối với Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3) và Windows Server 2003 R2:
  1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.
  2. Trong danh sách Chương trình hiện đã cài đặt, bấm phiên bản beta 1 hoặc beta 2 của chương trình Office 2010 được cài đặt trên máy tính, sau đó bấm Xoá.
  3. Khi bạn được nhắc, hãy bấm Có để xoá chương trình.
  Đối với Windows Vista với Gói Dịch vụ 1 (SP1), Windows 7, và Windows Server 2008
  1. Bấm Bắt đầunút Bắt đầu, sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.
  2. Trong Chương trình, bấm Gỡ cài đặt chương trình.
  3. Trong danh sách Gỡ cài đặt hoặc thay đổi chương trình, bấm vào phiên bản beta 1 hoặc beta 2 của chương trình Office 2010 được cài đặt trên máy tính, sau đó bấm Gỡ cài đặt .
 2. Nâng cấp lên phiên bản đã phát hành của ứng dụng Office 2010. Để biết thêm thông tin, ghé thăm web site sau của Microsoft:
office2010 office2k10 office14 off2010 off2k10 off14 access2010 access2k10 access14 acc2010 acc2k10 acc14 excel2010 excel2k10 excel14 xl2010 xl2k10 xl14 infopath2010 infopath2k10 infopath14 inf2010 inf2k10 inf14 onenote2010 onenote2k10 onenote14 on2010 on2k10 on14 outlook2010 outlook2k10 outlook14 ol2010 ol2k10 ol14 performancepoint2010 performancepoint2k10 performancepoint14 powerpoint2010 powerpoint2k10 pointpower14 pps2010 pps2k10 pps14 ppt2010 ppt2k10 ppt14 project2010 project2k10 project14 prj2010 prj2k10 prj14 publisher2010 publisher2k10 publisher14 pub2010 pub2k10 pub14 sharepointdesigner2010 sharepointdesigner2k10 sharepointdesigner14 spd2010 spd2k10 spd14 visio2010 visio2k10 visio14 vso2010 vso2k10 vso14 word2010 word2k10 word14 wd2010 wd2k10 wd14
Thuộc tính

ID Bài viết: 982240 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 05:37:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Excel 2010, Microsoft Infopath 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Outlook 2010, PerformancePoint Services for SharePoint 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Word Home and Student 2010

 • kbinstallation kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB982240
Phản hồi