Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Một Cập Nhật rollup là có sẵn cho Khuôn khổ .NET 3.5 SP1 và cho các Khuôn khổ .NET 2.0 SP2 trong Windows XP và Windows Server 2003

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 982524
TÓM TẮT
Update rollup này địa chỉ các vấn đề của Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 Service Pack 1 (SP1) và Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) trên một máy tính đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003. Nếu bạn chạy một phần niềm tin Windows Presentation Foundation (WPF) XAML trình duyệt các ứng dụng (XBAPs) trong trình duyệt Mozilla Firefox, update rollup này vô hiệu hóa điều khiển ActiveX trình duyệt Web (WebOC) trong Microsoft Khuôn khổ .NET 3,0 SP2.

Lưu ý
 • Các tính năng WPF được bao gồm trong Khuôn khổ .NET 3.0.
 • Khuôn khổ .NET 3,0 SP2 được bao gồm trong Khuôn khổ .NET 3.5 SP1.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết, truy cập vào các bài viết Cơ sở tri thức Microsoft sau đây:
 • 976576 Một bản Cập Nhật có sẵn cho Khuôn khổ .NET 3.5 Service Pack 1 và các Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trong Windows Server 2003 và Windows XP
 • 977354 Một bản Cập Nhật có sẵn cho các Khuôn khổ .NET 3.5 Service Pack 1 trong Windows Server 2003 và Windows XP

Cập nhật thông tin

Tải thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản củaWindows Server 2003 và Windows XP
Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.

Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 Edition
Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.

Cho tất cả các hỗ trợIA-64-dựa Phiên bản của Windows Server 2003
Tải vềTải về các gói Cập Nhật bây giờ.


Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để tải về Microsoft hỗ trợ tập tin, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tập tin này cho vi-rút. Microsoft sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.

Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh để cập nhật này

Để biết thêm thông tin về các thiết bị chuyển mạch dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy xem Thiết bị chuyển mạch dòng lệnh cài đặt chuyên biệt Windows.

Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt Windows, hãy truy cập các Windows Installer MSDN web site.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải chạy một trong các phiên bản sau đây của NET Framework:

 • Khuôn khổ .NET 2.0 SP2
 • NET Framework 3,5 SP1
Ngoài ra, bạn phải chạy một hệ điều hành sau gói dịch vụ:
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải có Windows Installer 3.1 hoặc một phiên bản sau nào được cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Để lấy phiên bản mới nhất của Windows cài đặt chuyên biệt, truy cập vào web site tải về sau của Microsoft: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=132022

Lưu ý Windows Installer 3.1 được bao gồm trong Windows XP SP3, trong Windows Server 2003 SP1, trong Windows Server 2003 SP2 và Windows XP Professional x 64 Edition.

Khởi động lại yêu cầu

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này nếu các tập tin bị ảnh hưởng đang không được sử dụng.

Cập nhật thông tin loại bỏ

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng thêm/loại bỏ chương trình mục trong Panel điều khiển.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt tập tin có các thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày tháng và thời gian cho các tập tin trên máy tính địa phương của bạn được hiển thị trong thời gian local của bạn cùng với xu hướng thời gian tiết kiệm ánh sáng ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, những ngày tháng và thời gian thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.
Cho tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows XP và Windows Server 2003
Đông Đức bản ghi dịch vụ chi nhánh
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824Bảy tháng mười một, 200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Bảy tháng mười một, 200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.049,488Bảy tháng mười một, 200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864Bảy tháng mười một, 200909: 07
netfxsbs12.hkf41,392Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.30902.013,672Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.30902.013,696Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.Data.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,688Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07

LDR bản ghi dịch vụ chi nhánh
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430-Mar-201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830-Mar-201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824Bảy tháng mười một, 200913: 51
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Bảy tháng mười một, 200913: 51
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200913: 51
netfxperf.dll4.0.31106.049,472Bảy tháng mười một, 200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864Bảy tháng mười một, 200913: 51
netfxsbs12.hkf41,392Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,664Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.31106.013,656Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.31106.013,696Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.Data.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,672Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,664Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
Cho tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003 và Windows XP Professional x 64 Edition
Đông Đức bản ghi dịch vụ chi nhánh
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 Tháng ba, 201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 Tháng ba, 201006: 33
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35231 Tháng ba, 201006: 27
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 Tháng ba, 201007: 10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016170,85631 Tháng ba, 201006: 33
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 Tháng ba, 201007: 16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92831 Tháng ba, 201006: 33
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 Tháng ba, 201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 Tháng ba, 201006: 33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 Tháng ba, 201007: 16
dfshim.dll4.0.31106.01,942,848Bảy tháng mười một, 200905: 30
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824Bảy tháng mười một, 200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0444,752Bảy tháng mười một, 200905: 27
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Bảy tháng mười một, 200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200905: 27
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.048,960Bảy tháng mười một, 200905: 28
netfxperf.dll4.0.31106.049,488Bảy tháng mười một, 200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864Bảy tháng mười một, 200909: 07
netfxsbs12.hkf41,392Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.30902.013,672Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.30902.013,696Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.Data.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,688Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.014,160Bảy tháng mười một, 200905: 28
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.014,160Bảy tháng mười một, 200905: 28
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.014,160Bảy tháng mười một, 200905: 28
SharedReg12.dll4.0.31106.014,160Bảy tháng mười một, 200905: 28
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
LDR bản ghi dịch vụ chi nhánh
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630-Mar-201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630-Mar-201007: 32
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030-Mar-201008: 06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230-Mar-201007: 28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230-Mar-201007: 28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430-Mar-201008: 02
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35230-Mar-201007: 28
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430-Mar-201008: 02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030171,36830-Mar-201007: 32
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830-Mar-201008: 06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92830-Mar-201007: 32
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630-Mar-201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630-Mar-201007: 32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030-Mar-201008: 06
dfshim.dll4.0.30902.01,942,856Sáu tháng mười một, 200907: 59
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824Bảy tháng mười một, 200913: 51
mscoree.dll4.0.30902.0444,752Sáu tháng mười một, 200907: 56
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Bảy tháng mười một, 200913: 51
mscorees.dll4.0.30902.011,584Sáu tháng mười một, 200907: 57
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200913: 51
netfxperf.dll4.0.30902.047,936Sáu tháng mười một, 200907: 57
netfxperf.dll4.0.31106.049,472Bảy tháng mười một, 200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864Bảy tháng mười một, 200913: 51
netfxsbs12.hkf41,392Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,664Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.31106.013,656Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.31106.013,696Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.Data.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,672Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,664Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mười một, 200907: 57
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mười một, 200907: 57
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mười một, 200907: 57
SharedReg12.dll4.0.30902.014,144Sáu tháng mười một, 200907: 57
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
Cho tất cả các hỗ trợ IA-64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003
Đông Đức bản ghi dịch vụ chi nhánh
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
dfshim.dll4.0.31106.03,717,960Bảy tháng mười một, 200907: 25
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824Bảy tháng mười một, 200909: 06
mscoree.dll4.0.31106.0856,384Bảy tháng mười một, 200907: 26
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Bảy tháng mười một, 200909: 07
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200907: 21
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200909: 07
netfxperf.dll4.0.31106.099,648Bảy tháng mười một, 200907: 26
netfxperf.dll4.0.31106.049,488Bảy tháng mười một, 200909: 07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864Bảy tháng mười một, 200909: 07
netfxsbs12.hkf41,392Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.30902.013,672Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,656Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.30902.013,696Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.Data.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,688Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,664Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp10.dll4.0.31106.020,304Bảy tháng mười một, 200907: 22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,304Bảy tháng mười một, 200907: 22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,304Bảy tháng mười một, 200907: 22
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
SharedReg12.dll4.0.31106.020,304Bảy tháng mười một, 200907: 22
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200909: 07
LDR bản ghi dịch vụ chi nhánh
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gian
dfshim.dll4.0.31106.03,717,952Bảy tháng mười một, 200911: 04
dfshim.dll4.0.31106.01,130,824Bảy tháng mười một, 200913: 51
mscoree.dll4.0.31106.0856,400Bảy tháng mười một, 200911: 05
mscoree.dll4.0.31106.0297,808Bảy tháng mười một, 200913: 51
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200911: 01
mscorees.dll4.0.31106.011,600Bảy tháng mười một, 200913: 51
netfxperf.dll4.0.31106.099,648Bảy tháng mười một, 200911: 05
netfxperf.dll4.0.31106.049,472Bảy tháng mười một, 200913: 51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,864Bảy tháng mười một, 200913: 51
netfxsbs12.hkf41,392Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,664Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_microsoft.JScript.dll4.0.31106.013,656Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,640Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.Configuration.install.dll4.0.31106.013,696Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.Data.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,672Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,664Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp10.dll4.0.31106.020,288Bảy tháng mười một, 200911: 01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,288Bảy tháng mười một, 200911: 01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,288Bảy tháng mười một, 200911: 01
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51
SharedReg12.dll4.0.31106.020,288Bảy tháng mười một, 200911: 01
SharedReg12.dll4.0.31106.013,648Bảy tháng mười một, 200913: 51

Vấn đề đã biết

 • Cho biết thêm thông tin về các vấn đề cài đặt chuyên biệt cho Khuôn khổ .NET 2.0, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  923100 Khi bạn cố gắng để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật cho các Khuôn khổ .NET 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, hoặc 3,5, bạn có thể nhận Windows Update lỗi mã "0x643" hoặc cửa sổ cài đặt chuyên biệt mã lỗi "1603"
 • Để biết thêm chi tiết về các vấn đề cài đặt chuyên biệt trên x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  923101 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để cài đặt chuyên biệt một Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 trên một máy tính đang chạy Windows Server 2003 x 64 Edition: "lỗi 1324. Cặp 'Program Files' chứa một kí tự đại diện không hợp lệ"
 • Cho biết thêm thông tin về các vấn đề cài đặt chuyên biệt cho Khuôn khổ .NET 3.5 SP1 và NET Framework 2.0 SP2, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  2197146 Cập Nhật cho Khuôn khổ .NET 3.5 Service Pack 1 và Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 có thể gây ra số bài viết Cơ sở tri thức Microsoft xuất hiện thay vì tiêu đề đầy đủ của các Cập Nhật trong mục thêm/loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển
Khuôn khổ .NET 2.0 SP2 3,0 SP2 3.5 SP1 Cập Nhật bản vá

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 982524 - Xem lại Lần cuối: 06/25/2012 06:27:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB982524 KbMtvi
Phản hồi