Đã có một bản nâng cấp tổng hợp cho.NET Framework 3.5 SP1 trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2

TÓM TẮT
Bản nâng cấp tổng hợp này giải quyết các sự cố về Microsoft .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1 (SP1) trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Nếu bạn chạy ứng dụng trình duyệt Windows Presentation Foundation (WPF) XAML có độ tin cậy một phần trong trình duyệt Mozilla Firefox, bản nâng cấp tổng hợp này cũng vô hiệu hoá điều khiển ActiveX của Trình duyệt Web (WebOC) trong Microsoft .NET Framework 3.0 Gói Dịch vụ 2 (SP2).

Chú ý
  • Tính năng WPF có trong .NET Framework 3.0.
  • .NET Framework 3.0 SP2 có trong .NET Framework 3.5 SP1.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau đây trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  • 958488 Đã có một bản cập nhật cho Microsoft .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2
  • 979900 Đã có một bản cập nhật cho .NET Framework 3.5 Gói Dịch vụ 1 trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin về bản cập nhật

Thông tin tải xuống

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và của Windows Server 2008 R2
Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Tải xuốngTải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.


Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách lấy các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Chuyển dòng lệnh cho cập nhật này

Để biết thêm thông tin về chuyển dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
934307 Mô tả Trình cài đặt Độc lập của Windows Update (Wusa.exe) và của tệp .msu trong Windows Vista và trong Windows Server 2008

Điều kiện tiên quyết

Không yêu cầu điều kiện tiên quyết cho bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này nếu tệp bị ảnh hưởng hiện không được sử dụng

Thông tin về loại bỏ bản cập nhật

Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Pa-nen Điều khiển.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dfshim.dll4.0.31106.01,130,82425-Nov-200919:47x86
Netfxperf.dll4.0.31106.049,47225-Nov-200919:47x86
Mscorees.dll4.0.31106.011,60025-Nov-200919:47x86
Mscoree.dll4.0.31106.0297,80825-Nov-200919:47x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar-201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar-201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar-201023:26x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78402-Mar-201023:24x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun-200921:14x86
Presentationcore.dll3.0.6920.50014,214,78401-Mar-201023:26x86
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200921:14Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610-Jun-200921:14x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74402-Mar-201023:24x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50015,279,74401-Mar-201023:26x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40802-Mar-201023:24x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001130,40801-Mar-201023:26x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26402-Mar-201023:24x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26401-Mar-201023:26x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17602-Mar-201023:24x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17601-Mar-201023:26x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28002-Mar-201023:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,249,28001-Mar-201023:26x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dfshim.dll4.0.31106.01,942,85625-Nov-200919:47x64
Netfxperf.dll4.0.31106.048,96025-Nov-200919:47x64
Mscorees.dll4.0.31106.011,60025-Nov-200919:47x64
Mscoree.dll4.0.31106.0444,75225-Nov-200919:47x64
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67202-Mar-201023:23x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun-200920:30x64
Presentationcore.dll3.0.6920.50013,996,67201-Mar-201023:25x64
Presentationfontcache.exe.configNot Applicable16110-Jun-200920:30Not Applicable
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610-Jun-200920:30x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67202-Mar-201023:23x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50014,636,67201-Mar-201023:25x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36802-Mar-201023:23x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5001171,36801-Mar-201023:25x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35202-Mar-201023:23x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35201-Mar-201023:25x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92802-Mar-201023:23x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92801-Mar-201023:25x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01602-Mar-201023:23x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50011,110,01601-Mar-201023:25x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTime
Dfshim.dll4.0.31106.03,717,96025-Nov-200919:47
Netfxperf.dll4.0.31106.099,66425-Nov-200919:47
Mscorees.dll4.0.31106.011,58425-Nov-200919:47
Mscoree.dll4.0.31106.0856,40025-Nov-200919:47
miếng vá cập nhật .NET Framework 3.5.1
Thuộc tính

ID Bài viết: 982526 - Xem lại Lần cuối: 10/11/2011 05:56:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB982526
Phản hồi