Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chức năng "GetTempFileName" thất bại cùng với lỗi từ chối truy cập trong Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

TRIỆU CHỨNG
Trên máy tính đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, một ứng dụng yêu cầu chức năng GetTempFileName tạo một tệp tạm thời. Tuy nhiên, chức năng GetTempFileName thất bại và bạn nhận được một số lỗi phản hồi giống như sau:
Truy cập vào đường dẫn bị từ chối.
Bạn không có quyền truy cập vào <đường dẫn đến tệp>.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra vì chức năng GetTempFileName xử lý tên tệp lặp không đúng cách.

Khi chức năng GetTempFileName cố gắng tạo tên tệp tạm thời, chức năng này sẽ kiểm tra xem tên tệp lặp đã tồn tại chưa. Nếu chức năng GetTempFileName tìm thấy một tên tệp lặp và tệp đó đang chờ xoá thì chức năng GetTempFileName sẽ xử lý tên tệp lặp không đúng cách và thất bại cùng với mã lỗi "ERROR_ACCESS_DENIED".

Hành động mong muốn là chức năng này thử tạo lại một tên tệp tạm thời khác.
GIẢI PHÁP

Thông tin về Cập nhật nóng

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này chỉ để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Do vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi bản cập nhật phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý Nếu phát sinh thêm sự cố hoặc cần phải khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung không phù hợp với hotfix cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Chú ý Mẫu "Tải xuống hotfix sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không yêu cầu điều kiện tiên quyết nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay thế hotfix đã phát hành trước.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt các tệp có thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính nội bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với chế độ giờ mùa hè hiện tại của bạn (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động nhất định trên các tệp.
Ghi chú về thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan trọng Các hotfix của Windows 7 và Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, các hotfix trên trang Yêu cầu Hotfix được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong các bài viết để xác định hệ điều hành thực tế mà mỗi hotfix được áp dụng.
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST và các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều rất quan trọng cho việc duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kernelbase.dll6.1.7600.20693288,25616-Apr-201007:20x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kernelbase.dll6.1.7600.20693420,35216-Apr-201007:29x64
Kernelbase.dll6.1.7600.20693269,82416-Apr-201007:18x86
Để có tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kernelbase.dll6.1.7600.20693717,82416-Apr-201005:59IA-64
Kernelbase.dll6.1.7600.20693269,82416-Apr-201007:18x86
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm thông tin về chức năng GetTempFileName, ghé thăm website Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN) sau: Để biết thêm thông tin về các giá trị NTSTATUS, ghé thăm website MSDN sau: Để có thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung cho Windows 7 và cho Windows Server 2008 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,674
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameX86_566758896d090f85fc8cb5f95c849a86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_211a4e5218931dcf.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_27559e8e2f0f2966.manifest
File versionNot applicable
File size2,734
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)07:56
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_2194916ab24431d6bfd9fcb71de794de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_f1446242783acb06.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e30a797d077054280de565e75a8a3ce6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_c448767cdfc8c3cb.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_83743a11e76c9a9c.manifest
File versionNot applicable
File size2,738
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)08:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,328
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_8dc8e4641bcd5c97.manifest
File versionNot applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot applicable
Các tệp bổ sung cho tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
File nameIa64_aa7e5d6fa743c1b1b31a1f9acbe9f961_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_237f9d709bce10d3.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_e30a797d077054280de565e75a8a3ce6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_682b7eef27695b91.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_275742842f0d3262.manifest
File versionNot applicable
File size2,736
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)08:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_8dc8e4641bcd5c97.manifest
File versionNot applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot applicable
Thuộc tính

ID Bài viết: 982613 - Xem lại Lần cuối: 10/10/2011 00:38:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbautohotfix KB982613
Phản hồi