.NET Framework 4 Client Profile có sẵn trên Windows Update

TÓM TẮT
Hồ sơ Máy khách .NET Framework 4 của Microsoft cung cấp một tập con các tính năng của .NET Framework 4. Hồ sơ Máy khách có thể tối ưu hoá các ứng dụng máy khách và kích hoạt triển khai nhanh nhất có thể cho Windows Presentation Foundation (WPF) và Windows Forms.
THÔNG TIN THÊM
.NET Framework 4 và Hồ sơ Máy khách .NET Framework 4 khả dụng trên Windows Update (WU) và trên Windows Server Update Service (WSUS). Đặc biệt, Hồ sơ Máy khách .NET Framework 4 được phát hành như một bản cập nhật được khuyến nghị có thể được cài đặt tự động trên Windows Vista và Windows 7. Hồ sơ Máy khách được phát hành như một bản cập nhật tuỳ chọn cho Windows XP. Trong Windows XP, bạn phải chạy thủ công WU và chọn Hồ sơ Máy khách .NET Framework 4.

.NET Framework 4 khả dụng trên Windows Server 2003, Windows Server 2008 và trên Windows Server 2008 R2 như một bản cập nhật tuỳ chọn.

Trên WSUS, .NET Framework 4 là một bản cập nhật tuỳ chọn trên Windows Server 2003, Windows Server 2008 và trên Windows Server 2008 R2. Hồ sơ Máy khách .NET Framework 4 là tuỳ chọn trên Windows XP và được khuyến nghị trên Windows Vista và Windows 7.

Để biết thêm thông tin về .NET Framework 4 Clinet Profile, hãy truy cập vào Website sau của Microsoft:

Thông tin Tải xuống

Bạn có thể tải xuống Trình cài đặt Độc lập của .NET Framework 4 Client Profile bằng cách truy cập vào Trung tâm Tải xuống của Microsoft: Thông tin này có hữu ích không? Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi

Sự cố Đã biết

Để khắc phục lỗi "0x80246002", hãy truy cập vào Website sau của Microsoft:
958056 Bạn nhận được mã lỗi "0x80246002" khi sử dụng Web site Windows Update hoặc Microsoft Update để cài đặt các bản cập nhật
Bạn cũng có thể gặp phải các sự cố sau khi bạn cố gắng cài đặt bản cập nhật này:
  • Cài đặt bản cập nhật không thành công.
  • Hệ thống tiếp tục nhắc bạn cài đặt bản cập nhật này mặc dù bạn đã cài đặt rồi.
  • Máy để bàn không tải.
Nếu bạn gặp phải một trong các sự cố được đề cập ở trên, bạn có thể thử các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Đặt lại các cấu phần Windows Update rồi thử cập nhật máy tính của bạn
Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết
Phương pháp 2: Tải xuống thủ công bản cập nhật từ liên kết tải xuống rồi cài đặt ở chế độ khởi động sạch
Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin chi tiết
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về .NET Framework 4, ghé thăm website sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về các lợi ích của .NET Framework, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
829019 Lợi ích của .NET Framework của Microsoft
Thuộc tính

ID Bài viết: 982670 - Xem lại Lần cuối: 09/22/2011 23:18:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft .NET Framework 4.0

  • atdownload kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced KB982670
Phản hồi