Cách hiển thị Xem trước Bản in trong Excel 2010

blurb
Bài viết này hướng dẫn cách xem trước một trang trước khi in bằng cách hiển thị chế độ Xem trước Bản in trong Excel 2010. Bài viết này cũng hướng dẫn cách sử dụng Chế độ xem Bố cục Trang cho phép bạn thay đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu trong khi đang xem.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Tôi đã tạo một danh sách đọc trong Excel 2010. Trước khi in, tôi có thể xem trước không? Ý tôi là, làm thế nào để tôi có thể hiển thị chế độ Xem trước Bản in trong Excel 2010?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
Trong Excel 2010, bấm vào File (Tệp) và bấm Print (In), sau đó Xem trước Bản in được hiển thị.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Trong chế độ xem trước, bạn có thể cấu hình tất cả các loại thiết đặt in. Số bản sao, máy in, vùng trang, In Một mặt / Hai mặt, khổ dọc, kích thước là các ví dụ.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Nó mang tính trực quan vì bạn có thể thay đổi thiết đặt trong khi đang xem bài viết ở phía bên phải của cửa sổ việc bản in sẽ trông như thế nào khi in ra. Tôi thường sử dụng một chức năng để tự động co bảng 2 trang để in trong 1 trang. Để sử dụng chức năng này, bấm Scaling (Chia tỷ lệ) và chọn Print sheet in 1 page (In trang trong 1 trang).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
Thật tiện lợi!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Trong Excel 2010, có một chức năng gọi là Chế độ xem Bố cục Trang, tại đó bạn có thể chỉnh sửa trang trong khi đang xem việc trang sẽ được in như thế nào.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tôi sử dụng chức năng này như thế nào?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Bấm vào tab View (Xem) và bấm Page Layout View (Chế độ xem Bố cục Trang) trong nhóm Workbook Views (Chế độ xem Sổ làm việc).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Tôi có thể thấy trang được in như thế nào, vì khoảng trống quanh bảng cũng được hiển thị. Ý bạn là tôi có thể chỉnh sửa trang trong khi đang xem hình này. Làm thế nào để trở lại trang trước? Bấm Normal (Bình thường)?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Đúng. Bạn cũng có thể chuyển chế độ xem từ các nút ở góc phía dưới bên phải của cửa sổ. Ba nút biểu thị Normal View (Xem Bình thường), Page Layout View (Xem Bố cục Trang) và Page Break Preview (Xem trước Ngắt Trang). Với Page Break Preview (Xem trước Ngắt Trang), bạn có thể xem cách ngắt trang.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Thật hữu ích khi biết tôi chỉ cần bấm chuột một lần là có thể thay đổi chế độ xem trong Excel 2010.
Thuộc tính

ID Bài viết: 982830 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 09:24:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Home and Student 2010

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk KB982830
Phản hồi