Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể thay đổi cách sắp xếp cặp trong Outlook 2010!

blurb
Bài viết này giải thích cách thay đổi cách sắp xếp cặp trong Hộp thư đến trong Outlook 2010.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-angry1.gif
Tôi đang tổ chức hộp thư đến của mình bằng cách tạo một số cặp nhưng tôi không biết mình có thể thay đổi trật tự sắp xếp các cặp trong Hộp thư đến hay không. Việc kéo các cặp đó không tạo ra sự khác biệt nào cả.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
Trong Outlook 2010, các cặp trong hộp thư đến luôn được sắp xếp theo tên của chúng. Do vậy, nếu tên các cặp của bạn bằng đầu bằng 01,02,03 chẳng hạn....Bạn có thể sắp xếp các cặp theo số.

Để đổi tên cặp, bấm chuột phải rồi bấm Change folder name (Đổi tên cặp).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
Đúng vậy. Khi tôi đã nhập số vào các tên cặp, chúng được sắp xếp lại theo số!

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Khi bạn có một số cặp, bạn có thể tạo một cặp mới để chứa các cặp liên quan vào cặp này để tổ chức.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-standard1.gif
Đây là cặp bó phải không? Khi tôi tạo một cặp mới, tôi bấm chuột phải vào hộp thư đến và bấm New Folder. Tôi làm thế có đúng không?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Đúng. Và nhập tên cặp vào hộp thoại Create new folder (Tạo cặp mới) rồi bấm OK.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Sau đó kéo và thả các cặp vào cặp bó mới tạo?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif
Có. Và tôi xin nhắc rằng có một cách hữu ích khác để xử lý cặp trong Outlook 2010 là hiển thị chúng trong "Favorite" (Mục ưa thích).
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
Favorite?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
Trong Outlook 2010, nếu bạn bấm chuột phải vào một cặp mà bạn muốn thêm làm cặp yêu thích và bấm Add to favorite (Thêm vào mục ưa thích), cặp sẽ được hiển thị trong Favorite (Mục yêu thích), mục này được hiển thị trên danh sách cặp.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
Đúng vậy. Nếu một cặp nằm trong Favorite (Mục yêu thích). Sẽ dễ tìm và truy nhập. Tôi đã học được rất nhiều kiến thức về cặp trong Outlook 2010. Xin cảm ơn!
Thuộc tính

ID Bài viết: 982835 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 09:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk KB982835
Phản hồi