Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Sao lưu thư đã nhận và Danh bạ trong Outlook 2010

blurb
Bài viết này hướng dẫn bạn cách sao lưu dữ liệu thư email đã nhận và dữ liệu Danh bạ vào bộ nhớ USB hoặc CD-R trong Outlook 2010, bằng cách sử dụng hội thoại và ảnh.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Tôi bắt đầu sử dụng Office 2010 và thấy rất dễ sử dụng. Đặc biệt, tôi thích Outlook 2010.
Tôi không biết liệu có thể sao lưu thư email và danh bạ vào CD-R được không, đề phòng trường hợp máy tính của tôi bị hỏng.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
Tôi khuyên bạn nên tạo sao lưu bằng cách sử dụng chức năng xuất được trang bị trong Outlook 2010. Xuất nghĩa là đặt dữ liệu vào một vị trí khác. Tất cả những gì bạn cần làm là xuất dữ liệu thư và dữ liệu danh bạ của Outlook 2010 và sao chép dữ liệu vào CD-R.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Tôi sẽ kiểm tra chức năng này. Hãy cho tôi biết cách thực hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Trong Outlook 2010, bấm Open (Mở) trong tab File (Tệp), sau đó bấm Import (Nhập).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Thuật sỹ Import/Export (Nhập/Xuất) xuất hiện.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Đúng vậy. Chọn Export to a file (Xuất sang một tệp) và bấm Next (Tiếp).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Tôi được yêu cầu chọn "Create a file of type (Tạo tệp thuộc loại):".
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Chọn Outlook Data File (Tệp Dữ liệu Outlook) (.pst) tại đây và bấm Next (Tiếp).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Lúc này Outlook đang yêu cầu tôi Select the folder to export from (Chọn cặp nguồn để xuất). Cặp nguồn để xuất có nghĩa là cặp tôi muốn sao lưu phải không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Đúng. Chọn Personal Folders (Cặp Cá nhân) ở đây và đảm bảo Include subfolders (Bao gồm cặp con) được chọn. Theo cách này, bạn có thể xuất toàn bộ dữ liệu trong Outlook 2010. Sau đó bấm Next (Tiếp).

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Việc tôi nên làm tiếp theo là đặt tên cho tệp sao lưu và chọn cặp đích và tên tệp, đúng không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Đúng. Theo mặc định, tệp có tên "backup.pst" được tạo trên màn hình. Nếu bạn không gặp sự cố với sắp xếp này, hãy tiếp tục.


Đối với phần Options (Tùy chọn), khi bạn xuất lần đầu tiên, bạn không cần phải chọn. Nhưng từ lần thứ hai trở đi, bạn cần quyết định việc cần làm khi có trùng lặp giữa dữ liệu hiện có và dữ liệu bạn đang xuất. Bạn có các tùy chọn sau.

Thay thế bản sao bằng các mục đã xuất : Khi có trùng lặp, thông tin bị trùng lặp bị ghi đè bởi tệp mới xuất.

Cho phép tạo các mục trùng lặp : Dữ liệu hiện có không bị ghi đè và dữ liệu bị trùng lặp được thêm vào tệp sao lưu.

Không xuất các mục trùng lặp :  Thông tin bị trùng lặp không được sao chép trong tệp sao lưu
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
Cuối cùng, tôi có bấm vào Finish (Kết thúc) không?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Tôi đã quên mất. Khi bạn bấm vào Finish (Kết thúc), hộp thoại tiếp theo được hiển thị. Nếu bạn đặt mật khẩu ở đây, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mỗi khi mở tệp sao lưu. Nếu bạn không cần đặt mật khẩu, chỉ cần bấm vào OK.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
Ồ, đã bắt đầu xuất.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Khi xuất xong, cho bộ nhớ USB hoặc CD-R vào máy tính và sao chép tệp sao lưu vào phương tiện này. Tác vụ này hoàn tất quá trình sao lưu.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Tôi nên làm gì nếu tôi muốn tải tệp đã sao lưu vào Outlook 2010.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Để biết về cách tải các tệp đã sao lưu vào Outlook 2010, hãy xem "Nhập thư và danh bạ đã sao lưu vào Outlook 2010".
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Cảm ơn rất nhiều! Tôi rất yên tâm vì đã biết cách sao lưu dữ liệu trong Outlook 2010.
Thuộc tính

ID Bài viết: 982838 - Xem lại Lần cuối: 10/29/2014 09:56:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Outlook 2010

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk KB982838
Phản hồi