Làm thế nào để có được TCP/IP-32 3.11b cho Windows cho nhóm làm việc

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 99891
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
Tóm tắt
Microsoft TCP/IP-32 Phiên bản 3.11b là một bản Cập Nhật Của Microsoft TCP/IP-32, 32-bit bảo vệ chế độ giao thức TCP/IP VxD mạng ngăn xếp cho Windows cho nhóm làm việc 3,11 Phiên bản. Bản cập nhật này là hoàn toàn làm mới của TCP/IP-32 và bao gồm tất cả các thành phần của sản phẩm. Cho thông tin về những gì được cố định trong TCP/IP-32 bản cập nhật này, các truy vấn sau đây từ trong Cơ sở tri thức Microsoft (không gian):

   T C P U P D A T E				
Thông tin thêm
Các tập tin Tcp32b.exe là một tập tin tự giải nén chứa Phiên bản 3.11b TCP/IP-32 các tập tin.

Các tập tin sau đây có sẵn cho tải về từ Microsoft Download Center:
Cho Các thông tin bổ sung về làm thế nào để tải về tập tin Microsoft Support, bấm vào các số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được Microsoft hỗ trợ tập tin từ các bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft quét tranh virus. Microsoft đã sử dụng nhiều nhất hiện tại phần mềm phát hiện virus có sẵn trên ngày mà các tập tin đã được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp ngăn ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
prodtcp32 3.11a wfw wfwg Giao thức Kiểm soát Truyền wfwtcp32 TCPUPDATE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 99891 - Xem lại Lần cuối: 07/20/2013 15:21:00 - Bản sửa đổi: 3.0

  • kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbmt KB99891 KbMtvi
Phản hồi