Tìm hiểu thêm về thu thập dữ liệu trong Microsoft Edge

Lưu ý: Bài viết này dành cho Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp cho Phiên bản kế thừa của Microsoft Edge .

Giúp Microsoft cải thiện sản phẩm của chúng tôi bằng cách gửi báo cáo sự cố, thông tin về cách bạn sử dụng trình duyệt và các trang web bạn truy cập. Bạn có thể kiểm soát liệu dữ liệu chẩn đoán tùy chọn liên quan đến thiết bị của bạn có được chia sẻ với Microsoft để giải quyết các vấn đề về sản phẩm hay không cũng như giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Microsoft Edge mới  thu thập một tập hợp dữ liệu bắt buộc cần thiết để giúp giữ cho sản phẩm an toàn, cập nhật và hoạt động đúng. Microsoft tin tưởng và thực hành thu thập thông tin tối thiểu. Chúng tôi cố gắng chỉ thu thập thông tin cần thiết và chỉ lưu trữ thông tin đó miễn là còn cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc phân tích. Dữ liệu này bao gồm dữ liệu từ việc thử nghiệm trải nghiệm mới.

Thông tin về cách bạn sử dụng trình duyệt bao gồm thông tin về cài đặt Microsoft Edge, cách sử dụng tính năng, hiệu suất và sử dụng bộ nhớ. Ví dụ: nếu bạn yêu thích một trang web, chúng tôi sẽ nhận được thông tin rằng nút yêu thích đã được bấm và một mục yêu thích đã được thêm thành công. Dữ liệu này cũng bao gồm thông tin hiệu suất như mất bao nhiêu mili giây để mở một tab mới.

Gửi thông tin về các trang web bạn truy cập trong Microsoft Edge giúp chúng tôi hiểu tốc độ tải của các trang web và tăng mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm. Dữ liệu này bao gồm URL của trang bạn truy cập, số liệu trang web, thông tin về nội dung trang và thông tin liên quan khác về điều hướng trang. Dữ liệu này được sử dụng để giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft cho mọi người. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt này bất cứ lúc nào từ cài đặt Quyền riêng tư và dịch vụ của Microsoft Edge. Đối với Microsoft Edge trên Windows 10, cài đặt này được xác định bởi cài đặt dữ liệu chẩn đoán Windows của bạn.

Các ứng dụng khác sử dụng trình duyệt web Microsoft Edge. Các ứng dụng khác do Microsoft hoặc nhà phát triển bên thứ ba tạo ra có thể sử dụng nền tảng web Microsoft Edge. Ví dụ có thể là một ứng dụng phát trực tuyến video lưu trữ nền tảng web Microsoft Edge để phát trực tuyến video. Các ứng dụng này sẽ gửi thông tin về cách bạn sử dụng nền tảng web và các trang web bạn truy cập trong ứng dụng cho Microsoft. Việc thu thập dữ liệu này được xác định bởi cài đặt Giúp cải thiện Microsoft Edge trong cài đặt Quyền riêng tư và dịch vụ của Microsoft Edge.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×