Tìm hiểu thêm về việc thu thập dữ liệu chẩn đoán trong Microsoft Edge

Lưu ý: Bài viết này dành cho Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp cho phiên bản kế thừa của Microsoft Edge.

Giúp Microsoft cải thiện sản phẩm của chúng tôi bằng cách gửi dữ liệu chẩn đoán tùy chọn về cách bạn sử dụng trình duyệt, trang web bạn truy cập và báo cáo sự cố. Microsoft sử dụng dữ liệu chẩn đoán để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và duy trì cho sản phẩm của chúng tôi luôn bảo mật, cập nhật và hoạt động như mong đợi.  Microsoft Edge thu thập một bộ dữ liệu chẩn đoán bắt buộc cần thiết để giữ cho sản phẩm luôn an toàn, cập nhật và hoạt động đúng cách. Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu, chúng tôi đều muốn đảm bảo rằng đó là lựa chọn đúng đắn đối với bạn. Microsoft tin tưởng và thực hành việc thu thập thông tin tối thiểu. Chúng tôi cố gắng thu thập chỉ những thông tin mình cần và lưu trữ thông tin đó chỉ trong bao lâu cần thiết để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình. 

Bạn có thể kiểm soát liệu dữ liệu chẩn đoán tùy chọn liên quan đến thiết bị của mình có được chia sẻ với Microsoft để giải quyết các vấn đề về sản phẩm hay không cũng như giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Dữ liệu chẩn đoán tùy chọn bao gồm các thông tin như mức sử dụng tính năng của bạn, dữ liệu hiệu suất, thời gian tải site, mức sử dụng bộ nhớ và các trang web bạn truy cập. Thông tin về các trang web bạn truy cập trong Microsoft Edge giúp chúng tôi hiểu về mức độ nhanh chóng tải và tăng mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm cho tất cả người dùng. Dữ liệu bao gồm thông tin về website chẳng hạn như URL của trang mà bạn truy nhập, số liệu về website, tiêu đề trang, cách bạn truy nhập trang, thông tin về nội dung trang và thông tin liên quan khác về dẫn hướng trang. Dữ liệu này được sử dụng để giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft cho mọi người. Dữ liệu này bao gồm các dữ liệu từ việc thử nghiệm trải nghiệm mới. Trên Windows 10, các cài đặt này được xác định bởi cài đặt dữ liệu chẩn đoán Windows của bạn. Để thay đổi thiết đặt dữ liệu chẩn đoán của bạn, hãy chọn Bắt> Thiết  > chẩn > chẩn đoán & phản hồi .   Trên tất cả các nền tảng khác, bạn có thể quản lý việc thu thập dữ liệu chẩn đoán tùy chọn trong trình duyệt bằng cách chọn Thiết đặt và nhiều thiết đặt > Thiết đặt>   Quyền riêng tư,  tìm kiếm và dịch vụ và bật hoặc tắt Dữ liệu chẩn đoán tùy chọn .  

Các ứng dụng khác sử dụng trình duyệt web Microsoft Edge. Các ứng dụng khác do Microsoft hoặc các nhà phát triển bên thứ ba tạo ra có thể sử dụng nền tảng web Microsoft Edge. Ví dụ có thể là một ứng dụng phát trực tuyến video lưu trữ nền tảng web Microsoft Edge để phát trực tuyến video. Nền tảng web Microsoft Edge sẽ gửi dữ liệu chẩn đoán tùy chọn bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng nền tảng web và các trang web mà bạn truy nhập trong ứng dụng đến Microsoft. Trên Windows 10, việc thu thập dữ liệu chẩn đoán tùy chọn được xác định theo cài đặt dữ liệu chẩn đoán Windows của bạn. Trên Windows 7/8.1, Microsoft Edge sẽ thu thập dữ liệu chẩn đoán bắt buộc. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×