Thêm, tắt hoặc loại bỏ phần mở rộng trong Microsoft Edge

Lưu ý: Bài viết này dành cho Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp cho Phiên bản kế thừa của Microsoft Edge .

Tìm và thêm phần mở rộng vào Microsoft Edge

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Ở góc trên cùng của trình duyệt, hãy chọn cài đặt và nhiều phần mở rộng > > nhận phần mở rộng dành cho Microsoft Edge.

 3. Chọn phần mở rộng bạn muốn thêm và chọn nhận.

 4. Khi được nhắc Hiển thị các quyền yêu cầu của phần mở rộng, hãy xem lại cẩn thận quyền, sau đó chọn Thêm phần mở rộng.

 5. Lời nhắc tiếp theo sẽ xác nhận tiện ích bổ sung đã được thêm.

Thêm phần mở rộng vào Microsoft Edge từ Chrome web Store

 1. Mở Microsoft Edge và đi đến Chrome web Store.

 2. Chọn Cho phép tiện ích bổ sung từ các cửa hàng khác trong biểu ngữ ở đầu trang.

 3. Chọn cho phép để xác nhận.

 4. Chọn phần mở rộng bạn muốn thêm và chọn Thêm vào Chrome.

 5. Tại dấu nhắc hiển thị các quyền của tiện ích bổ sung, hãy xem lại kỹ các quyền này rồi chọn nút Thêm tiện ích bổ sung.

 6. Bạn sẽ thấy lời nhắc cuối cùng xác nhận tiện ích bổ sung đã được thêm.

Tắt phần mở rộng trong Microsoft Edge

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Ở góc trên cùng của trình duyệt, hãy chọn cài đặt và nhiều hơn nữaphần mở rộng>, sau đó chọn nút bật tắt bên cạnh phần mở rộng mà bạn muốn tắt.

 3. biểu tượng phần mở rộng bên cạnh thanh địa chỉ sẽ biến mất.

Loại bỏ phần mở rộng khỏi Microsoft Edge

Để loại bỏ bất kỳ phần mở rộng nào, hãy chọn một trong các phương pháp sau đây: 

 • Trong Microsoft Edge, bấm chuột phải vào biểu tượng phần mở rộng bên cạnh thanh địa chỉ, sau đó chọn loại bỏ khỏi Microsoft Edge > loại bỏ.

 • Chọn thiết đặt và nhiều phần mở rộng>, rồi chọn loại bỏ bên dưới phần mở rộng mà bạn muốn loại bỏ.  Chọn loại bỏ lần nữa để xác nhận.

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×