Hỗ trợ dành cho Internet Explorer 11 đã kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 2022

Nếu bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập cần có Internet Explorer 11, bạn có thể tải lại bằng chế độ Internet Explorer trong Microsoft Edge.

Chuyển tiếp liền mạch sang Microsoft Edge. Chúng tôi sẽ nhập các mục yêu thích, tùy chọn và dữ liệu duyệt web khác của bạn từ Internet Explorer. Bạn có thể quản lý nội dung này sau trong Cài đặt trên Microsoft Edge.

Bắt đầu với Microsoft Edge

Trang web này không hoạt động trong Internet Explorer.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×