Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Áp dụng tiêu chí cho một truy vấn

Sử dụng các tiêu chí để lấy thông tin cụ thể nhất từ một truy vấn. (Lấy thông tin cơ bản từ, giới thiệu về truy vấn.)

Trong ví dụ dưới đây, các tiêu chí được thêm vào trường Quốc gia/Khu vực trả về một danh sách các kết quả cụ thể.

Sử dụng tiêu chí OR trong trình thiết kế và kết quả

  1. Mở truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

  2. Trong lưới thiết kế truy vấn, bấm vào hàng Tiêu chí của trường nơi bạn muốn thêm tiêu chí.

  3. Thêm tiêu chí và nhấn ENTER.

    Bạn có thể dùng một vài kiểu tiêu chí như văn bản, ngày tháng (hãy đọc áp dụng tiêu chí cho văn bảndùng ngày tháng làm tiêu chí) và các hàm.

  4. Bấm Chạy để xem kết quả trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Khi bạn cần thêm nhiều kiểu tiêu chí, bạn có thể sử dụng hàng OR và cũng có thể thêm các hàng tiêu chí. Hãy xem một số ví dụ về tiêu chí truy vấn để giúp bạn bắt đầu lập các tiêu chí truy vấn của mình. Vì các tiêu chí là một dạng biểu thức, có thể có ích hơn khi biết thông tin thêm về biểu thức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×